Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid heeft betrekking op hoe iemand zich voelt of hoe het gaat op emotioneel, psychologisch en sociaal vlak.

GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

Aanmelden
GGMD biedt praktische ondersteuning voor mensen met een gehoorbeperking zoals gehoorverlies. We geven trainingen in communicatie en acceptatie.

Omgaan met gehoorverlies en gezondheidsproblemen

Het verliezen van (een deel van) je gehoor of te maken hebben met andere gehoorbeperkingen is ingrijpend. Om dit te verwerken is tijd nodig, maar ook goede begeleiding door middel van de juiste informatie en passend advies.

Begeleiding door mensen die ervaring hebben met de gevolgen van gehoorverlies helpt daarbij, zowel bij het verwerken van het verlies als het vinden van nieuwe wegen.

Lees meer over omgaan met gehoorverlies

Hulp voor kinderen en jeugd

Het komt helaas steeds vaker voor dat kinderen of jongeren mentale problemen hebben. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder sociale druk, stress of problemen op school, trauma’s, familieproblemen of social media invloeden. Dit uit zich in problemen zoals angst, depressie, eetstoornissen, gedragsproblemen, zelfbeschadiging of suïcidale gedachten.

Ook dove of slechthorende jongeren kunnen hiermee te maken hebben. GGMD biedt speciale zorg en opvoedbegeleiding voor gezinnen met kinderen en jongeren.

Lees meer informatie over kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Trainingen via GGMD

GGMD organiseert regelmatig trainingen en informatiebijeenkomsten voor personen met een gehoorbeperking en hun omgeving. Het uitwisselen van ervaringen, gevoelens en tips met anderen die hetzelfde doormaken én het doen van praktische oefeningen en simulaties zijn onderdeel van deze trainingen.

Passende zorg en ondersteuning

Mentale gezondheid heeft betrekking op hoe iemand zich voelt of hoe het gaat op emotioneel, psychologisch en sociaal vlak. Het kan bijvoorbeeld gaan over het reguleren van emoties, omgaan met stress, relaties opbouwen en het nemen van beslissingen.

Net als fysieke gezondheid kan mentale gezondheid per persoon verschillend zijn. Het kan beïnvloed worden door externe factoren zoals de omgeving, levenservaringen en genetica.

GGMD biedt zorg als het niet goed gaat met de mentale gezondheid. We bieden praktische hulp, begeleiding en training.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. GGMD helpt als je psychische problemen hebt. Bij ons werken professionele medewerkers zoals psychologen, psychiaters en ambulant begeleiders. Zij kennen de moeilijkheden en mogelijkheden van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben. Ze communiceren op de manier die bij jou past.

Er zijn verschillende manieren om een burn-out, depressie of angststoornis te behandelen. Samen met jou bekijken we welke behandeling, begeleiding of training voor jou geschikt is.

Meer informatie over burn-out, depressie en angst lees je hier.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. GGMD helpt ook als je niet lekker in je vel zit en je eenzaam voelt. Onze maatschappelijk hulpverleners geven advies en zoeken samen met jou naar andere mogelijkheden of een andere aanpak.

Bij ons werken professionele medewerkers zoals psychologen, psychiaters en ambulant begeleiders. Zij kennen de moeilijkheden en mogelijkheden van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben. Ze kunnen met jou communiceren.

Samen met jou bekijken we welke begeleiding of training het beste bij je past.

Meer informatie over eenzaamheid en je buitengesloten voelen lees je hier.

Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksueel getinte opmerkingen, misbruik, verwaarlozing en geweld….  Het stopt vaak niet vanzelf. Daarom is het belangrijk om erover te praten en hulp te zoeken.

Bij GGMD werken mensen die naar je luisteren, met je kunnen communiceren en kunnen helpen. Als je je aanmeldt bij GGMD praten we eerst met je over wat er precies aan de hand is. We overleggen dan ook met jou of de dader wel of niet benaderd wordt.

Afhankelijk van de vraag en in overleg met de hulpverlener kijken we welke vorm van hulpverlening het beste is.

Meer informatie over pesten, seksueel misbruik of huiselijk geweld vind je hier.

 

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en bij de bijbehorende gevolgen. Dat doen we door maatschappelijke dienstverlening en ambulante begeleiding te bieden. Dat kan zijn individuele begeleiding, groepsgesprekken, logopedie, ondersteuning en training op gebied van:

Ook bieden we hulp bij mentale en psychische problemen zoals:

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen, communicatietrainers en docenten gebarentaal. Zij kunnen met je communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van dove en slechthorende mensen in een ‘horende’ wereld.

GGMD biedt zorg en begeleiding aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We behandelen bijna alle GGZ-diagnoses zoals: Autisme, ADHD, angst- en dwangklachten, dementie, borderline, manie, schizofrenie, eetproblemen en verslaving.

Ook bieden we praktische hulp, begeleiding en training bij:

Bij GGMD werken onder andere ambulant begeleiders, psychologen en psychiaters. Zij kunnen met je communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van dove en slechthorende mensen in een ‘horende’ wereld.

Meer informatie over GGMD

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden.

GGMD biedt een breed pakket aan behandelingen, begeleiding en training aan mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor én aan hun naasten. Ook alle bijbehorende gevolgen van gehoorproblemen vallen onder het behandelaanbod van GGMD.

De professionele hulpverlening van GGMD bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, logopedie, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. In principe bieden we behandeling voor bijna alle GGZ-diagnoses.

Verwijzingen kunnen via ZorgDomein naar GGMD worden verstuurd of via het aanmeldformulier worden aangemeld.

Meer informatie en contact voor verwijzers en gemeenten vind je hier.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg van GGMD vertellen we jouw verwijzer en/of huisarts over jouw resultaten en behandelingen, zowel in het begin als aan het einde van jouw behandeling. Als je ergens anders ook behandelingen krijgt, kunnen we met jouw toestemming informatie uitwisselen.

GGMD is gespecialiseerd in behandeling van en begeleiding bij gehoorproblemen. Als we niet genoeg weten om jou te helpen, kijken we samen met jouw GGMD behandelaar waar je het beste geholpen kunt worden. In dat geval adviseren we jouw huisarts om jou door te verwijzen.

Blijf niet zitten met je vraag of probleem