Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Jongeren en kinderen

Dove en slechthorende kinderen en hun ouders kunnen met allerlei vragen en problemen bij GGMD terecht. Wij helpen door middel van onderzoek, begeleiding, behandeling en training.

Aanmelden

Ondersteuning bij problemen

Dove en slechthorende kinderen en jongeren kunnen vragen hebben, bijvoorbeeld over:

 • omgaan met horende personen,
 • vrienden (online en offline),
 • problemen op school,
 • identiteit en seksualiteit.
 • pesten of je buitengesloten voelen,
 • niet goed kunnen concentreren,
 • snel en vaak boos zijn of
 • teruggetrokken gedrag.

Ook komt het steeds vaker voor dat jongeren mentale problemen hebben. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder sociale druk, stress, trauma’s, familieproblemen, of invloeden van sociale media. Ook dove of slechthorende kinderen kunnen hiermee te maken hebben.

Praktische hulp en advies

Dove en slechthorende kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met allerlei vragen en problemen bij GGMD terecht. We onderzoeken waar het probleem ligt door in gesprek te gaan en kijken vervolgens waar de hulp nodig is. GGMD biedt specialistische GGZ voor jongeren en kinderen, geeft praktische trainingen én opvoedbegeleiding voor gezinnen met dove gezinsleden.

Met onze begeleiding, behandelingen, trainingen en onderzoeken helpen wij kinderen die vast lopen in het dagelijks leven door hun gedrag, gevoelens of emoties, op school of in relaties met anderen.

Begeleiding en behandeling

GGMD biedt individuele begeleiding en behandeling. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie: dat zich richt op verandering in gedrag, ofwel anders en anders doen.
 • Speltherapie: een therapievorm waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Therapeutisch spel geeft inzicht in gedachten en gevoelens, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven en weer psychisch kan groeien en in eigen kracht staan.
 • Psychomotorische therapie: er wordt door middel van beweging gewerkt aan verandering in het gedrag. Hierdoor kunnen psychische klachten verminderen of verdwijnen.
 • Systeemtherapie: er worden mensen betrokken waar het kind contact mee heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld familie, vrienden, leerkrachten of medewerkers van de kinderopvang. Systeemtherapie richt zich op verandering in gedrag.

Leren omgaan met emoties en anderen

GGMD biedt training en begeleiding aan kinderen bij wie de sociaal-emotionele ontwikkeling stilstaat of achterblijft. Dat heeft betrekking op bijvoorbeeld het leren omgaan met emoties en relaties met anderen. Het zijn de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen communiceren, begrip te tonen, ruzies op te lossen en sociale normen en gedrag te begrijpen en toe te passen.

Diagnostiek

Onderzoeken die wij daarvoor uitvoeren zijn o.a. communicatie-onderzoek, psychiatrisch onderzoek en psychodiagnostisch onderzoek. Dat doen we als tijdens het intakegesprek of de begeleiding blijkt dat er meer informatie nodig is, bijvoorbeeld over het intelligentieniveau of de sociaal-emotionele ontwikkeling. We passen onze zorg hierop aan zodat de kinderen zich weer verder kunnen ontwikkelen.

Meer informatie

GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening aan dove en slechthorende mensen. Ons GGZ-team bestaat onder meer uit een psychotherapeut, orthopedagoog, kinderpsycholoog, opvoedondersteuner, psychomotorisch therapeut, speltherapeut en tolken. Indien nodig wordt nauw samengewerkt met andere disciplines binnen GGMD zoals maatschappelijk dienstverleners.

Ons aanbod voor kinderen en jeugd bestaat onder meer uit:

Onderzoek

 • Communicatieonderzoek
 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Observatie

Begeleiding & Behandeling

 • Communicatieadvies
 • Begeleiding ontwikkeling communicatieve vaardigheden
 • Opvoedondersteuning
 • Ouderbegeleiding met en zonder kind(eren)
 • Gezinsbehandeling bestaande uit systeemtherapie
 • Speltherapie
 • Psycho-educatie
 • Psychomotorische therapie
 • Individuele gesprekstherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • CI-begeleiding
 • Medicamenteuze behandeling

Trainingen

 • Communicatietrainingen
 • CODA-groep (Child Of Deaf Adults)

Wij richten ons op kinderen tot 18 jaar die vroegdoof, plotsdoof, laatdoof, doofblind of slechthorend zijn, of tinnitus, de ziekte van Ménière of hyperacusis hebben, en kinderen/tieners met een CI (cochleair implantaat). Ook horende kinderen met een dove of slechthorende ouder bieden wij ondersteuning en begeleiding.

We trainen, begeleiden en ondersteunen ook volwassenen met een gehoorbeperking.

Zorg voor kinderen en het gezin wordt geregeld vanuit de gemeente (Jeugdwet). Je betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage. Om met de zorg te kunnen starten, heb je een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

Een cluster-2-school is een school voor dove en slechthorende kinderen. Het biedt aangepast onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking en kinderen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis.

De GGMD-PLUSgroep is voor kinderen met ernstige psychische problemen, die in het cluster II onderwijs niet meer goed kunnen functioneren. De kinderen die wij behandelen, blijven op hun eigen school en krijgen les van hun eigen leerkracht. Tijdens schooluren zijn de kinderen in behandeling bij een pedagogisch behandelaar van GGMD. Samen werken zij aan:

 • het verminderen van (de gevolgen van) de psychische problematiek,
 • het verbeteren van het gedrag op school en
 • het vergroten van de schoolvaardigheden, zoals concentratie, op je beurt wachten en op je stoel blijven zitten.

Horende kinderen/jongeren van dove ouders (of CODA: Child Of Deaf Adults) groeien op in een bijzonder gezin. Een gezin met vaak twee culturen: de dovencultuur en de cultuur van horenden. Dit verrijkt het leven van kinderen. Maar horende kinderen van dove ouders kunnen ook tegen problemen aanlopen. GGMD geeft trainingen aan voor deze kinderen en jongeren (tussen 12 en 18 jaar) die één of twee dove ouders hebben, zoals de training ‘Kind van dove ouders’.

GGMD biedt zorg aan kinderen en jeugd vanuit de locaties Groningen, Amsterdam, Utrecht, Veldhoven en Zoetermeer. We gaan soms op huisbezoek of we komen op school. Op verschillende plaatsen in Nederland werken we nauw samen met Kentalis en Auris.

Zorg voor kinderen en het gezin wordt geregeld vanuit de gemeente (Jeugdwet). Je betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage. Om met de zorg te kunnen starten, heb je een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

Je kunt jezelf (of je kind) bij GGMD aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Neem de tijd om dit uitgebreide formulier in te vullen (je hebt hiervoor je Burgerservicenummer en gegevens van je verwijzer nodig). Vraag hier eventueel hulp bij.

Na het aanmelden neemt een van onze medewerkers contact met je op voor een aanmeldgesprek. Wij kijken dan of wij je kunnen helpen en hoe het beste gecommuniceerd kan worden. Daarbij zijn het kind, de ouder of verzorger en een medewerker van GGMD aanwezig.

Na het aanmeldgesprek volgt een intakegesprek. In dit gesprek wordt het probleem of de hulpvraag besproken. In een team van gespecialiseerde begeleiders en zorgverleners wordt daarna besloten wat de beste aanpak van de hulpvraag is. Soms is een advies of eenmalige hulp genoeg. Soms is langer begeleiding nodig. De gekozen aanpak wordt besproken met het kind en de ouder(s) of  verzorger(s).

Blijf niet zitten met je vraag of probleem