Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Pesten, seksueel misbruik en (huiselijk) geweld

Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksueel getinte opmerkingen, misbruik, verwaarlozing en geweld…  Het stopt vaak niet vanzelf. Daarom is het belangrijk om erover te praten en samen met een zorgverlener te kijken wat eraan te doen is.

Bij grensoverschrijdend gedrag word je behandeld op een manier waar je het niet mee eens bent. Dit kan voorkomen op fysiek, emotioneel, seksueel of financieel vlak. Het kan overal voorkomen: binnen het gezin, op school, werk of online.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn: intimidatie, zoals overmatig controle uitoefenen, onder druk zetten of bang maken; discriminatie of racisme, pesten, fysiek geweld en mishandeling, seksuele intimidatie en seksueel misbruik.

Het kan ook zijn dat iemand op een andere manier slecht behandeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan het opzettelijk stuk maken van spullen en iemand steeds buiten de groep houden.

Als je zo behandeld wordt, kan dat zorgen voor een depressie, angst, wantrouwen, schaamte, woede, slapeloosheid, concentratieproblemen, PTSS en andere traumaklachten.

Het is goed om hulp te vragen. Als je je aanmeldt bij GGMD praten we eerst met je over wat er precies aan de hand is. We overleggen dan ook met jou of de dader wel of niet benaderd wordt.

Pesten is wanneer iemand (of een groep mensen) herhaaldelijk en opzettelijk gemeen of schadelijk gedrag vertoont naar een ander persoon (of een groep mensen). Dit gebeurt vaak met de bedoeling om schade te veroorzaken of om zelf stoer gevonden te worden.

Pesten kan verschillende vormen aannemen, zoals:

 • Fysiek pesten: het gebruik van fysieke kracht of agressie om iemand anders letsel toe te brengen, zoals slaan, schoppen, duwen, spugen, of het vernielen van eigendommen.
 • Verbaal pesten: het gebruik van woorden (of gebaren) om anderen te kwetsen, vernederen of intimideren, zoals schelden, bedreigingen uiten, roddelen, beledigingen maken, of racistische opmerkingen maken.
 • Relationeel pesten: het manipuleren van sociale relaties om anderen buiten te sluiten, te negeren, geruchten te verspreiden, vriendschappen te saboteren, of anderen te dwingen keuzes te maken die schadelijk voor hen zijn.
 • Cyberpesten: met gebruik van technologie, zoals sociale media, e-mails, tekstberichten of online platforms, anderen lastig vallen, bedreigen, vernederen of intimideren.

Het gevolg van pesten kan heel ernstig zijn. Slachtoffers van pesten kunnen fysieke verwondingen hebben, maar ook emotionele trauma’s, depressie, angststoornissen, lage zelfwaardering, sociale isolatie, en in extreme gevallen zelfs zelfmoordgedachten of -pogingen.

Het is belangrijk om pesten serieus te nemen en te voorkomen, in welke situatie ook. Als je je aanmeldt bij GGMD praten we eerst met je over wat er precies aan de hand is. We overleggen dan ook met jou of de dader wel of niet benaderd wordt.

Seksueel misbruik is elke vorm van ongewenste seksuele activiteit waarbij een persoon wordt gedwongen, overgehaald of gemanipuleerd tot seksuele handelingen zonder instemming of tegen hun wil. Dit kan plaatsvinden tussen volwassenen, maar ook tussen een volwassene en een kind.

Seksueel misbruik kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

 1. Fysiek seksueel misbruik: fysieke aanrakingen zoals aanranding, verkrachting, dwang tot seksuele handelingen, of andere vormen van fysieke intimiteit zonder toestemming.
 2. Verbaal seksueel misbruik: het gebruik van seksueel suggestieve taal, het maken van seksuele opmerkingen, of het dwingen tot het horen van seksuele verhalen tegen iemands wil.
 3. Psychologisch seksueel misbruik: het manipuleren van iemands gevoelens, gedachten of emoties om seksuele handelingen te verkrijgen, zoals het dreigen met geweld, chantage, of het uitoefenen van psychologische druk.
 4. Seksueel misbruik via technologie: het gebruik van technologische middelen om iemand ongewenst tot seksuele handelingen aan te zetten of ermee in aanraking te laten komen, zoals sexting, online grooming, of het verspreiden van seksueel expliciete beelden zonder toestemming.

Seksueel misbruik kan ernstige en langdurige gevolgen hebben voor het slachtoffer, zowel op psychologisch, emotioneel als fysiek gebied. Het is een ernstige schending van iemands rechten en kan leiden tot trauma, angst, depressie, en andere psychische gezondheidsproblemen.

Het is belangrijk om hulp te vragen. Als je je aanmeldt bij GGMD praten we eerst met je over wat er precies aan de hand is. We overleggen dan ook met jou of de dader wel of niet benaderd wordt.

 

We spreken van huiselijk geweld als een partner, een kind, een ander familielid of iemand die vaak bij je thuiskomt, geweld gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • erge ruzie maken en dreigen met geweld,
 • lichamelijk geweld zoals slaan en schoppen,
 • verbaal of emotioneel misbruik zoals vernederen, pesten, dreigen of schreeuwen,
 • iemand de hele tijd controleren, de deur niet uit laten gaan etc.,
 • geld afpakken,
 • seksueel geweld,
 • ouder- en kindermishandeling of
 • verwaarlozing.

Het geweld hoeft niet in jouw eigen huis plaats te vinden. Het kan bijvoorbeeld ook in het huis van jouw ex-partner gebeuren.

Als je zo behandeld wordt kan dat zorgen voor een  depressie, angst, wantrouwen, schaamte, woede, slapeloosheid, concentratieproblemen, PTSS en andere traumaklachten.

Het is belangrijk om hulp te vragen. Als je je aanmeldt bij GGMD praten we eerst met je over wat er precies aan de hand is. We overleggen dan ook met jou of de dader wel of niet benaderd wordt.

GGMD biedt zorg bij grensoverschrijdend gedrag

Oog voor jouw situatie

Als er langere tijd geweld tegen je gebruikt wordt of als je misbruikt of gepest wordt, levert dat vaak veel problemen op. Je kunt je bijvoorbeeld onzeker gaan voelen of angstig, of je wordt heel somber of zelfs ziek. Soms lukt het niet meer om zelf de situatie op te lossen.

Welke zorg biedt GGMD

Bij GGMD werken mensen die naar je luisteren, met je kunnen communiceren en je kunnen helpen. Als je je aanmeldt bij GGMD praten we eerst met je over wat er precies aan de hand is. We overleggen dan ook met jou of de dader wel of niet benaderd wordt.

Afhankelijk van de vraag en in overleg met de zorgverlener kijken we welke vorm van zorgverlening het beste is. Wij bieden onder andere:

Als het nodig is, werken we samen met andere instellingen, bijvoorbeeld bij acute situaties of bij crisisopvang.

ervaring van persoon die te maken had met grensoverschrijdend gedrag

Dankzij de hulp die ik kreeg, durf ik nu weer sociale contacten aan te gaan na een moeilijke periode van pesten op het werk. Het was zwaar, maar met de juiste ondersteuning vond ik mijn zelfvertrouwen terug en kan ik weer de dingen doen die ik belangrijk vind.

Met aandacht de zorg die je nodig hebt

Bij GGMD werken mensen die naar je luisteren, met je kunnen communiceren en je kunnen helpen. Als je je aanmeldt bij GGMD praten we eerst met je over wat er precies aan de hand is. We overleggen dan ook met jou of de dader wel of niet benaderd wordt.

Afhankelijk van de vraag en in overleg met de zorgverlener kijken we welke vorm van zorgverlening het beste is. Wij bieden onder andere:

Als het nodig is, werken we samen met andere instellingen, bijvoorbeeld bij acute situaties of bij crisisopvang.

Hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen wij alleen bieden aan: dove, doofblinde en ernstig slechthorende volwassenen en aan kinderen en jeugd tot 18 jaar, inclusief CODA’s – horende kinderen met dove ouder(s).

Bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld zijn wij verplicht te werken volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat wij uw zorgen serieus nemen en ermee aan de slag gaan. Soms kunnen wij slachtoffers en daders niet alle hulp bieden die zij nodig hebben. Als dat het geval is, kunnen we hierover een melding maken bij Veilig Thuis. Veilig Thuis onderzoekt dan hoe u het beste geholpen kunt worden.

Omgaan met negatieve opmerkingen of vooroordelen over een gehoorbeperking kan lastig zijn. Het is belangrijk om je bewust te zijn van je eigen waarde. Negatieve opmerkingen zeggen vaak meer over de andere persoon dan over jou. Het ligt niet aan jou. Je bent goed zoals je bent.

Zoek steun, praat met mensen die je begrijpen en willen helpen. Samen sta je sterker. Leer ook grenzen stellen. Kom op voor jezelf. Laat weten dat bepaalde opmerkingen ongepast zijn en niet worden geaccepteerd. Als jij doof of slechthorend bent en je daar hulp bij nodig hebt kun je de GGMD-training volgen: ‘Opkomen voor jezelf’.

Ja, GGMD biedt zorg en begeleiding bij bijna alle GGZ-diagnoses zoals: ADHD, angst- en dwangklachten,  borderline, manie, schizofrenie en verslaving.

Ook bieden we praktische hulp, begeleiding en training met betrekking tot:

Bij GGMD werken onder andere ambulant begeleiders, psychologen en psychiaters. Zij kunnen met je communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van dove en slechthorende mensen in een ‘horende’ wereld.

GGMD biedt een breed pakket aan behandelingen, begeleiding en training aan mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor én aan hun naasten. Ook alle bijbehorende gevolgen van gehoorproblemen vallen onder het behandelaanbod van GGMD.

De professionele zorgverlening van GGMD bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, logopedie, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. In principe bieden we behandeling voor bijna alle GGZ-diagnoses.

Verwijzingen kunnen via ZorgDomein naar GGMD worden verstuurd of via het aanmeldformulier worden aangemeld.

Meer informatie en contact voor verwijzers en gemeenten vind je hier.

Blijf niet zitten met je vraag of probleem