Ga naar inhoud

Beter door het leven met doofheid of gehoorbeperkingen

Ben jij doof, of heb je een gehoorbeperking? GGMD is er voor jou en de mensen om je heen zoals je partner, familie, vrienden en collega’s. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen.

Voor verwijzers en gemeenten
Als je doof wordt heeft dat gevolgen voor jou en je omgeving. GGMD biedt praktische hulp en leert je omgaan met de veranderde situatie.

Leven met een gehoorbeperking

De meeste mensen met een gehoorbeperking redden zich prima. Maar net als iedereen hebben ook zij wel eens een probleem. Bijvoorbeeld met communicatie, relaties, het opvoeden van kinderen of mentale problemen. GGMD geeft meer informatie over de uitdagingen, tips, zorg en praktische begeleiding.

Lees meer over leven met een gehoorbeperking

Zorg via GGMD, hoe werkt dat?

 • Stap 1
  Aanmelden
 • Stap 2
  Communicatie-check
 • Stap 3
  Intakegesprek
 • Stap 4
  Zorgverlening

Trainingen via GGMD

GGMD organiseert regelmatig trainingen en informatiebijeenkomsten voor personen met een gehoorbeperking en hun omgeving. Het uitwisselen van ervaringen, gevoelens en tips met anderen die hetzelfde doormaken én het doen van praktische oefeningen en simulaties zijn onderdeel van deze trainingen.

Hulp via GGMD voor doven en slechthorenden. Voor een gezond, gelukkig en zelfstandig leven

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Wat je probleem ook is, wij weten dat het belangrijk is dat je goede zorg krijgt. Zorg van mensen die met je kunnen communiceren en je begrijpen.

Lees meer over GGMD
Blijf niet zitten met je vraag of probleem