Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Trainingspakket: Beter communiceren

Het pakket ‘Beter communiceren’ bestaat uit begeleiding en verschillende (groeps)trainingen die helpen om beter en makkelijker te communiceren. In dit pakket kijken we wat bij jou past.

Training en ondersteuning

Deze training is voor slechthorenden en mensen die plotseling of op latere leeftijd doof worden. Als jij of iemand in je omgeving slechthorend of doof wordt, heeft dat gevolgen voor alle betrokkenen. Soms loopt de communicatie minder makkelijk en is het moeilijk te weten wat iemand wel of niet meekrijgt.

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Samen met een medewerker van GGMD bespreek je de uitdagingen en hulpvraag. Er wordt gekeken welke onderdelen van het trainingspakket het beste bij jou passen. Eventueel doe je deze trainingen samen met mensen in jouw omgeving. Want communiceren doe je immers niet alleen.

Onderdelen uit het pakket ‘Beter communiceren’ zijn:

Door spraakafzien kun je beter communiceren met de mensen om je heen. De logopedisten waarmee GGMD samenwerkt, hebben zich gespecialiseerd in spraakafzien. Zij leren jou liplezen en kijken naar gezichtsuitdrukking, lichaamstaal en context (het hele verhaal).

Zij laten je ook zien wat emoties doen met spraak en wat het betekent als iemand snel of met een dialect praat, niet bekend is met gehoorproblemen of veel gebaren gebruikt. Daarnaast komen ook zaken aan bod als het aantal gesprekspartners, positie ten opzichte van elkaar, verlichting etc.

De cursussen Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) zijn bedoeld voor ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven en hun naasten. Je leert het gesproken Nederlands te ondersteunen met gebaren. Daarnaast is er aandacht voor mimiek, lichaamshouding, oogcontact maken etc.

De docenten waar GGMD mee samenwerkt, geven zowel de begincursus NmG-1 als de vervolgcursussen NmG-2 en NmG-3. De cursussen worden meestal bij jou thuis gegeven.

Ben je doof of slechthorend, dan moeten gesprekspartners rekening met jou houden door je bijvoorbeeld aan te kijken en rustig te praten. Vaak wordt dat vergeten en is het nodig hier steeds aandacht voor te vragen.

Dat is niet altijd makkelijk, maar wel nodig om mee te blijven doen. In een assertiviteitstraining wordt geoefend om op een rustige, zelfbewuste manier voor jezelf op te komen, zodat anderen beter rekening met jou houden.

Tijdens de serie trainingen krijg je persoonlijke begeleiding door een zorgverlener van GGMD. Je krijgt handvatten en suggesties. De zorgverlener let er op dat alles goed verloopt en dat de hulp goed op elkaar wordt afgestemd. De medewerker heeft hiervoor regelmatig contact met jou en met anderen die bij de trainingen of begeleiding betrokken zijn.

Als de hulpverlening stopt, heb je een evaluatiegesprek. Er wordt dan besproken of er nog (hulp)vragen zijn.

Nu ik duidelijker durf aan te geven dat het fijn is als mensen mij aankijken als ze praten, kan ik beter deelnemen aan het gesprek, ook in groepen!

Ervaring van een deelnemer aan een assertiviteitstraining

Meer informatie over dit pakket

Deze training is voor slechthorenden en mensen die plotseling of op latere leeftijd doof worden. Deze personen ervaren vaak onbegrip, het voeren van gesprekken kost veel energie en het onderhouden van sociale contacten kan lastig zijn.

Zij hebben vragen zoals:

  • ‘Op feestjes kan ik gesprekken niet volgen, wat kan ik doen?’
  • ‘Ik ga bijna niet meer met mensen om, omdat ik ze niet versta. Hoe voorkom ik dat ik eenzaam word?’
  • ‘Hoe zorg ik dat ik belangrijke informatie meekrijg?’

Het pakket ‘Beter communiceren’ bestaat uit begeleiding en verschillende trainingen die jou en je naasten helpen om beter en makkelijker te communiceren.

Deze training wordt betaald door de zorgverzekering.

Je hebt nodig:

  • Verwijsbrief van je huisarts of gehoorspecialist
  • Audiogram

GGMD factureert je zorgverzekering direct. Deze kosten kunnen meetellen voor je eigen risico. Nieuwe deelnemers hebben een verwijsbrief nodig. Bij een vastgesteld gehoorverlies van meer dan 35 db aan beide oren is een Zvw-ZG verwijzing van de huisarts voldoende. In andere gevallen is verwijzing door een audioloog of specialist vereist. Een audiogram is ook nodig.

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

Informatie voor verwijzers vind je hier.

 

Aanmelden voor deze training