Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Jeugd & Gezin

Iedereen heeft wel eens problemen met een partner of het opvoeden van kinderen. Als jongere kun je problemen hebben op school, met vrienden of gevoelens. Dit soort problemen kunnen mensen vaak zelf oplossen. Maar soms is dat niet zo makkelijk. Zeker niet als je doof bent of een gehoorbeperking hebt.

Aanmelden
GGMD biedt ondersteuning bij opvoeding door middel van ambulante gezinsbehandeling aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De ondersteuning bieden we aan het hele gezin en passen we altijd aan op de leeftijd van het kind.
GGMD biedt zorg en begeleiding voor gezinnen, jongeren en kinderen

Hulp voor jongeren

Dove en slechthorende kinderen en jongeren kunnen vragen hebben, bijvoorbeeld over de omgang met horende personen, vrienden (online en offline), problemen op school, identiteit en seksualiteit.

Ook komt het steeds vaker voor dat jongeren mentale problemen hebben. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder sociale druk, stress, trauma’s, familieproblemen of invloeden van sociale media. Ook dove of slechthorende jongeren kunnen hiermee te maken hebben.

GGMD biedt speciale geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, praktische trainingen én opvoedbegeleiding voor gezinnen met dove gezinsleden.

Lees meer over kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Relaties met partner, vrienden en familie

In elke familie, elk gezin of met vrienden zijn er wel eens problemen die invloed hebben op de onderlinge band. GGMD is er voor mensen met een gehoorbeperking en hun naasten. Wij gaan met de betrokkenen in gesprek en bieden ondersteuning, begeleiding, training en advies – passend bij de situatie.

Lees meer over hulp bij relaties en contact met anderen

Meer informatie

Wij geven ondersteuning bij opvoeding door middel van ambulante gezinsbehandeling aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De ondersteuning passen we altijd aan op de leeftijd van het kind. Wij werken systeemgericht. Systeemgericht betekent dat onze ambulant gezinsbehandelaars ondersteuning bieden aan het hele gezin. Dus zowel aan de ouders als aan de kinderen.

Bij GGMD kun je je vragen stellen over bijvoorbeeld:
• het voorkomen of oplossen van ruzies binnen en buiten het gezin
• seksualiteit en identiteit
• omgaan met doof of slechthorend zijn
• stimuleren van gewenst gedrag en omgaan met ongewenst gedrag
• twee culturen in één gezin (dove en horende cultuur)

Je kunt ons ook inschakelen als:
• jouw kind tegen sociale of emotionele problemen aanloopt
• je een kind hebt met een beperking
• er een ondertoezichtstelling (ots) is

GGMD biedt ambulante begeleiding aan mensen die vroegdoof, ernstig slechthorend of beperkt zijn in horen én zien. Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning waarbij GGMD medewerkers jou helpen in jouw dagelijkse leven. De hulpverlener komt naar jou toe, bijvoorbeeld bij jou thuis, op school of op andere plaatsen waar jij hulp nodig hebt.

Bijvoorbeeld:

  • Bij zelfstandig wonen
  • Het regelen van geldzaken en brieven
  • Contact opnemen met instanties zoals het UWV of gemeente
  • Zelfstandig boodschappen leren doen
  • Een bezoek aan apotheek of huisarts
  • Het indelen van je dag
  • Het aangaan en onderhouden van relaties, zoals vrienden of familie
  • Het vinden en behouden van werk
  • Gezinsondersteuning en opvoeding

Ambulant begeleiders stimuleren om nieuwe dingen te doen, door samen te werken aan zelfvertrouwen. We helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, oefenen bij het regelen van belangrijke zaken en we bieden ambulante begeleiding op gebied van wonen.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen met jou zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

GGMD biedt een breed pakket aan behandelingen, begeleiding en training aan mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor én hun naasten. Ook alle bijbehorende gevolgen vallen onder het behandelaanbod van GGMD.

De professionele hulpverlening van GGMD bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, logopedie, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. In principe bieden we behandeling voor bijna alle GGZ-diagnoses.

Verwijzingen kunnen via ZorgDomein naar GGMD worden verstuurd of via het aanmeldformulier worden aangemeld.

Meer informatie en contact voor verwijzers en gemeenten vind je hier.

 

Hulp via GGMD, hoe werkt dat?