Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Communicatieafspraken

Het is belangrijk om goed te communiceren met je partner, binnen het gezin, met vrienden, op school of op werk. Dat kan soms een uitdaging zijn, vooral in grote groepen. GGMD helpt bij het maken van communicatieafspraken.

Rekening houden met elkaars communicatievoorkeuren

Het maken van communicatieafspraken is belangrijk omdat het helpt in de omgang met elkaar. Dat is belangrijk op het werk of op school, binnen het gezin, met familie en vrienden en in groepen. Bespreek van te voren wat ieders voorkeuren en behoeften zijn. Daardoor voorkom je misverstanden en frustratie. Schrijf de communicatieafspraken op en bespreek het regelmatig.

 

Voorbeelden van communicatieafspraken

Iedereen en elke situatie is anders. Het is belangrijk hierover te praten en naar creatieve oplossingen te zoeken. Dit houdt de relatie goed. Houd rekening met elkaars gevoelens en wees geduldig.

Je kunt bijvoorbeeld met elkaar afspraken maken over:

 • Bespreek elkaars behoeften: De horende heeft soms behoefte aan een gesprek met een andere horende, zonder altijd te moeten vertalen. De dove of slechthorende persoon kan zich buitengesloten voelen. Hoe ga je daar mee om?
 • Vaststellen van communicatiemethoden: Bepaal welke communicatiemethoden worden gebruikt in welke situaties (bijv. schrijven, gebarentaal, spraakafzien).
 • Gebruik van technologie en hulpmiddelen: Bekijk welke hulpmiddelen de communicatie kunnen verbeteren (bijv. spraak apps, inzetten van een tolk, flitssystemen)
 • Omgaan met groepscommunicatie: Bespreek hoe communicatie verloopt in groepen, wie er tolkt en wat je doet als gesprekken door elkaar lopen.

 • Situaties voorkomen: Bedenk welke situaties zorgen voor misverstanden in de communicatie en probeer dit te voorkomen (bijv. achtergrondlawaai, gebrek aan oogcontact, slechte verlichting).
 • Omgaan met misverstanden: Voorkom frustratie, spreek af hoe je aangeeft als je iets niet begrijpt (zowel de horende als de dove of slechthorende). Als je moe / overprikkeld bent of je buitengesloten voelt, wees geduldig en houd rekening met elkaars gevoelens.
 • Controleer of belangrijke informatie aankomt: Bespreek de mogelijkheden van het herhalen of verduidelijken van informatie, belangrijke mededelingen of afspraken.
Het maken van communicatieafspraken is belangrijk omdat het helpt in de omgang met elkaar. Door vooraf afspraken te maken over hoe je met elkaar praat en naar elkaar luistert, voorkom je misverstanden en kun je beter begrijpen wat anderen bedoelen.

Buitengesloten voelen

Je zit in een grote groep met mensen. Iedereen praat door elkaar. Je snapt niet precies wat er gebeurt. Plotseling staat iedereen op en lopen ze weg. Of iedereen begint te lachen. Ze kijken jou aan omdat je niet mee lacht. Hoe voel je je?

Deze situaties zijn herkenbaar voor veel dove en slechthorende mensen. Het komt voor in grote groepen maar ook binnen een gezin, op het werk en tijdens alledaagse dingen zoals bij het winkelen, in restaurants en het openbaar vervoer. Het kan ervoor zorgen dat je je anders en buitengesloten voelt. Ook al ben je niet alleen, je kunt je daardoor toch eenzaam voelen. Praat erover met iemand of vraag hulp via GGMD.

Lees meer over eenzaamheid en je buitengesloten voelen
hulp bij het maken van communicatieafspraken

Je aan communicatieafspraken houden

Het is goed als je communicatieafspraken hebt. Het is ook belangrijk dat iedereen zich aan die afspraken houdt. Schrijf de afspraken die je hebt op. Bespreek regelmatig met elkaar hoe het gaat. Houdt iedereen zich aan de afspraken? Voelt iedereen zich er prettig bij? Moet er iets aangepast worden?

Bedenk dat het toepassen van deze afspraken niet in één keer goed zal gaan. Iemand kan moe of overprikkeld zijn. Een situatie kan plotseling veranderen waardoor afspraken niet realistisch zijn. Word dan niet boos. Waarschijnlijk wil iedereen het beste voor elkaar. Zeg sorry en vergeef elkaar als het een keer niet zo goed gaat. Bespreek hoe je elkaar vriendelijk kunt herinneren aan de afspraken. Praat met elkaar en toon respect aan en begrip voor elkaar.

Trainingen via GGMD

Meer informatie

GGMD is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening voor volwassenen, kinderen en jongeren die leven met doofheid of een gehoorbeperking. Wij bieden individuele begeleiding, groepsgesprekken, ondersteuning en geven training. GGMD biedt ook aan de horende omgeving trainingen en begeleiding.

De professionele maatschappelijk werkers van GGMD helpen je met advies en met het zoeken naar andere mogelijkheden of een andere aanpak. Neem contact op voor meer informatie of bij vragen over het aanmelden.

Gehoorproblemen treffen niet alleen de cliënt, maar ook alle betrokkenen. Vaak loopt de communicatie minder makkelijk en is het moeilijk om te weten wat iemand wel of niet hoort.

Ook het communiceren in grote groepen is voor een dove, slechthorende of doofblinde persoon een uitdaging. Iedereen praat door elkaar en de persoon weet niet precies wat er gebeurt. Het gevolg voor de persoon kan zijn dat hij/zij zich anders, buitengesloten en eenzaam voelt.

GGMD biedt ondersteuning door middel van:

 • Communicatietrainingen en informatiebijeenkomsten voor cliënten en hun naasten.
 • Trainingen in spraakafzien (logopedie) of gebarentaal.
 • Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg voor mentale en psychische problemen als gevolg van bijvoorbeeld eenzaamheid, stress en depressiviteit.
 • Hulp bij het maken van communicatieafspraken.
 • Gezinshulp en -advies bij opvoeden.
Zorg via GGMD, hoe werkt dat?