Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Beperkt in horen én zien

Doofblindheid maakt het dagelijks leven moeilijk. Het heeft invloed op de communicatie, mobiliteit en zelfstandigheid. De gevolgen voor doven en slechthorenden die slechtziend of blind worden, zijn anders. GGMD biedt zorg, individuele begeleiding en training.

Meer over beperkt zijn in horen én zien

Doofblindheid is een complexe aandoening waarbij een persoon zowel doof als zeer slechtziend of blind is, waardoor ze ernstige beperkingen ervaren in zowel horen als zien. De oorzaken van doofblindheid kunnen variëren, en het kan vanaf de geboorte aanwezig zijn of later in het leven ontstaan.

Eén oorzaak is het Ushersyndroom, een genetische aandoening. Mensen met het Ushersyndroom worden geboren met of ontwikkelen doofheid vanaf jonge leeftijd. Daarbij wordt geleidelijk het gezichtsvermogen aangetast, wat uiteindelijk tot blindheid kan leiden.

Doofblindheid maakt het dagelijks leven moeilijk. Het heeft invloed op de communicatie, mobiliteit en zelfstandigheid. De gevolgen zijn voor iedere doofblinde of dove/slechthorende die slechtziend wordt anders. Ze kunnen te maken krijgen met verliesverwerking, onzekerheden, aanpassingen en het zoeken naar een weg om zichzelf te blijven. Doofblindheid kan daarbij ook zorgen voor oververmoeidheid, nergens energie voor hebben, een slechte concentratie, angst en afhankelijkheid.

Een gesprek voeren kost doofblinde mensen veel energie. Ze kunnen daardoor gesprekken uit de weg gaan. Ze raken in zichzelf gekeerd en lopen de kans eenzaam of depressief te worden. Deelname aan bijeenkomsten voor doofblinden kan heel plezierig zijn. Het contact met lotgenoten en het herkennen van wat zij vertellen, wordt door veel doofblinden als prettig ervaren.

Als iemand doofblind is, heeft dat invloed op de mensen om hem of haar heen. Zij merken bijvoorbeeld dat de doofblinde niet naar sociale bijeenkomsten wil of vaker een slecht humeur heeft omdat hij of zij moe is. Of ze trekken zich terug omdat ze twijfelen over wat ze kunnen, onzeker zijn of angst hebben. Daardoor hebben ze ook minder vaak zin om iets leuks te gaan doen. Het is belangrijk om hierover te praten en naar creatieve oplossingen te zoeken. Dit houdt de relatie goed. GGMD kan daarbij helpen. Bekijk het brede aanbod van maatschappelijke- en psychische hulp.

Kinderen van een doofblinde ouder merken ook de gevolgen. Het contact met school verloopt bijvoorbeeld moeilijker. En doofblinde ouders kunnen soms moeilijker communiceren met het kind en met horende vriendjes. Een horende partner of andere familieleden krijgen vaak een groter aandeel in de opvoeding.

Vertrouwen ontwikkelen in zelfstandig leven

Zelfstandigheid bij doofblindheid is een grote uitdaging. Een ambulant begeleider van GGMD kan helpen met het opbouwen van zelfvertrouwen en praktische tips geven. Bijvoorbeeld door samen te oefenen om zelf naar de winkel te gaan. Je leert wat je zelf kunt en om hulp te vragen als dat nodig is.

Lees meer over hulp bij zelfstandigheid

Omgaan met een veranderende gezondheid

Als je gehoor en gezichtsvermogen achteruitgaat kan dat veel spanning en onzekerheid opleveren, voor jou maar ook voor je naasten. Iedereen moet leren omgaan met de huidige situatie. Medewerkers van GGMD begrijpen wat je meemaakt en geven praktische tips en ondersteuning.

Lees meer over het leren accepteren van veranderende gezondheid

GGMD biedt zorg aan personen die doofblind zijn en helpt hen om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. We ondersteunen en geven advies zodat zij een gezond, zelfstandig en een gelukkig leven kunnen leiden.

Communicatie en passende zorg

Om met doofblinden te communiceren, zijn er verschillende methoden beschikbaar. Iedereen is anders. Vraag dus aan de doofblinde of een naaste wat de voorkeuren zijn en probeer je aan te passen. Heb geduld. Vermijd de doofblinde niet maar probeer contact te leggen.

Tactiele gebaren, waarbij handen op elkaar worden geplaatst zodat het gebaar gevoeld kan worden, zijn een optie. Ook kan het alfabet in de hand worden gespeld, wat handig is voor namen of woorden zonder gebaren. Social Haptic Communication (SHC) gebruikt aanraking om informatie over te brengen, zoals emoties of de omgeving.

Het LORM-alfabet, vergelijkbaar met Braille, wordt gebruikt door mensen die eerst blind waren en later doof werden. Braille wordt geleerd voor het lezen van boeken en andere teksten, het lezen met brailleregel en het leren werken met een brailletypemachine.

GGMD biedt trainingen voor deze manieren van communicatie met doofblinden. Deze trainingen worden meestal thuis gegeven, en kunnen ook worden uitgebreid naar familieleden. Onze medewerkers passen zich aan uw behoeften aan en gebruiken geschikte communicatiemethoden, begrijpen de uitdagingen en kennen uw mogelijkheden.

GGMD biedt zorg aan personen die doofblind zijn en hun omgeving. Onze deskundige medewerkers communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van personen met een gehoorbeperking in een ‘horende’ wereld.

Wij hebben een breed aanbod aan maatschappelijke dienstverlening, zoals: individuele begeleiding om zelfstandigheid te leren, groepsgesprekken, ondersteuning en training bij dagelijks functioneren. We bieden ook hulp bij instanties, relaties, opvoeden en het leren omgaan met doofblindheid.

Ook bieden we professionele geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een gehoorbeperking bij mentale problemen zoals angst, eenzaamheid, depressie, dementie, slaapproblemen, gedragsproblemen, autisme, ADHD, achterdocht, borderline, eetproblemen, manie, schizofrenie en verslaving.

Enkele trainingen die GGMD biedt voor doofblinden en hun partner, familie, vrienden en collega’s zijn:

Onze medewerkers communiceren met jou op maat. Afhankelijk van jouw behoeften gebruiken ze daarvoor onder andere tactiele gebaren, vingerspellen in de hand of LORM. Ze kennen de mogelijkheden én moeilijkheden die het beperkt zijn in horen en zien, voor jezelf en voor de mensen om je heen, kan hebben.

Ondersteuning en begeleiding