Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Dagelijks functioneren

Wij helpen bij vragen of problemen waar je in het dagelijks leven tegenaan kunt lopen. Bijvoorbeeld bij praktische dingen zoals omgaan met geld, lezen van moeilijke brieven, problemen met uitkering of het verbeteren van de zelfstandigheid.

Aanmelden
GGMD-hulp voor mensen met een gehoorbeperking - ondersteuning bij geldzaken, wonen en communicatie met instanties

Ondersteuning bij geldzaken

Soms is wat extra hulp bij dagelijkse bezigheden en verplichtingen prettig. Bij GGMD ondersteunen we je graag met belangrijke zaken, zoals het invullen van formulieren, het regelen van geldzaken of het doen van de administratie. Ook helpen we bij het contact leggen met instanties, zoals het UWV of gemeente. Zo kun je zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren.

Lees meer over geldzaken, wonen en instanties
Als je doof wordt heeft dat gevolgen voor jou en je omgeving. GGMD biedt praktische hulp en leert je omgaan met de veranderde situatie.

Positief in het leven staan

Sommige mensen die niet goed kunnen horen, voelen zich soms alleen, buitengesloten of anders dan anderen. Ook omgaan met negatieve opmerkingen of vooroordelen kan lastig zijn. Zelfvertrouwen en positieve gedachten kunnen helpen. Het helpt je om je goed te voelen over jezelf en om positief te blijven, zelfs als het moeilijk is. We hebben een aantal praktische tips over hoe je positief in het leven kunt staan ondanks een gehoorbeperking.

Lees meer over zelfbeeld en een positieve levenshouding

Praktische vragen

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor met de bijbehorende gevolgen. Dat doen we door maatschappelijke dienstverlening en ambulante begeleiding te bieden. Dat kan zijn individuele begeleiding, groepsgesprekken, logopedie, ondersteuning en training met betrekking tot:

Ook bieden we hulp bij mentale- en psychische problemen zoals:

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen, communicatietrainers en docenten gebarentaal. Zij kunnen met je communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van dove en slechthorende mensen in een ‘horende’ wereld.

GGMD biedt ambulante begeleiding aan mensen die vroegdoof, ernstig slechthorend of beperkt zijn in horen én zien. Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning waarbij GGMD medewerkers jou helpen in jouw dagelijkse leven. De zorgverlener komt naar jou toe, bijvoorbeeld bij je thuis, op school of op andere plaatsen waar jij hulp nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij:

Ambulant begeleiders stimuleren om nieuwe dingen te doen, door samen te werken aan zelfvertrouwen. Ze helpen ook bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden of oefenen samen met jou het regelen van belangrijke zaken en bieden ambulante begeleiding, bijvoorbeeld op gebied van wonen.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je de juiste zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen met jou zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

Je kunt je bij GGMD aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Neem de tijd om dit uitgebreide formulier in te vullen (je hebt hiervoor je Burgerservicenummer en gegevens van je verwijzer nodig). Vraag hier eventueel hulp bij. Je verwijzer kan ook het formulier invullen of de aanvraag doen via Zorgdomein.

Na het aanmelden neemt een van onze medewerkers contact met je op voor een aanmeldgesprek. Wij kijken dan of wij je kunnen helpen en hoe het beste gecommuniceerd kan worden. Bekijk onze werkwijze om te lezen hoe dat werkt en wat de kosten zijn voor hulp.

GGMD biedt een breed pakket aan behandelingen, begeleiding en training aan mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor én aan hun naasten. Ook alle bijbehorende gevolgen van gehoorproblemen vallen onder het behandelaanbod van GGMD.

De professionele zorgverlening van GGMD bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, logopedie, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. In principe bieden we behandeling voor bijna alle GGZ-diagnoses.

Verwijzingen kunnen via ZorgDomein naar GGMD worden verstuurd of via het aanmeldformulier.

Meer informatie en contact voor verwijzers en gemeenten vind je hier.

Hulp via GGMD, hoe werkt dat?