Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Hyperacusis en recruitment

Hyperacusis en recruitment (met gehoorverlies) maken gewone geluiden ondraaglijk, wat eenzaamheid en depressie kan veroorzaken. GGMD biedt ondersteuning om de last te verminderen.

Meer informatie

Hyperacusis is een aandoening waarbij iemand gevoeliger is voor normale geluiden. Soms is de exacte oorzaak niet duidelijk. Bij recruitment komt daar ook nog gehoorverlies bij.

Hyperacusis is een aandoening waarbij iemand gevoeliger is voor normale geluiden. Soms is de exacte oorzaak niet duidelijk.

Enkele oorzaken van hyperacusis zijn:

 • Slechthorendheid; men noemt dat recruitment, een ‘miscommunicatie’ tussen de gehoorzenuw en de hersenen veroorzaakt een andere interpretatie van het geluid dan normaal.
 • Ooroperaties; verandering of beschadiging van het gehoor kan een verstoorde interpretatie te weeg brengen.
 • Hersenbeschadiging door een ongeval, een hersenbloeding of infarct.
 • Medicijngebruik; sommige medicijnen kunnen hyperacusis als bijwerking hebben.
 • Angststoornissen of depressie; een overbelasting van het gevoelsleven, om welke reden dan ook, kan ook hyperacusis veroorzaken.

Hyperacusis en recruitment hebben vaak een grote invloed op het dagelijks leven. Het omgaan met bepaalde geluiden en stemmen kost mensen met hyperacusis vaak veel energie. Ze kunnen daardoor contact met anderen gaan vermijden. Ze kunnen zichzelf terugtrekken en daardoor eenzaam worden.

Normale activiteiten zoals werken of boodschappen doen zijn een uitdaging, of zelfs ondragelijk, vanwege de gevoeligheid voor geluid. Personen kunnen zich daardoor angstig, onbegrepen of depressief voelen en last hebben van concentratie- en verwerkingsproblemen.

De combinatie van hyperacusis met tinnitus komt veel voor en is extra vervelend. Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Mensen met tinnitus horen geluiden die anderen niet horen. Dat kan zijn bonzen, piepen, suizen, fluiten of een ander geluid.

Als iemand hyperacusis heeft, heeft dat invloed op de mensen om hem of haar heen. Zij merken dat degene met hyperacusis zich anders gedraagt. Ze gaan bijvoorbeeld niet naar verjaardagen of hebben vaker een slecht humeur. En ze hebben vaak minder zin om samen iets leuks te gaan doen.

Omdat hyperacusis en recruitment minder bekende aandoeningen zijn, is het voor de omgeving vaak moeilijk om de ernst ervan te begrijpen. Dit kan leiden tot onbegrip en gebrek aan steun van familie, vrienden en collega’s.

Het is belangrijk om hierover te praten en samen naar creatieve oplossingen te zoeken. Dit houdt de relatie goed. GGMD kan je daarbij helpen.

 

GGMD biedt praktische ondersteuning voor mensen met een gehoorbeperking zoals gehoorverlies. We geven trainingen in communicatie en acceptatie.

Omgaan met veranderende gezondheid

Als je gezondheidssituatie verslechtert kan dat veel stress, bezorgdheid en vermoeidheid opleveren. Je moet leren omgaan met de huidige situatie. Medewerkers van GGMD begrijpen wat je meemaakt en geven praktische tips en bieden ondersteuning.

Lees meer over ondersteuning bij gezondheidsproblemen
Training via GGMD

GGMD biedt zorg bij hyperacusis. Wij bieden een individueel behandelprogramma aan dat aansluit bij de ernst van de hyperacusisklachten en de hulpvraag. Daarnaast bieden wij voorlichting over hyperacusis en recruitment aan aan naasten.

Bekijk het 'Behandelprogramma bij hyperacusis'

Praktische tips en hulp

Voor hyperacusis en recruitment is helaas geen geneesmiddel of behandeling waardoor het over kan gaan. Er is ook geen standaard oplossing voor hoe je het beste kunt omgaan met hyperacusis of de overgevoeligheid voor geluid kunt verminderen. Iedereen is anders.

Enkele algemene, praktische tips:

 • Laat geluiden je niet afschrikken. Pijn aan je oren kan angst veroorzaken, maar besef dat normale geluiden niet gevaarlijk zijn.
 • Bewaak je grenzen. Pas je aan, luister naar je lichaam, neem rust en vermijd overbelasting. Doe misschien minder dan voorheen, maar blijf betrokken. Vermijding van geluid kunnen klachten verergeren.
 • Verdeel je energie slim. Als je weinig geluiden kunt verdragen op een dag, gebruik je energie dan voor de dingen die je het belangrijkst vindt. Daarbij is het beter om je minder lang aan geluid bloot te stellen, dan jezelf ervan af te sluiten.
 • Beweeg regelmatig en doe ontspannings- en ademhalingsoefeningen.
 • Leer je hyperacusis kennen. Begrijp hoe geluiden je dag beïnvloeden en pas je activiteiten hierop aan.
 • Vraag steun van anderen. Zorg dat mensen weten waar je last van hebt. Vraag de mensen in jouw omgeving om steun. Je hebt hun hulp nodig om te kunnen (leren) leven met hyperacusis.

Het kan moeilijk zijn om echt te begrijpen wat iemand met overgevoeligheid voor geluid ervaart. In de communicatie kan het helpen om een rustige omgeving op te zoeken, zonder harde geluiden. Maak oogcontact en praat rustig. Wees geduldig en respecteer de grenzen van de persoon. Maak het bespreekbaar, vraag wat de persoon ervaart en wat jij kan doen om te helpen.

Meer tips bij communicatie lees je hier.

GGMD heeft een behandelprogramma dat aansluit bij de ernst van de hyperacusisklachten en de hulpvraag. Gezien de aard van de klachten wordt dit behandelprogramma individueel aangeboden. Daarnaast bieden wij voorlichting aan over hyperacusis en recruitment aan naasten (partner, familie, vrienden en collega’s).

Lees meer over het ‘Behandelprogramma hyperacusis’ hier.

Passende ondersteuning en begeleiding