Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Contracten met zorgverzekeraars voor 2024

Zorg kost geld. Als u voor begeleiding of behandeling komt dan worden kosten gemaakt door GGMD. Deze kosten moeten betaald worden. Meestal doet je zorgverzekeraar dit.

GGMD informatie voor verwijzers: medisch specialisten, artsen en gemeenten

Contractering zorgverzekeraars 2024

Sinds augustus 2023 voeren GGMD en zorgverzekeraars gesprekken met elkaar. Het doel van deze gesprekken is het maken van (financiële) afspraken over de zorgverlening en vergoedingen voor het jaar 2024. Ben je reeds in behandeling/begeleiding bij GGMD of bestaat de kans dat je in 2024 voor zorg bij GGMD komt? Dan is het voor jou belangrijk om uit te zoeken of GGMD een contract heeft met de zorgverzekeraar van jouw keuze.

Heeft jouw zorgverzekeraar een contract gesloten met GGMD voor het jaar 2024, dan vergoedt jouw zorgverzekeraar de kosten vrijwel volledig. Wel moet je altijd zelf jouw (vrijwillig) eigen risico te betalen. Hoeveel zorg en welke zorg vervolgens vergoed wordt, hangt af van de door jou gekozen (aanvullende) zorgverzekering en de bijbehorende polisvoorwaarden. Neem bij vragen over de hoogte van de vergoeding altijd contact op met jouw zorgverzekeraar.

Bekijk hier de kosten en vergoedingen.

Gevolgen bij wel een contract in 2023, geen contract in 2024

Met een aantal zorgverzekeraars hebben we in 2023 wel een contract, maar in 2024 geen contract. Krijg je in 2023 al zorg van GGMD, dan zetten we de zorg in 2024 nog enige tijd door. We raden aan goed te kijken naar jouw zorgverzekering en te kijken of er óók in 2024 een contract tussen deze verzekeraar en GGMD is. Bekijk daarvoor onderstaand overzicht

Staat jouw zorgverzekeraar hier niet bij, neem contact op met contact@ggmd.nl of 088-4321700.

GGMD biedt verschillende soorten zorg die door zorgverzekeraars wordt betaald. Het gaat om zintuigelijke gehandicaptenzorg (ZG) en geestelijk gezondheidszorg (GGZ).

Zintuigelijke gehandicaptenzorg (ZG)

ZG heeft als doel om u zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren. GGMD biedt cliënten zorg in de vorm van het vaststellen van de ernst van de beperking, het leren omgaan met de beperking en het vergroten van de zelfredzaamheid.

GGZ (ondersteuning bij psychische problemen)

Het komt voor dat GGMD wel een contract heeft met een verzekeraar voor ZG maar niet voor de GGZ.

Weet je niet welke zorg je krijgt? Overleg dan met jouw begeleider of behandelaar.

Krijg je in 2024 naast ZG ook GGZ en heeft jouw zorgverzekeraar geen contract met GGMD, dan moet je voor de GGZ contact op nemen met de zorgbemiddeling van jouw zorgverzekeraar om te overleggen welke andere aanbieder je de zorg kan bieden.

  • Cliënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar we in 2024 geen contract mee hebben, kunnen we helaas NIET in behandeling nemen.
  • Jouw zorgverzekeraar kan jou via hun afdeling zorgbemiddeling helpen om een alternatief te vinden.

Overzicht

Labels / entiteiten GGZ ZG
a.s.r. ASR Basis Gecontracteerd Gecontracteerd
ASR Aanvullende ziektenkostenverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd
a.s.r. Gecontracteerd Gecontracteerd
Ik kies zelf Gecontracteerd Gecontracteerd

Labels / entiteiten GGZ ZG
Caresq (Eucare) Aevitae Geen contract Gecontracteerd

Labels / entiteiten GGZ ZG
CZ OWM CZ groep Gecontracteerd Gecontracteerd
CZ zorgverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd
Centrale zorgverzekeringen NZV Gecontracteerd Gecontracteerd
OHRA Zorgverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd

Labels / entiteiten GGZ ZG
DSW DSW Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
InTwente Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
Stad Holland Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd

Labels / entiteiten GGZ ZG
Salland/ENO Salland Zorgverzekeraar Geen contract Gecontracteerd

Labels / entiteiten GGZ ZG
Menzis Menzis Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
Anderzorg Gecontracteerd Gecontracteerd

Labels / entiteiten GGZ ZG
ONVZ ONVZ Gecontracteerd Gecontracteerd
VVAA Gecontracteerd Gecontracteerd
Jaah Gecontracteerd Gecontracteerd

Labels / entiteiten GGZ ZG
Zorg en Zekerheid OWM Zorg en Zekerheid Gecontracteerd Gecontracteerd

Labels / entiteiten GGZ ZG
VGZ VGZ Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
IZA Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
Zorgverzekeraar UMC Gecontracteerd Gecontracteerd
Univé Zorg Gecontracteerd Gecontracteerd
·         VGZ Gecontracteerd Gecontracteerd
·         IZZ Gecontracteerd Gecontracteerd
VGZbewust Gecontracteerd Gecontracteerd
·         MVJP Gecontracteerd Gecontracteerd
·         Zorgzaam Gecontracteerd Gecontracteerd
·         IZA Gecontracteerd Gecontracteerd
·         UMC Gecontracteerd Gecontracteerd
·         Univé Gecontracteerd Gecontracteerd
·         ZEKUR Gecontracteerd Gecontracteerd
ZEKUR natura- Gecontracteerd Gecontracteerd

Labels / entiteiten GGZ ZG
Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Zorgverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd
Interpolis Zorgverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd
FBTO Zorgverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd
De Friesland Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
Meer informatie?