Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Plots- en laatdoof

Plotseling of langzaam doof worden kan iedereen overkomen, op elke leeftijd. Als je plots- of laatdoof wordt kun je problemen ervaren met communicatie, onbegrip en sombere gevoelens. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie en biedt passende ondersteuning.

Communicatie voor personen die doof en slechthorend zijn is niet altijd vanzelfsprekend. GGMD biedt hulp bij relaties, communicatie en mentale problemen
GGMD biedt hulp door trainingen voor het accepteren van en het leren omgaan met gehoorverlies

Omgaan met gehoorverlies

Het plotseling of langzaam verliezen van je gehoor is ingrijpend. Om dit te verwerken is tijd nodig, maar ook goede informatie en advies. Begeleiding door mensen die ervaring hebben met de gevolgen van gehoorverlies helpt. Zowel bij het verwerken van het verlies als het vinden van praktische oplossingen.

Lees meer over omgaan met gehoorverlies
GGMD biedt praktische ondersteuning voor mensen met een gehoorbeperking zoals gehoorverlies. We geven trainingen in communicatie en acceptatie.

Communicatie

Als je zelf doof bent of gehoorbeperkingen hebt of als je iemand in de omgeving hebt die doof is of te maken heeft met gehoorbeperkingen, dan heeft dat gevolgen voor alle betrokkenen. Vaak loopt de communicatie minder makkelijk en is het moeilijk om te weten wat iemand wel of niet hoort. GGMD geeft tips en trainingen voor het verbeteren van de communicatie.

Lees meer over het verbeteren van communicatie

Meer informatie over plots- of laatdoofheid

Meer informatie over plots- of laatdoofheid

Bij plotselinge doofheid wordt iemand in relatief korte tijd grotendeels of helemaal doof, aan één of beide oren. Dat kan binnen enkele seconden, minuten of enkele dagen gebeuren. Het eventuele resterende geluid klinkt dof, metaalachtig, vervormd of met een echo. Ook gaat het vaak samen met een vervelend drukkend gevoel in het oor en tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd.

Laatdoofheid is een ander woord voor ‘langzaam doof worden’. Sommigen zijn al langer slechthorend en worden vervolgens geleidelijk doof. Laatdoofheid is niet hetzelfde als ouderdomsdoofheid. (Laat) doof worden kan iedereen overkomen, op elke leeftijd.

Doof worden kan iedereen overkomen, op elke leeftijd. De oorzaak van plots- of laatdoofheid is niet altijd bekend. Bekende oorzaken zijn: hersenvliesontsteking, infectie, medicijngebruik, verkeersongeval, van de trap vallen, plotselinge drukverandering of een erfelijke aandoening.

Bij plotsdoofheid is de eerste stap: een afspraak met de huisarts. Een vlotte verwijzing naar een kno-arts is van groot belang. Als er geen aanwijsbare oorzaak is, zoals een ongeval, kan een snel door de kno-arts voorgeschreven kuur, soms uitkomst bieden. De kno-arts kan verder onderzoek doen en een gehoortest afnemen.

Bij eenzijdige plotsdoofheid kan verwezen worden naar een audioloog. Die kan meer informatie geven over de gevolgen voor het horen en mogelijke hulpmiddelen. Bij tweezijdige plotsdoofheid kan de mogelijkheid voor het plaatsen van een cochleair implantaat onderzocht worden.

De gevolgen en passende hulp

Als iemand plotseling doof wordt, veranderd er in één keer veel. Je kunt niet meer op de gebruikelijke manier communiceren. Als je langzaam doof wordt kunnen jij en je omgeving iets langer wennen aan het idee en de veranderende situatie. Helaas helpt een hoorapparaat vaak niet (meer) om een gesprek voldoende te kunnen volgen.

Beide manieren van doof worden kunnen veel uitdagingen opleveren; thuis, op het werk en op school. Enkele problemen zijn:

  • Vermoeidheid
  • Concentratieproblemen
  • Eenzaamheid, angst en depressie
  • Miscommunicatie en onbegrip
  • Veranderend gedrag
  • Verminderde zelfstandigheid

Het heeft ook invloed op je omgeving zoals familie, vrienden en collega’s. Het is heel begrijpelijk dat dit gebeurt. Daarom is het belangrijk de juiste zorg en begeleiding in te schakelen. GGMD biedt hierbij ondersteuning.

 

Als je met iemand praat die plots- of laatdoof is, zijn er manieren om goed te communiceren. Je kunt duidelijk en langzaam praten en goed oogcontact maken. Ook helpt het om dingen op te schrijven of te typen op je telefoon. Belangrijk is om te vragen wat de voorkeur van de persoon is en daarnaar te luisteren. Wees geduldig en begripvol als de communicatie wat langer duurt of als er misverstanden zijn. Laat de dove persoon weten dat je bereid bent om moeite te doen om effectief te communiceren.

GGMD biedt zorg bij plots- of laatdoofheid. Het NCPLD (Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid) is onderdeel van GGMD. Daarbij wordt samengewerkt met organisaties zoals audiologische centra. Het NCPLD onderhoudt nauwe banden met de Stichting Plotsdoven, de belangenorganisatie van de doelgroep, en Stichting Hoormij.

Wij hebben een breed aanbod aan maatschappelijke dienstverlening, zoals: individuele begeleiding, groepsgesprekken, ondersteuning en training bij dagelijks functioneren. We bieden ook hulp bij instanties, relaties, opvoeden en leren omgaan met gehoorverlies.

Ook bieden we professionele geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een gehoorbeperking bij mentale problemen zoals angst, eenzaamheid, depressie, dementie, slaapproblemen, gedragsproblemen, autisme, ADHD, achterdocht, borderline, eetproblemen, manie, schizofrenie en verslaving.

Enkele trainingen die GGMD biedt voor personen die plots- of laatdoof zijn, zijn:

GGMD biedt passende hulp en begeleiding aan dove en slechthorende mensen

GGMD is er speciaal mensen met een gehoorbeperking. Wat je probleem ook is, wij weten dat het belangrijk is dat je goede hulp krijgt. Dat betekent zorg van professionals die met je kunnen communiceren en je begrijpen.

Ondersteuning en begeleiding voor dove en slechthorende mensen