Ga naar inhoud

Keurmerk kortdurende generalistische GGZ

GGMD voor Doven en Slechthorenden is als GGZ-aanbieder in 2024 opnieuw gekwalificeerd voor het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. Deze kwalificatie is gebaseerd op drie normen. GGMD voldoet aan al deze normen.

Afbeelding van Keurmerk kortdurende generalistische GGZ 2024

Drie toetsingsnormen

De eerste norm is gericht op kortdurende generalistische behandelingen, waarbij de focus ligt op het herstel en de eigen kracht van de cliënt. GGMD werkt samen met de cliënt om doelen te stellen en biedt informatie en eHealth-modules ter ondersteuning van het herstelproces. Bovendien wordt er regelmatig geëvalueerd of de behandeling nog steeds aansluit bij de behoeften van de cliënt en wordt er transparant gecommuniceerd over de duur van de behandeling.

De tweede norm is gericht op transparantie, leren en verbeteren. GGMD biedt keuze-informatie voor cliënten en verwijzers op de website en is voortdurend bezig met het verzamelen en verwerken van gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Het doel is om altijd de best mogelijke zorg te bieden en om te luisteren naar de ervaringen van cliënten.

Tot slot is de derde norm gericht op het delen van kennis in een lerend netwerk. GGMD werkt samen met andere organisaties om kennis en ervaringen te delen en zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door deze samenwerkingen kan GGMD voor Doven en Slechthorenden cliënten de best mogelijke zorg bieden.

Bij GGMD staat de cliënt centraal. Er wordt samengewerkt om de best mogelijke behandeling te bieden en er wordt geluisterd naar de behoeften van de cliënt. Door gebruik te maken van moderne technologieën en eHealth-modules wordt het herstelproces ondersteund en wordt de cliënt in staat gesteld om zelf aan de slag te gaan met zijn of haar mentale gezondheid.