Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Sociale vaardigheden (Goldsteintraining)

Vind je het moeilijk een praatje met iemand te maken? Heb je het gevoel dat anderen je niet begrijpen? Tijdens de Goldsteintraining leer je hoe je makkelijker met anderen kunt omgaan. Je leert je sociale vaardigheden verbeteren.

Oefenen met sociale vaardigheden

Als je doof of slechthorend bent, kan het zijn dat je soms onzeker bent in contact met andere mensen, bijvoorbeeld omdat je niet goed weet hoe je een gesprek begint. Je kunt dat leren.

Tijdens de Goldstreintraining oefen je met sociale vaardigheden. Je oefent bijvoorbeeld met een gesprek starten, je mening geven en voor jezelf opkomen. Maar ook hoe je kritiek kunt geven op een goede manier. En hoe je juist complimenten geeft en ontvangt.

Ik durf op het schoolplein nu zelf met iemand een praatje te beginnen, ook als ik die persoon niet zo goed ken.

Meer informatie

Sociale vaardigheden krijg je door te doen. In deze training ga je actief aan de slag. Je oefent dingen die je moeilijk vindt. Is het voor jou bijvoorbeeld lastig om in gesprek te gaan met de buurman? Dan oefen je dat met de andere deelnemers. Dat doe je door een rollenspel: hierbij speelt een andere deelnemer bijvoorbeeld jouw buurman.

Na het oefenen praat je samen over hoe het ging. Als het nodig is, oefen je nog een keer. Als je genoeg geoefend hebt, dan krijg je een opdracht voor thuis. Je gaat dan bijvoorbeeld in het echt een gesprek beginnen met je buurman. Tijdens de volgende trainingsdag vertel je dan aan de andere deelnemers en de trainer hoe het is gegaan. Als het nodig is, kun je nog een keer oefenen.

Tijdens de training geven de deelnemers elkaar tips en aanwijzingen, bijvoorbeeld na een rollenspel. De trainer let er op dat dit altijd op een positieve manier gebeurt. Want op een positieve manier aanwijzingen kunnen geven en ontvangen, hoort ook bij sociale vaardigheden.

Het is belangrijk dat je vrij over jouw ervaringen kunt praten. Dat betekent dat persoonlijke ervaringen van deelnemers niet buiten de groep worden besproken. Alles wat er tijdens de training gezegd wordt, en alles wat er gebeurt, blijft binnen de groep. Bij de start van de training maakt de trainer hier afspraken over met de groep.

Deze training is alleen voor doven en slechthorenden

Iedereen die aan de training deelneemt, is doof of slechthorend. De trainers kennen de Dovencultuur, soms omdat ze zelf doof zijn. Indien gewenst is er een gebarentolk of schrijftolk bij de training aanwezig.

GGMD stuurt de rekening voor deze training naar je zorgverzekering. De kosten tellen mee voor je eigen risico.

Voor nieuwe cliënten geldt:

Om de kosten door je verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief nodig. Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief Zvw-ZG (Zorgverzekeringswet-Zintuiglijk Gehandicapten) van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist je verwijzen. Naast een verwijsbrief heb je ook het audiogram nodig.

Als iemand op het werk tegen mij zei dat ik iets verkeerd deed, dan vond ik dat heel vervelend. Dan werd ik boos. Tijdens deze training heb ik geleerd beter met kritiek om te gaan. Ik heb nu minder conflicten.

Aanmelden voor deze training