Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Opvoeden van kinderen

Ouders kunnen vragen hebben over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Bijvoorbeeld over het oplossen van ruzies binnen en buiten het gezin. Of het hebben van twee culturen in één gezin (dovencultuur en horende cultuur). Dan kun je terecht bij de ambulant gezinsbehandelaren van GGMD.

Aanmelden
Gezinnen met dove of slechthorende kinderen

Advies en ondersteuning bij opvoeden

De ouders of verzorgers zijn de belangrijkste personen in de opvoeding van een kind. Een kind opvoeden is heel erg leuk, maar het is niet altijd makkelijk.

Wij geven daarom advies aan en helpen:

  • dove ouders bij de opvoeding van dove, slechthorende of horende kinderen,
  • slechthorende ouders bij de opvoeding van dove, slechthorende of horende kinderen,
  • horende ouders bij de opvoeding van dove of slechthorende kinderen.
Bij GGMD werken deskundige (dove) ambulante gezinsbehandelaars. Zij begrijpen heel goed tegen welke problemen je als ouder aan kan lopen. We luisteren naar jouw situatie en bekijken wat nodig is. We bieden de zorg die bij jouw gezin past.
zorg voor het gezin, jongeren en kinderen

Opvoeden kun je leren

Training voor dove ouders en verzorgers

In deze GGMD training leer je hoe je goed omgaat met je kind (ook met de minder prettige kanten). Je leert ook hoe je ervoor zorgt dat je kind een liefdevolle opvoeding krijgt. Ouders kunnen zelf ook een aantal thema’s kiezen zoals nee zeggen, straffen, belonen, drukke kinderen, schermtijd (tv, tablet, telefoon). Deze training is voor dove ouders en verzorgers.

Bekijk de training 'Opvoeden kun je leren'

Ondersteuning voor het hele gezin

Wij bieden hulp bij opvoeding door middel van ambulante gezinsbehandeling aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De ondersteuning passen we altijd aan op de leeftijd van het kind. Wij werken systeemgericht. Systeemgericht betekent dat onze ambulant gezinsbehandelaars ondersteuning bieden aan het hele gezin, dus zowel aan de ouders als aan de kinderen.

1-gezin-1-plan

GGMD werkt met 1-gezin-1-plan. Dit houdt in dat er één gezinsplan wordt gemaakt als bij een gezin meerdere zorgverleners van GGMD of andere organisaties betrokken zijn. Het gezin, de betrokken zorgverleners en instanties houden zo goed zicht op wie wat doet.

Wij komen bij jullie thuis

De ambulant gezinsbehandelaars van GGMD komen bij je thuis, want het gaat om jouw kind en jullie gezin. Als dat nodig is, gaan we ook mee naar organisaties zoals het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), school of de huisarts.

Meer informatie

Ja, GGMD is er voor mensen met een gehoorbeperking en voor hun naasten. In elke familie, elk gezin of met vrienden zijn er wel eens problemen die invloed hebben op de onderlinge band. Wij gaan met de betrokkenen in gesprek en bieden ondersteuning, begeleiding, training en advies – passend bij de situatie.

GGMD is er voor mensen met een gehoorbeperking en voor hun naasten.

Bij GGMD kun je je vragen stellen over bijvoorbeeld:
• het voorkomen of oplossen van ruzies binnen en buiten het gezin
• seksualiteit en identiteit
• omgaan met doof of slechthorend zijn
• stimuleren van gewenst gedrag en omgaan met ongewenst gedrag
• twee culturen in één gezin (dovencultuur en horende cultuur)

Je kunt ons ook inschakelen als:
• jouw kind tegen sociale of emotionele problemen aanloopt
• je een kind hebt met een beperking
• er een ondertoezichtstelling (ots) is

We gaan met de betrokkenen in gesprek en kijken per situatie wat de beste aanpak is. Onze gezinsbehandelaars kunnen met jullie communiceren en kennen de dovencultuur. Als je het prettig vindt, is een schrijftolk- of gebarentolk bij de gesprekken aanwezig.

Zorg voor kinderen en het gezin wordt geregeld vanuit de gemeente (Jeugdwet). Je betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage. Om met de zorg te kunnen starten, heb je een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

GGMD is er voor mensen met een gehoorbeperking en hun naasten. Bij GGMD kun je je vragen stellen over uitdagingen binnen de relatie met je partner, (schoon)familie, kinderen, ouders, vrienden of anderen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over beperkte communicatie, onopgeloste conflicten en verschil in waarden en doelen. Wij gaan met de betrokkenen in gesprek en bieden ondersteuning, begeleiding, training en advies – passend bij de situatie.

Horende kinderen/jongeren van dove ouders (of CODA: Child Of Deaf Adults) groeien op in een bijzonder gezin. Een gezin met vaak twee culturen; de dovencultuur en de cultuur van horenden. Dit verrijkt het leven van kinderen. Maar horende kinderen van dove ouders kunnen ook tegen problemen aanlopen. GGMD biedt trainingen aan voor deze kinderen (tussen 12 en 18 jaar) die één of twee dove ouders hebben, zoals de training ‘Kind van dove ouders

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen met jou zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

Blijf niet zitten met je vraag of probleem