Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Hulp bij relaties en contact met anderen

Iedereen heeft wel eens problemen met zijn of haar partner, de kinderen, familie, vrienden, collega’s of op school. In sommige situaties is het fijn om hier hulp bij te krijgen. GGMD helpt door middel van trainingen, begeleiding of psychische zorg.

Aanmelden
problemen op school, werk of buren door communicatie

Goede relaties met anderen

In elke familie, elk gezin, met vrienden of op het werk zijn er wel eens uitdagingen met communicatie, onopgeloste conflicten en verschil in waarden en doelen. Ook gebrek aan steun en vertrouwen, geen begrip voor elkaars behoeften en onrealistische verwachtingen komen voor. Als deze problemen niet opgelost worden heeft dit invloed op de sfeer én onderlinge band.

Ondersteuning en zorg via GGMD

GGMD is er voor mensen met een gehoorbeperking en voor hun naasten. Bij GGMD kun je je vragen stellen over uitdagingen binnen de relatie met je partner, (schoon)familie, kinderen, ouders, vrienden of anderen. Wij gaan met de betrokkenen in gesprek en bieden ondersteuning, begeleiding, training en advies – passend bij de situatie.

Je bent doof of hebt een gehoorbeperking en wil gezond, zelfstandig en gelukkig leven. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.
zorg voor het gezin, jongeren en kinderen

Opvoeden en kinderen

De ouders of verzorgers zijn de belangrijkste personen in de opvoeding van een kind. Een kind opvoeden is heel erg leuk. Maar het is niet altijd makkelijk. Bij GGMD werken deskundige (dove) ambulante gezinsbehandelaars. Zij begrijpen heel goed tegen welke problemen u aanloopt. Onze ambulante gezinsbehandelaars komen bij jullie thuis. Daarnaast bieden wij de training ‘Opvoeden kun je leren’.

Lees meer over begeleiding bij opvoeden

Vrienden maken en houden

Contact maken met mensen, het maken van vrienden en die contacten onderhouden, is moeilijker als iemand doof is of een gehoorbeperking heeft. Het durven zeggen wat je nodig hebt om elkaar te verstaan in een gesprek, is niet voor iedereen makkelijk. Een training ‘Sociale vaardigheden (Goldsteintraining)’ of een assertiviteitstraining ‘Opkomen voor jezelf’ kan daarbij goed helpen.

Door een gehoorbeperking kunnen activiteiten die je altijd deed niet leuk meer zijn, bijvoorbeeld omdat je onvoldoende hoort of het geluid ondraaglijk is geworden. Denk aan verjaardagen, theater, concerten, sporten of winkelen. Onze maatschappelijk werkers helpen je als je te maken hebt met eenzaamheid. Ze geven advies en zoeken samen met jou naar andere mogelijkheden of een andere aanpak.

Meer informatie

GGMD is er voor mensen met een gehoorbeperking en voor hun naasten. Bij GGMD kun je je vragen stellen over uitdagingen binnen de relatie met je partner, (schoon)familie, kinderen, ouders, vrienden of anderen.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over beperkte communicatie, onopgeloste conflicten en verschil in waarden en doelen. Wij gaan met de betrokkenen in gesprek en bieden ondersteuning, begeleiding, training en advies – passend bij de situatie.

Door het maken van communicatieafspraken bespreek je elkaars voorkeuren en behoeften als het gaat om communicatie. Iedereen en elke situatie is anders. Het is belangrijk hierover te praten en naar creatieve oplossingen te zoeken.

Je kunt bijvoorbeeld afspraken maken over communicatiemethoden, hoe de communicatie verloopt in groepen, wie er tolkt, wat je doet met belangrijke informatie. Lees praktische voorbeelden en tips over communicatieafspraken.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen met jou zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

GGMD biedt een breed pakket aan behandelingen, begeleiding en training aan mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor én hun naasten. Ook alle bijbehorende gevolgen vallen onder het behandelaanbod van GGMD.

De professionele zorgverlening van GGMD bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, logopedie, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. In principe bieden we behandeling voor bijna alle GGZ-diagnoses.

Verwijzingen kunnen via ZorgDomein naar GGMD worden verstuurd of via het aanmeldformulier worden aangemeld.

Meer informatie en contact voor verwijzers en gemeenten lees je hier.

 

Zorg via GGMD, hoe werkt dat?