Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Zelfbeeld en positieve levenshouding

Een goed beeld van jezelf en positieve gedachten hebben zijn belangrijke dingen, vooral als je moeite hebt met horen. De ‘horende’ wereld kan onzeker of overweldigend aanvoelen. Het helpt je om je goed te voelen over jezelf en om positief te blijven, zelfs als het even moeilijk is.

Zelfvertrouwen en positieve gedachten

Voor mensen die niet goed kunnen horen, kan het soms moeilijk zijn om zich goed te voelen. Misschien voel je je alleen of anders dan anderen.

Zelfvertrouwen en positieve gedachten over jezelf kunnen helpen. Het betekent dat je blij bent met wie je bent en je jezelf accepteert zoals je bent. Het helpt je om te zien dat er altijd goede kanten zijn, zelfs als het moeilijk is. Het geeft je kracht en laat je zien dat je waardevol bent, net als iedereen.

ervaring van persoon die zorg heeft ontvangen via GGMD

Dankzij doorzettingsvermogen, positief denken en zelfacceptatie besefte ik dat mijn gehoorbeperking me niet tegenhoudt. Ik heb passende zorg gekregen via GGMD en daardoor ontdekt dat mijn leven, ondanks de uitdagingen, waardevol is.

Wat kun je doen?

Je kunt het krijgen van zelfvertrouwen en positieve gedachten oefenen, net als een sport. Hier zijn een paar dingen die je kunt proberen:

  • Zoek steun: praat met mensen die je begrijpen en die je willen helpen. Samen sta je sterker.
  • Denk aan goede dingen: probeer te bedenken wat je goed kunt. Dat kunnen kleine dingen zijn, zoals goed kunnen tekenen of grappige grapjes maken.
  • Stel kleine doelen: bedenk wat je graag wilt bereiken en probeer kleine stapjes te zetten om daar te komen. Elke stap is belangrijk!
  • Wees aardig voor jezelf: soms gaat er iets fout, dat is niet erg. Wees dan lief voor jezelf, net zoals je zelf lief zou zijn voor een vriend.
Zorg, training en begeleiding via GGMD

Meer informatie

Omgaan met negatieve opmerkingen of vooroordelen over een gehoorbeperking kan lastig zijn. Het is belangrijk om je bewust te zijn van je eigen waarde. Negatieve opmerkingen zeggen vaak meer over de andere persoon dan over jou. Het ligt niet aan jou. Je bent goed zoals je bent.

Zoek steun, praat met mensen die je begrijpen en willen helpen. Samen sta je sterker. Leer ook grenzen stellen. Kom op voor jezelf. Laat weten dat bepaalde opmerkingen ongepast zijn en niet worden geaccepteerd. Als je daar hulp bij nodig hebt, kun je de GGMD training volgen: ‘Opkomen voor jezelf‘.

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en bij alle bijbehorende gevolgen. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben. Dat doen we door maatschappelijke dienstverlening en ambulante begeleiding te bieden. Dat kan zijn individuele begeleiding, groepsgesprekken, logopedie, ondersteuning en training met betrekking tot:

Ook bieden we zorg bij mentale en psychische problemen zoals:

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen, communicatietrainers en docenten gebarentaal. Zij kunnen met je communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van dove en slechthorende mensen in een ‘horende’ wereld.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie.  Samen met jou zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

Je kunt je bij GGMD aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Neem de tijd om dit uitgebreide formulier in te vullen (je hebt hiervoor je Burgerservicenummer en gegevens van je verwijzer nodig). Vraag hier eventueel hulp bij. Je verwijzer kan ook het formulier invullen of de aanvraag doen via Zorgdomein.

Na het aanmelden neemt een van onze medewerkers contact met je op voor een aanmeldgesprek. Wij kijken dan of wij je kunnen helpen en hoe het beste gecommuniceerd kan worden. In onze werkwijze is te vinden hoe het werkt en wat de kosten zijn voor hulp.

GGMD biedt een breed pakket aan behandelingen, begeleiding en training van mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor én aan hun naasten. Ook alle bijbehorende gevolgen van gehoorproblemen vallen onder het behandelaanbod van GGMD.

De professionele zorgverlening van GGMD bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, logopedie, generalistische basis GGZ, specialistische GGZ en Jeugd GGZ. In principe bieden we behandeling voor bijna alle GGZ-diagnoses.

Verwijzingen kunnen via ZorgDomein naar GGMD worden verstuurd of via het aanmeldformulier worden aangemeld.

Meer informatie en contact voor verwijzers en gemeenten vind je hier.

Blijf niet zitten met je vraag of probleem