Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Voor horende familie en bekenden

Als iemand in je omgeving doof is of een gehoorbeperking heeft, heeft dat ook gevolgen voor jou. Informatie over wat gehoorverlies betekent, wederzijds begrip en goede communicatieafspraken zijn dan belangrijk.

GGMD biedt praktische ondersteuning voor mensen met een gehoorbeperking zoals gehoorverlies. We geven trainingen in communicatie en acceptatie.

Omgaan met een doof of slechthorend persoon

Misschien heb je een dove of slechthorende partner, ouder, familielid, buur, collega of vriend. Elke situatie is anders maar misschien herken je je in de volgende situaties:

Communicatie

Het kan frustrerend zijn wanneer gesprekken niet soepel verlopen of wanneer jullie moeite hebben om de juiste manieren te vinden om effectief te communiceren. Misverstanden kunnen daardoor snel ontstaan. De verleiding is dan groot om, in toekomstige situaties, overleg binnen het gezin of contact achterwege te laten.

Geen wederzijds begrip

Horende personen zijn zich soms niet altijd bewust van de uitdagingen waarmee dove personen worden geconfronteerd in een horende wereld. Dove of slechthorende personen kunnen zich eenzaam of buitengesloten voelen of frustratie hebben over onbegrip of toegankelijkheidsproblemen.

Aan de andere kant begrijpen dove personen niet altijd dat een horende behoefte kan hebben aan een ‘gewoon, horend gesprek’. Het is niet gemakkelijk om altijd alle details binnen gesprek te vertalen voor de dove of slechthorende naaste.

Ondersteuning, begeleiding en training

GGMD helpt bij deze uitdagingen door in gesprek te gaan met de dove of slechthorende, hun partner en andere gezinsleden. Ook geeft GGMD praktische tips en trainingen voor horende personen en professionals die werken met en/of voor personen die doof zijn en mensen met een gehoorbeperking.

De medewerkers van GGMD begrijpen de uitdagingen die er zijn tussen de horende en dove wereld. We luisteren naar beide kanten van het verhaal en geven passend advies en ondersteuning.

Tips voor communicatie

Sommige mensen vinden het spannend om te praten met iemand die gehoorverlies heeft. Maar dat is niet nodig. Vaak vinden dove of slechthorende mensen het leuk als je normaal contact legt en een ontspannen gesprek probeert te voeren. Maak oogcontact, spreek rustig en duidelijk én schrijf belangrijke informatie op.

Lees meer informatie over en tips bij spraakafzien
hulp bij het maken van communicatieafspraken

Communicatieafspraken

Het maken van communicatieafspraken is belangrijk omdat het helpt om goed met elkaar te praten. Dat is belangrijk op het werk of op school, binnen het gezin, met familie en vrienden en in groepen. Bespreek van te voren wat de voorkeuren en behoeften zijn. Daardoor voorkom je misverstanden en frustratie. Schrijf de communicatieafspraken op en bespreek het regelmatig.

Lees meer over hulp bij communicatieafspraken

Meer informatie

Als een naaste te maken krijgt met een gehoorbeperking zoals slechthorendheid, doofheid, doofblindheid, of een stoornis zoals tinnitus of hyperacusis heeft dat ook gevolgen voor jou.

  • Communicatie: Waarschijnlijk zullen jij en je naaste een nieuwe manier moeten vinden om effectief te communiceren. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met elkaars behoeften en mogelijkheden. Iedereen is anders. GGMD kan hierbij helpen.
  • Emotioneel: Jij en je naaste kunnen te maken krijgen met een overweldigend, angstig of verdrietig gevoel. Je kunt elkaar hiermee helpen door er samen over te praten, eventueel met hulp van een professionele hulpverlener van GGMD, of door het volgen van een training ‘Omgaan met gehoorverlies‘.
  • Praktische aanpassingen: Het aanpassen van de woonomgeving kan nodig zijn, zoals het installeren van een flitsbel, het regelen van tolken of andere communicatieve hulpmiddelen.
  • Verandering in relatie: De dynamiek en verhouding in je relatie met je partner of familielid kan veranderen als gevolg van de gehoorbeperking. De naaste heeft misschien geen zin om mee te doen met sociale activiteiten of wordt minder zelfstandig. Een open en eerlijke communicatie over de uitdagingen, spanningen en frustraties is hierbij belangrijk. Wees creatief en werk samen om nieuwe manieren te vinden om met de situatie om te gaan.

Het is belangrijk om te onthouden dat hoewel de situatie uitdagingen met zich mee kan brengen, het ook mogelijk is om samen te groeien en nieuwe manieren van verbinding en communicatie te ontdekken. Het vinden van ondersteuning en het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden kan helpen om de kwaliteit van leven voor zowel jou als je partner of familielid te verbeteren. GGMD biedt hierbij de hulp, training en ondersteuning die nodig is. Neem contact op voor vragen over passende zorg of advies.

Doof of slechthorend zijn in een ‘horende’ wereld valt niet altijd mee. Als je niet goed kan horen, kan het moeilijk zijn om gesprekken te volgen. Horende mensen houden niet altijd rekening met personen met een gehoorbeperking.

Ook kan het zijn dat anderen niet weten hoe ze goed moeten communiceren met iemand die doof is. Daardoor kan iemand die doof of slechthorend is, zich eenzaam en buitengesloten voelen en zich anders voelen dan de rest. GGMD biedt passende trainingen om te oefenen met sociale vaardigheden (training ‘Sociale vaardigheden’).

Zelfstandigheid kan lastig zijn bij een gehoorbeperking omdat communicatie vaak lastig is. Dit kan leiden tot afhankelijkheid van anderen voor alledaagse taken en sociale contacten. GGMD biedt ambulante begeleiding aan mensen die vroegdoof of ernstig slechthorend zijn, of beperkt zijn in horen én zien. Een ambulant begeleider ondersteunt bij dagelijkse bezigheden en stimuleert om dingen te doen. Je leert wat je zelf kunt en om hulp te vragen als dat nodig is.

Meer informatie over zelfstandigheid lees je hier.

Ondersteuning en zorg via GGMD

Ja, GGMD is er voor mensen met een gehoorbeperking en voor hun naasten. In elke familie, elk gezin of met vrienden zijn er wel eens problemen die invloed hebben op de onderlinge band. Wij gaan met de betrokkenen in gesprek en bieden ondersteuning, begeleiding, training en advies – passend bij de situatie.

Lees meer over hulp voor het hele gezin.

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en bij alle bijbehorende gevolgen.

Dat doen we door middel van maatschappelijke dienstverlening en ambulante begeleiding. We bieden bijvoorbeeld individuele begeleiding, groepsgesprekken, logopedie en ondersteuning of geven training op gebied van:

Ook bieden we zorg bij mentale en psychische problemen.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen, communicatietrainers en docenten gebarentaal. Zij kunnen met je communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van dove en slechthorende mensen in een ‘horende’ wereld.

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We behandelen bijna alle GGZ-diagnoses, zoals Autisme, ADHD, angst- en dwangklachten, dementie, borderline, manie, schizofrenie, eetproblemen en verslaving.

Ook bieden we praktische hulp, begeleiding en training bij:

Bij GGMD werken onder andere ambulant begeleiders, psychologen en psychiaters. Zij kunnen met je communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van dove en slechthorende mensen in een ‘horende’ wereld.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden.

GGMD biedt een breed pakket aan behandelingen, begeleiding en training aan mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor én aan hun naasten. Ook alle bijbehorende gevolgen vallen onder het behandelaanbod van GGMD.

De professionele hulpverlening van GGMD bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, logopedie, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. In principe bieden we behandeling voor bijna alle GGZ-diagnoses.

Verwijzingen kunnen via ZorgDomein naar GGMD worden verstuurd of via het aanmeldformulier worden aangemeld.

Meer informatie en contact voor verwijzers en gemeenten lees je hier.

De training ‘Omgaan met mensen met een auditieve beperking’ is een programma voor horenden die in hun werk of op school contact hebben met mensen die doof of slechthorend zijn. Dit is bijvoorbeeld voor collega’s en leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, hulpverleners in de gezondheidszorg of docenten en groepsbegeleiders.

Doel van deze training is het bevorderen van wederzijds begrip en het verbeteren van de communicatie. Horenden krijgen vaardigheden en tips aangereikt om de communicatie met de dove of slechthorende te verbeteren. Het uitgangspunt is dat mensen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. En van goed contact profiteren alle betrokkenen.

Zorg via GGMD, hoe werkt dat?