Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Leven met gehoorbeperkingen

Het hebben van een gehoorbeperking kan veel vragen en uitdagingen opleveren, in het dagelijks leven, in de communicatie en in de omgeving. Onze kracht ligt in het behandelen, begeleiden en trainen van mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor.

Op deze pagina lees je meer informatie over de diverse gehoorbeperkingen, de uitdagingen en de ondersteuning via GGMD.

Veelgestelde vragen

Een gehoorbeperking is een breed begrip dat verwijst naar elk type verminderd gehoor, variërend van mild tot ernstig, en andere auditieve problemen.

Voorbeelden van gehoorbeperkingen zijn:

Andere auditieve problemen kunnen zijn:

Sommige dove of zwaar slechthorende personen krijgen een:

Heb hebben van een gehoorbeperking kan zorgen voor oververmoeidheid, nergens energie voor hebben en een slechte concentratie. Personen kunnen ook te maken krijgen met onderstaande gevolgen.

Misverstaan

Met meerdere mensen een gesprek voeren is vaak moeilijk. Telefoneren en tv-kijken is lastig. Hulpmiddelen zoals soloapparatuur of een ringleiding kunnen helpen. Het kan ook helpen als u anders leert communiceren. Bijvoorbeeld door spraakafzien of NmG  (Nederlands ondersteund met gebaren).

Eenzaamheid

Een gesprek volgen kost slechthorenden veel energie. Ze maken daardoor soms geen contact meer met andere mensen. Ze zijn vaker alleen en lopen de kans eenzaam te worden of zich buitengesloten te voelen.

Opkomen voor jezelf

Met horenden contact houden op het werk, op school of privé, gaat niet vanzelf. Elke keer zeggen dat je een gehoorbeperking hebt en uitleggen hoe de communicatie daarop aangepast moet worden, is niet voor iedereen makkelijk. Een assertiviteitstraining en individuele begeleiding kunnen helpen.

Depressiviteit

Slechthorende mensen hebben soms last van onbegrip, moeizame sociale contacten en gebrek aan energie. Ze kunnen klachten hebben als somber zijn, nergens zin in hebben, niet kunnen slapen, onrustig zijn, moeilijk kunnen concentreren of zich terugtrekken. Het kan zijn dat zij dan last hebben van een depressie. Het is goed om dan hulp te zoeken.

Verslaving

Mensen kunnen alcohol, drugs of medicijnen gebruiken om zich prettiger te voelen. Of ze gaan gokken. Als iemand dit steeds meer, vaker en vroeger op de dag nodig heeft, kan diegene verslaafd raken. GGMD kan dan helpen.

Een gehoorbeperking kan invloed hebben op de omgang met andere mensen. Horende mensen merken bijvoorbeeld dat de slechthorende niet naar verjaardagen wil of vaker een slecht humeur heeft omdat hij of zij vermoeid is. Daardoor hebben ze soms ook minder zin om iets leuks te gaan doen.

En horende partners of familieleden kunnen het zwaar vinden om steeds te moeten vertalen tussen de slechthorende en horenden. Het is belangrijk om hierover te praten, communicatieafspraken te maken en naar creatieve oplossingen te zoeken. Dit houdt de relatie goed. GGMD kan daarbij helpen.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden.

ervaring van persoon die zorg heeft ontvangen via GGMD

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Wat je probleem ook is, wij weten dat het belangrijk is dat je goede hulp krijgt. Hulp van mensen die met je kunnen communiceren en je begrijpen.

Meer informatie en trainingen