Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Zelfstandig functioneren

Heb je ondersteuning nodig bij jouw dagelijkse bezigheden en verplichtingen? Wil je graag alleen naar de winkel, sportschool of huisarts kunnen? Bij GGMD ondersteunen we je graag, zodat je zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren.

Aanmelden

Zelfstandig met zelfvertrouwen

Mensen met gehoorbeperkingen kunnen moeite hebben met zelfstandigheid. Dat kan ervoor zorgen dat je afhankelijk bent van anderen voor alledaagse taken en sociale contacten.

GGMD biedt ambulante begeleiding aan mensen die vroegdoof, ernstig slechthorend of beperkt zijn in horen én zien. Een ambulant begeleider ondersteunt je bij dagelijkse bezigheden en stimuleert om dingen te doen. Ze komen bijvoorbeeld bij je thuis om de post met je door te nemen. Ze kunnen ook met je mee naar de dokter, sportclub of instanties zoals de gemeente en het UWV. Ze kunnen situaties met je oefenen, zoals het maken van een praatje of het doen van boodschappen.

Je leert wat je zelf kunt en om hulp te vragen als dat nodig is. Daardoor krijg je controle over je eigen leven en kun je actief deelnemen aan de samenleving.

Ik ben doof en slechtziend. Het doen van dagelijkse dingen zoals het lezen van de post, bellen naar instanties of boodschappen doen, is voor mij niet makkelijk. Mijn ambulant begeleider ondersteunt mij daarbij. Dat is fijn, want daardoor kan ik zelfstandig blijven wonen.

Eenzaamheid en je buitengesloten voelen

Als je niet goed kunt horen of een andere gehoorbeperking hebt, kan het moeilijk zijn om gesprekken te volgen. Daardoor kun je je buitengesloten of anders voelen dan de rest. GGMD helpt om sociale vaardigheden te ontwikkelen en op te komen voor jezelf.

Lees meer over eenzaamheid en je buitengesloten voelen

Meer informatie

GGMD biedt ambulante begeleiding aan mensen die vroegdoof, ernstig slechthorend of beperkt zijn in horen én zien. Een ambulant begeleider ondersteunt je bij dagelijkse bezigheden en stimuleert om dingen te doen. Je leert wat je zelf kunt en om hulp te vragen als dat nodig is.

Een ambulant begeleider komt naar jou toe. Ze komen bijvoorbeeld bij je thuis om de post met je door te nemen. Ze kunnen ook met je mee naar de dokter, sportclub of instanties zoals de gemeente en het UWV of ze kunnen situaties oefenen, zoals het maken van een praatje of het doen van boodschappen. Als je dat wilt en als het nodig is, zijn ze er voor jou.

GGMD biedt ambulante begeleiding aan mensen die vroegdoof, ernstig slechthorend of beperkt zijn in horen én zien. Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning waarbij GGMD medewerkers jou helpen in jouw dagelijkse leven. De zorgverlener komt naar jou toe, bijvoorbeeld bij jou thuis, op school of op andere plaatsen waar jij hulp nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij:

Ambulant begeleiders stimuleren om nieuwe dingen te doen, door samen te werken aan zelfvertrouwen. Ze helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, oefenen samen met jou het regelen van belangrijke zaken en bieden begeleiding, bijvoorbeeld op gebied van wonen.

Het is goed om actief te blijven werken aan het verbeteren van je vaardigheden. Daardoor kun je meer zelfstandigheid bereiken en beter omgaan met een gehoorbeperking in het dagelijks leven. Iedereen is anders, dus niet elke tip hoeft voor jou te werken. Een paar voorbeelden van die tips zijn:

  • Maak anderen bewust van je gehoorbeperking en geef aan wat jou kan helpen om effectief met hen te communiceren, zoals visuele hulpmiddelen, oogcontact, duidelijk praten of een rustige omgeving.
  • Durf te zeggen als je iets niet begrijpt. Neem zelf het initiatief om informatie te verkrijgen en vragen te stellen. Zo voorkom je misverstanden en vergroot je je zelfvertrouwen.
  • Zoek naar ondersteuning en trainingen die specifiek gericht zijn op mensen met gehoorbeperkingen, zoals assertiviteitstrainingen, communicatiecursussen. Bekijk het aanbod van trainingen van GGMD.
  • Zorg voor jezelf; neem regelmatig rustpauzes om vermoeidheid te voorkomen, en zorg voor voldoende slaap en lichaamsbeweging om je algemene gezondheid en welzijn te bevorderen.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen met jou zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

Je kunt je bij GGMD aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Neem de tijd om dit uitgebreide formulier in te vullen (je hebt hiervoor je Burgerservicenummer en gegevens van je verwijzer nodig). Vraag hier eventueel hulp bij. Je verwijzer kan ook het formulier invullen of de aanvraag doen via Zorgdomein.

Na het aanmelden neemt een van onze medewerkers contact met je op voor een aanmeldgesprek. Wij kijken dan of wij je kunnen helpen en hoe het beste gecommuniceerd kan worden. Bekijk onze werkwijze om te lezen hoe dat werkt en wat de kosten zijn voor hulp.

GGMD biedt een breed pakket aan behandelingen, begeleiding en training aan mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor én aan hun naasten. Ook alle bijbehorende gevolgen van gehoorproblemen vallen onder het behandelaanbod van GGMD.

De professionele zorgverlening van GGMD bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, logopedie, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. In principe bieden we behandeling voor bijna alle GGZ-diagnoses.

Verwijzingen kunnen via ZorgDomein naar GGMD worden verstuurd of via het aanmeldformulier worden aangemeld.

Meer informatie en contact voor verwijzers en gemeenten vind je hier.

 

 

Blijf niet zitten met je vraag of probleem