Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Gebarentaaltolken (NGT) en schrijftolken

Een tolk helpt mensen om met elkaar te communiceren. Met een tolk NGT of schrijftolk is het voor de dove, slechthorende of doofblinde mensen gemakkelijker om volwaardig mee te doen met gesprekken, vergaderingen en onderwijs.

Recht op een tolk

Een tolk helpt mensen om met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld een horende persoon met een dove of slechthorende persoon. Of ter ondersteuning van iemand die doofblind is. Een tolk bemoeit zich niet met de inhoud van het gesprek maar vertaalt alleen wat er feitelijk gezegd en gedaan wordt.

  • Een tolk NGT of gebarentaaltolk vertaalt gesproken taal naar gebarentaal (NmG of NGT) en andersom.
  • Een schrijftolk, ook wel audiotolk genoemd, zet gesproken taal om in tekst. Schrijftolken worden vaak ingezet in situaties waarin gebarentaal niet kan worden gebruikt of begrepen, zoals tijdens vergaderingen, lezingen of telefoongesprekken.
  • Tolken voor doofblinden bieden ondersteuning aan iemand die doofblind is. Afhankelijk van de voorkeur van de doofblinde persoon gebruiken ze verschillende tactiele communicatiemethoden, bijvoorbeeld vierhanden-gebarentaal of vingerspellen in de hand.
De medewerkers van GGMD kunnen met jou communiceren op de manier die bij jou past. Zij spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in via GGMD.
Communicatie tussen dove en slechthorende mensen. GGMD biedt hulp bij communicatieafspraken en geeft trainingen.

Communiceren met medewerkers van GGMD

GGMD is gespecialiseerd in begeleiding, behandeling en training van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben en zich begrensd voelen door hun gehoor. Onze medewerkers kunnen met jou communiceren op de manier die bij jou past. Zij spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in.

Een tolk regelen

Iedereen die doof of slechthorend is, heeft recht op een tolk. Via het UWV kun je een tolkvoorziening aanvragen. UWV beslist of je tolkuren krijgt en hoeveel. Een schrijf- of gebarentolk kun je inzetten bij je opleiding, werk of het vinden van werk, zorg, het starten van een eigen bedrijf of privésituaties (leefuren) zoals een begrafenis of bezoek aan een arts.

UWV werkt hierbij samen met Tolkcontact. Via Tolkcontact kun je een tolk regelen. Soms lukt het niet om een tolk op locatie te vinden. Je kunt dan via ‘Tolk op afstand’ in de Tolkcontact-app een tolk inschakelen (vanuit je tolkuren). Je kunt ook via het register van tolken (Stichting RTG) een tolk vinden bij jou in de buurt.

Heb je hulp nodig om met een organisatie te bellen? Dat kan via KPN Teletolk.

Meer informatie

Je kunt bij het UWV een tolkvoorziening aanvragen als je een schrijf- of gebarentolk wilt inzetten bij:

  • jouw opleiding
  • het werk of bij het vinden van werk
  • het starten van een eigen bedrijf
  • privésituaties
  • zorg

Het UWV beslist of je de tolkvoorziening krijgt en hoeveel tolkuren je krijgt.
De (extra) tolkuren die je krijgt, geven zij door aan Tolkcontact. Tolkcontact verzorgt de bemiddeling bij een tolkopdracht en de facturering door tolken.

Tolkcontact is 24 uur per dag bereikbaar voor als je met spoed een tolk nodig heeft.

Bij GGMD werken we met tolken. Deze tolken kunnen gebaren in Nederlandse Gebarentaal, Nederlands met ondersteunende Gebaren, en vierhandengebarentaal. Heb je een tolk nodig bij de gesprekken? Dan zorgt je zorgverlener dat een van onze tolken aanwezig is. Wij kunnen ook een schrijftolk voor je regelen. De betaling van deze tolken gaat via je leefurenbudget. Eventueel kunnen wij ook ondersteunen bij het aanvragen hiervan.

De inzet van tolken wordt gefinancierd uit het leefurenbudget vanuit de UWV. Deze uren zijn bedoeld voor gesprekken bij bijvoorbeeld (huis)artsen, maar ook bij andere behandelingen/begeleiding.

Voor cliënten die onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vallen, was dit altijd al het geval. Sinds 1 juni 2024 is dit óók het geval voor cliënten die vallen onder de Zvw/GGZ, Zvw/ZG en Jeugdwet.

Heeft u niet voldoende leefurenbudget? Dan ondersteunen we bij de aanvraag bij het UWV voor een uitbreiding van het budget. Heeft u nog helemaal geen leefurenbudget? Dan helpen we bij de aanvraag bij het UWV.

Bij de gesprekken met een zorgverlener van GGMD proberen wij altijd zo veel mogelijk dezelfde tolk in te zetten. Vertel het je zorgverlener als je graag met een bepaalde tolk werkt.

Uiteraard houden onze tolken zich aan de tolkencode van de NBTG (Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal). Dat betekent onder meer dat zij alles wat je met jouw zorgverlener bespreekt, geheim moeten houden.

Als je liever je eigen tolk meeneemt naar gesprekken met GGMD, vertel dit dan aan je zorgverlener. Het is wel goed om te weten dat een aantal tolken zich gespecialiseerd heeft in het tolken van gesprekken met zorgverleners.

Er is een verschil tussen de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG).

Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een volwaardige taal met eigen grammaticale regels, woordenschat en zinsopbouw, los van gesproken talen zoals het Nederlands. Het is een visueel-gestuurde taal waarbij de betekenis wordt overgebracht door middel van handgebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen.

Bij Nederlands met Gebaren (NmG) praat je Nederlands en ondersteun je de belangrijkste woorden met gebaren. Je hebt daardoor niet te maken met de grammaticale regels en zinsopbouw uit het NGT.

Hulp via GGMD, hoe werkt dat?