Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Aanmelden trainingen

Je kunt je aanmelden voor begeleiding en trainingen via GGMD, onder vermelding van de naam van de training.

Alle zorg wordt op jouw situatie afgestemd. We kijken of de training passend is of dat andere begeleiding beter is. We overleggen daarvoor met jou en eventueel samen met mensen in jouw omgeving.

Ga naar aanmeldformulier
GGMD training en informatiebijeenkomsten

Aanmelden en de stappen erna

GGMD organiseert regelmatig trainingen en informatiebijeenkomsten voor personen met een gehoorbeperking en voor hun omgeving. De trainingen gaan over gehoorproblemen, communicatie, vaardigheidstrainingen en opvoeding. Ook zijn er trainingen speciaal voor de horende omgeving en professionals.

Je kunt je aanmelden voor een training door het aanmeldformulier in te vullen. Geef daarbij de titel van de gewenste training door.

Om het aanmeldformulier in te vullen, heb je nodig:

 • Je naam, adres en contactgegevens
 • Je Burgerservicenummer
 • Gegevens van je verwijzer (naam verwijzer en organisatie waar de verwijzer werkt)
 • Omschrijving hulpvraag of voor welke training je je wil aanmelden.

Neem de tijd om het aanmeldformulier in te vullen. Vraag hier eventueel hulp bij.

Vaak kan een verwijzer (zoals de huisarts of specialist) ook rechtstreeks de aanmelding doen via het aanmeldformulier of via ZorgDomein.

Na het aanmelden neemt een van onze medewerkers contact met je op voor een aanmeldgesprek. Wij kijken dan of en hoe wij je kunnen helpen (wij geven bijvoorbeeld geen medisch advies) en of de training passend is bij je zorgvraag. Daarnaast krijgt je informatie over:

Medische verwijsbrief

Voor het ontvangen van zorg via GGMD is vaak een verwijzing (verwijsbrief) nodig. Dit is nodig om de kosten door je zorgverzekering vergoed te krijgen. Maak daarvoor een afspraak bij je huisarts of medisch specialist.

Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist je verwijzen.

Audiogram

In veel gevallen is een recent audiogram nodig. Neem daarvoor contact op met de hoorspecialist.

Wmo of Jeugdwet beschikking

Voor bepaalde vormen van zorg vanuit GGMD is een beschikking nodig vanuit de gemeente. Bekijk bij kosten en vergoedingen wanneer dit nodig is.

 • Maak melding van jouw zorgvraag bij het wijkteam of Wmo-loket van jouw gemeente.
 • De gemeente onderzoekt jouw situatie en zorgbehoefte. GGMD kan hierbij ondersteunen als de communicatie lastig verloopt.
 • De gemeente doet een voorstel voor zorg.
  De gemeente of een specialist kan voorstellen dat je zorg krijgt van een andere zorgaanbieder dan GGMD. Wil je dit niet? Of wil je eerst advies of informatie over wat wij je kunnen bieden? Neem dan contact op met GGMD.

Als je je hebt aangemeld bij GGMD, dan kijken we samen hoe we kunnen zorgen voor goede communicatie. Bij de aanmelding kijken we welke voorkeuren jij hebt voor communicatie. Dat noemen we de communicatiecheck.

Tijdens die check bespreken jij en de zorgverlener welke uitdagingen bij communicatie er zijn. Maakt je gebruik van NGT (Nederlandse Gebarentaal) of NmG (Nederlands met Gebaren)? Gebruik je liever een schrijftolk of is duidelijk praten voor jou voldoende? Eventueel kan dat samen met mensen in jouw omgeving, want communiceren doe je immers niet alleen.

Na het aanmelden neemt een medewerker van GGMD contact met je op voor een afspraak voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek bespreken jij en de zorgverlener welke uitdagingen en behoeften je hebt. Eventueel kan dat samen met mensen in jouw omgeving.

Uit dat gesprek komt een plan van aanpak. Hierin staat welke begeleiding en training(en) je gaat krijgen.

Je bent doof of hebt een gehoorbeperking en wilt gezond, zelfstandig en gelukkig leven. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

Verwijsbrief, kosten en vergoedingen

Als je je bij GGMD aanmeldt voor een training, krijg je informatie over de betaling van de zorg. Wie de training betaalt is afhankelijk van het onderwerp én jouw situatie. Sommige trainingen worden vergoed door de zorgverzekering. De kosten tellen mee voor je eigen risico. Als de gemeente de zorg regelt en betaalt, heb je soms een Wmo-beschikking nodig. In veel gevallen heb je een verwijsbrief én audiogram nodig.

Lees meer over kosten en vergoedingen

Trainingen via GGMD

Meer informatie

GGMD biedt trainingen aan (horende) professionals die werken met en/of voor mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben. Training over communicatie, de gevolgen van gehoorverlies etc. wordt afgestemd op de vraag van de professional en op de specifieke werksituatie.

Ook geven we kortdurende voorlichting aan opleidingen, belangenorganisaties, instellingen, en bedrijven die een directe link hebben met de doelgroep doven en slechthorenden. Dit kan gaan over communicatie, de diversiteit aan gehoorproblematiek en de gevolgen daarvan, en de mogelijkheden van hulpmiddelen en zorgverlening.

Kosten: voor bedrijven, opleidingen en instellingen maken wij op verzoek een offerte.

Wilt u meer informatie of kennismaken met een van onze voorlichters of trainers, neem dan contact op via 088 – 43 21 700 of mail: contact@ggmd.nl

Medische verwijsbrief

Voor het ontvangen van zorg via GGMD is vaak een verwijzing (verwijsbrief) nodig. Dit is nodig om de kosten door je zorgverzekering vergoed te krijgen. Maak daarvoor een afspraak bij je huisarts of medisch specialist.

Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist je verwijzen.

Audiogram

In veel gevallen is een recent audiogram nodig. Neem daarvoor contact op met de hoorspecialist.

Wmo of Jeugdwet beschikking

Voor bepaalde vormen van zorg vanuit GGMD is een beschikking nodig vanuit de gemeente. Meer informatie over wanneer dit nodig is en de kosten en vergoedingen lees je hier.

 • Maak melding van jouw zorgvraag bij het wijkteam of Wmo-loket van jouw gemeente.
 • De gemeente onderzoekt jouw situatie en zorgbehoefte. GGMD kan hierbij ondersteunen als de communicatie lastig verloopt.
 • De gemeente doet een voorstel voor zorg.

GGMD is de enige organisatie die op landelijk niveau maatschappelijk werk & gespecialiseerde ambulante begeleiding biedt aan doven. GGMD heeft een raamovereenkomst voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als voor de Jeugdwet. In deze raamovereenkomsten staan afspraken over het aanbod van GGMD, producten, tarieven, kwaliteitseisen, berichtenverkeer etc.

Ondersteuning en begeleiding voor dove en slechthorende mensen