Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Communicatie

Als je zelf te maken hebt met of iemand in de omgeving te maken heeft met gehoorbeperking, heeft dat gevolgen voor alle betrokkenen. Vaak loopt de communicatie minder makkelijk en is het moeilijk te weten wat iemand wel of niet meekrijgt.

Aanmelden

Spraakafzien en duidelijk spreken

Sommige dove of slechthorende mensen kunnen spraakafzien. Dit betekent dat ze, door naar de beweging van de lippen en gezichtsuitdrukkingen te kijken, proberen te begrijpen wat er gezegd wordt. Hoewel spraakafzien nuttig kan zijn in bepaalde situaties, is het niet voor iedereen even effectief.

Zien wat iemand zegt én zelf duidelijk spreken zodat de ander je beter kan begrijpen, is niet gemakkelijk. Maar het is wel te leren met logopedie en training.

Lees meer over spraakafzien en logopedie
Communicatie voor personen die doof en slechthorend zijn is niet altijd vanzelfsprekend. GGMD biedt hulp bij relaties, communicatie en mentale problemen

Gebarentaal als communicatiemiddel

Als je te maken hebt met gehoorverlies is het leren van gebarentaal een optie. Het zorgt voor meer zelfstandigheid en een betere communicatie. Ook als je horend bent kun je gebarentaal leren. Het is een prachtige taal en je draagt bij aan een inclusieve wereld.

Lees meer over gebarentaal

Communicatietrainingen via GGMD

Communicatietrainingen zijn indivuele trainingen op maat, afgestemd op jouw situatie. Na aanmelding wordt, in een aanmeldgesprek, besproken welke zorg bij jou past. Bekijk hieronder de mogelijke trainingen.

Meer informatie

GGMD is er voor mensen met een gehoorbeperking en voor hun naasten. Bij GGMD kun je je vragen stellen over uitdagingen binnen de relatie met je partner, (schoon)familie, kinderen, ouders, vrienden of anderen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over beperkte communicatie, onopgeloste conflicten en verschil in waarden en doelen. Wij gaan met de betrokkenen in gesprek en bieden ondersteuning, begeleiding, training en advies – passend bij de situatie.

Door het maken van communicatieafspraken bespreek je elkaars voorkeuren en behoeften als het gaat om communicatie. Iedereen en elke situatie is anders. Het is belangrijk hierover te praten en naar creatieve oplossingen te zoeken. Je kunt bijvoorbeeld afspraken maken over communicatiemethoden, hoe de communicatie verloopt in groepen, wie er tolkt, wat je doet met belangrijke informatie etc. Lees meer over praktische voorbeelden en tips over communicatieafspraken hier.

Gehoorproblemen treffen niet alleen de cliënt, maar ook alle betrokkenen. Vaak loopt de communicatie minder makkelijk en is het moeilijk om te weten wat iemand wel of niet hoort.

Ook het communiceren in grote groepen is voor een dove, slechthorende of doofblinde persoon een uitdaging. Iedereen praat door elkaar en de persoon weet niet precies wat er gebeurt. Het gevolg voor de persoon kan zijn dat hij/zij zich anders, buitengesloten en eenzaam voelt.

GGMD biedt ondersteuning door middel van:

  • Communicatietrainingen en informatiebijeenkomsten voor cliënten en hun naasten.
  • Trainingen in spraakafzien (logopedie) of gebarentaal.
  • Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg voor mentale en psychische problemen als gevolg van bijvoorbeeld eenzaamheid, stress en depressiviteit.
  • Hulp bij het maken van communicatieafspraken.
  • Gezinshulp en -advies bij opvoeden.

Meer informatie over communicatietrainingen en logopedie lees je hier.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen met jou zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

Hulp via GGMD, hoe werkt dat?