Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Iemand anders helpen met mentale problemen

Het ondersteunen van dove of slechthorende mensen met mentale problemen vereist vaak een combinatie van empathie, begrip en aanpassing van communicatiemethoden.

Aanmelden

Hulp en ondersteuning

Iedereen kan te maken krijgen met mentale problemen. Dat kan gaan om bijvoorbeeld eenzaamheid, moeite met accepteren van gehoorverlies en depressie, maar ook om complexe aandoeningen zoals verslaving, trauma, autisme of ADHD.

Begrip en juiste zorg

Als een naaste mentale of psychische problemen heeft, wil je graag hulp bieden. Dat valt niet altijd mee. Het kan langer duren voor dove of slechthorende mensen om hun gedachten en gevoelens uit te spreken. Wees dus geduldig. Moedig je naaste aan om zich te uiten zonder druk uit te oefenen. Luister actief naar zijn of haar gevoelens en ervaringen.

Toon begrip en laat weten dat hij of hij niet alleen is. Blijf alert en regelmatig in contact. Als de mentale gezondheid verder achteruit gaat, of als het om een complexe aandoening gaat, moedig hem of haar dan aan om hulp te zoeken in de vorm van geestelijke gezondheidszorg.

Het ondersteunen van personen met een gehoorbeperking vraagt al snel om specialistische zorg. De psychologen en psychiaters van GGMD zijn gespecialiseerd in de zorg en behandeling van dove en slechthorende mensen.
Zorg, training en begeleiding via GGMD

Trainingen via GGMD

Meer informatie

Mentale gezondheid heeft betrekking op hoe iemand zich voelt of hoe het gaat op emotioneel, psychologisch en sociaal vlak. Het kan gaan over het reguleren van emoties, omgaan met stress, relaties opbouwen en het nemen van beslissingen.

Net als fysieke gezondheid kan mentale gezondheid per persoon verschillend zijn. Het kan beïnvloed worden door externe factoren zoals de omgeving, levenservaringen en genetica.

Voorbeelden van mentale of psychische problemen zijn:

Ook kan iemand te maken krijgen met complexe aandoeningen zoals:

  • eetstoornissen,
  • verslaving,
  • bipolaire gevoelens,
  • posttraumatische stressstoornis (PTSS),
  • schizofrenie,
  • borderline,
  • angst-/dwangstoornis,
  • autisme of
  • ADHD.

GGMD biedt passende geestelijke gezondheidszorg als het niet goed gaat met de mentale gezondheid. We bieden praktische hulp, begeleiding en training.

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en bij alle bijbehorende gevolgen. Dat kan zijn individuele begeleiding, groepsgesprekken, logopedie, ondersteuning en training met betrekking tot:

Ook bieden we zorg bij mentale en psychische problemen zoals:

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen, communicatietrainers en docenten gebarentaal. Zij kunnen met je communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van dove en slechthorende mensen in een ‘horende’ wereld.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen met jou zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

Je kunt je naaste bij GGMD aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Neem de tijd om dit uitgebreide formulier in te vullen (je hebt hiervoor je Burgerservicenummer en gegevens van je verwijzer nodig). Vraag hier eventueel hulp bij. Je verwijzer kan ook het formulier invullen of de aanvraag doen via Zorgdomein.

Na het aanmelden neemt een van onze medewerkers contact met je op voor een aanmeldgesprek. Als een kind wordt aangemeld bij GGMD zijn daar een ouder of verzorger en een medewerker van GGMD bij aanwezig.

Wij kijken dan of wij je kunnen helpen en hoe het beste gecommuniceerd kan worden. Hoe dat werkt en wat de kosten zijn voor hulp vind je in onze werkwijze.

 

 

Blijf niet zitten met je vraag of probleem