Ga naar inhoud
Kruimelpad:
  • Home
  • Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

U maakt met GGMD afspraken over de zorg. Bij die afspraken horen ook de algemene leveringsvoorwaarden. In deze algemene leveringsvoorwaarden staat waar GGMD en u zich aan moeten houden. Bekijk de algehele algemene leveringsvoorwaarden GGMD hier.

Algemene voorwaarden zijn moeilijk te lezen. Daarom vindt u hier heel in het kort wat de algemene voorwaarden zijn.

Bestuur en toezicht

Algemene leveringsvoorwaarden in het kort

Familie en/of naastbetrokkenen hebben recht op overleg met de hulpverlener over de zorg die u krijgt, maar alleen als u dat wilt. We respecteren uw wensen en maken afspraken over het contact met uw familie of anderen.

U heeft recht op alle informatie die nodig is om weloverwogen beslissingen te nemen over uw zorg. De Algemene Leveringsvoorwaarden beschrijven welke informatie wij u moeten geven, zoals informatie over behandelingsmogelijkheden, intakeprocedures en uw rechtspositie.

Wij bieden alleen zorg aan als u daar toestemming voor geeft. Alle afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst en een plan voor hulpverlening, die we samen met u bespreken. U heeft ook recht op een second opinion als u twijfelt.

Uw hulpverlener legt alle relevante informatie vast in een cliëntdossier. U heeft het recht om uw dossier in te zien en onder bepaalde voorwaarden kunt u delen ervan laten vernietigen.

Wij streven naar goede kwaliteit van zorg en uw veiligheid staat voorop. In de Algemene Leveringsvoorwaarden staat beschreven wat GGMD hiermee bedoeld.

Wij proberen afspraken zoveel mogelijk af te stemmen op uw beschikbaarheid. Als u een afspraak moet annuleren, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Bij no show zonder een zwaarwichtige reden wordt een bijdrage van de kosten bij u in rekening gebracht.

Het kan zijn dat bij de hulpverlening andere hulpverleners zijn betrokken. Dan informeren wij u daarover.

In de algemene leveringsvoorwaarden staan ook verplichtingen van u als cliënt beschreven. U moet zich legitimeren en aangeven bij wie u verzekerd bent. Daarnaast geeft u door wie GGMD in geval van nood kan bereiken. Verder bent u verplicht om relevante informatie met GGMD te
delen en voorkeuren voor een hulpverlener tijdig aan te geven.

Het kan zijn dat u op een wachtlijst komt. Indien u in tussentijd gebruik maakt van zorg door een andere instelling, moet u dat doorgeven. Als de zorg niet door uw zorgverzekering of andere voorziening wordt betaald, krijgt u hiervoor een rekening.

De overeenkomst voor hulp- en dienstverlening eindigt als de hulpverlening door een andere instelling wordt overgenomen, als u de overeenkomst opzegt of als GGMD dat doet. Voor GGMD gelden daarbij bijzondere regels. Zo mag GGMD de overeenkomst alleen opzeggen als er geen financiering meer is voor uw traject. Of als u zich niet aan de afspraken houdt en GGMD u dit meerdere keren heeft gezegd. In de algemene leveringsvoorwaarden GGMD staan nog meer regels voor de opzegging door GGMD. In alle gevallen is GGMD u behulpzaam bij het zoeken naar eventueel andere zorg. Dit binnen de mogelijkheden die GGMD heeft.

Wij hebben een klachtenregeling waar u gebruik van kunt maken als dat nodig is. Lees meer over dit onderwerp op de pagina klachten of in de flyer klachten en privacy.