Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Zorg via GGMD, hoe werkt dat?

Bij GGMD kun je meerdere vormen van zorg krijgen, bijvoorbeeld ambulante begeleiding, training en/of therapie. Na aanmelding, neemt een van onze medewerkers contact met je op voor een aanmeldgesprek.

Direct aanmelden

Zorg via GGMD, hoe werkt dat?

 • Stap 1
  Aanmelden
 • Stap 2
  Communicatie-check
 • Stap 3
  Intakegesprek
 • Stap 4
  Hulpverlening

Je kunt je aanmelden bij GGMD via ons aanmeldformulier.

Daarvoor heb je nodig:

 • Je naam, adres en contactgegevens
 • Je Burgerservicenummer
 • Gegevens van je verwijzer (naam verwijzer en organisatie waar de verwijzer werkt)
 • Omschrijving hulpvraag of voor welke training je je wil aanmelden.

Neem de tijd om het aanmeldformulier in te vullen. Vraag hier eventueel hulp bij.

Vaak kan een verwijzer (zoals de huisarts of specialist) ook rechtstreeks de aanmelding doen via het aanmeldformulier of via ZorgDomein.

 

Na het aanmelden neemt een van onze medewerkers contact met je op voor een aanmeldgesprek. Wij kijken dan of wij je kunnen helpen (wij geven bijvoorbeeld geen medisch advies). Daarnaast krijgt je informatie over:

 • De werkwijze: hoe zien de vervolgstappen eruit?
 • Planning van de zorg: voor geestelijke gezondheidszorg is een wachtlijst
 • De nodige verwijsbrief / beschikking vanuit de gemeente
 • Kosten en vergoedingen van de zorg

Medische verwijsbrief

Voor het ontvangen van zorg via GGMD is vaak een verwijzing (verwijsbrief) nodig. Dit is nodig om de kosten door je zorgverzekering vergoed te krijgen. Maak daarvoor een afspraak bij je huisarts of medisch specialist.

Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist je verwijzen.

Audiogram

In veel gevallen is een recent audiogram nodig. Neem daarvoor contact op met de hoorspecialist.

Wmo of Jeugdwet beschikking

Voor bepaalde vormen van zorg vanuit GGMD is een beschikking nodig vanuit de gemeente. Meer informatie over wanneer dit nodig is en over kosten en vergoedingen lees je hier.

 • Maak melding van jouw zorgvraag bij het wijkteam of Wmo-loket van jouw gemeente.
 • De gemeente onderzoekt jouw situatie en zorgbehoefte. GGMD kan hierbij ondersteunen als de communicatie lastig verloopt.
 • De gemeente doet een voorstel voor zorg.
 • De gemeente of een specialist kan voorstellen dat je zorg krijgt van een andere zorgaanbieder dan GGMD. Wil je dit niet? Of wil je eerst advies of informatie over wat wij je kunnen bieden? Neem dan contact op met GGMD.

GGMD is de enige organisatie die op landelijk niveau dovenmaatschappelijk werk & gespecialiseerde ambulante begeleiding aanbiedt. GGMD heeft een raamovereenkomst voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als voor de Jeugdwet. In deze raamovereenkomsten staan afspraken over het aanbod van GGMD, producten, tarieven, kwaliteitseisen, berichtenverkeer etc.

 

Als je je hebt aangemeld bij GGMD, dan kijken we samen hoe we kunnen zorgen voor goede communicatie. Bij de aanmelding kijken we welke voorkeuren jij hebt voor communicatie. Dat noemen we de communicatiecheck.

Tijdens die check bespreken jij en de hulpverlener welke uitdagingen bij communicatie er zijn. Maakt je gebruik van NGT (Nederlandse Gebarentaal) of NmG (Nederlands met Gebaren)? Gebruik je liever een schrijftolk of is duidelijk praten voor jou voldoende? Eventueel kan dat samen met mensen in jouw omgeving, want communiceren doe je immers niet alleen.

Daarna volgt een intakegesprek met een medewerker van GGMD. Het doel van dit gesprek is de complete zorgvraag of probleem duidelijk te krijgen. Er wordt met jou besproken welke vorm van zorgverlening het beste bij jou en jouw omgeving past.

Soms is een advies of eenmalige zorg genoeg. Zoals bij een moeilijke brief of als je informatie wil over de regeling voor tolken. Bij sommige problemen is langer begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als je lange tijd erg somber bent. Of als je een probleem hebt met een instantie zoals het UWV, de gemeente of school. Meer informatie over welke zorg we bieden lees je hier.

Voor geestelijke gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening zetten we de afspraken in een overeenkomst en een plan voor zorg- en dienstverlening. We gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens (meer over privacy en beroepsgeheim lees je hier).

Meer informatie

Bij GGMD kun je meerdere vormen van hulp krijgen, bijvoorbeeld ambulante begeleiding, training en/of therapie. Een zorgcoördinator let er op dat alles goed verloopt en dat de hulp goed op elkaar wordt afgestemd. De zorgcoördinator heeft hiervoor regelmatig contact met jou en met anderen die bij de hulp of begeleiding betrokken zijn. Als de hulpverlening stopt, heb je een evaluatiegesprek. Er wordt dan besproken of er nog (hulp)vragen zijn.

Tevreden over onze zorg? Klachten? Laat het ons hier weten.

Als er iets verandert, kijken we opnieuw. Er kan wel eens iets veranderen, bijvoorbeeld omdat je verhuist. Dan kan het gebeuren dat je een andere hulpverlener krijgt. De communicatie en samenwerking met deze hulpverlener kan anders verlopen. Geef het aan bij de hulpverlener als het voor jou niet prettig is. Dan kijken we opnieuw hoe we kunnen zorgen voor goede zorg en communicatie.

 

Bij de start van de hulp worden afspraken gemaakt over wat je wilt bereiken en hoe de hulp eruit zal gaan zien. Tussendoor wordt besproken of het goed gaat, of dat er misschien wat anders moet gebeuren. Het is altijd belangrijk om zelf je wensen aan te geven, ook over de duur van de begeleiding. Als je wilt stoppen, vertel dit en ook waarom. Dit kan leiden tot andere afspraken of het stoppen van de hulpverlening.

Het kan gebeuren dat je een afspraak moet verplaatsen omdat je bijvoorbeeld ziek bent of door een andere situatie. Wil je een afspraak afzeggen of verplaatsen, doe dit dan minimaal 24 uur voor de afspraak. Zeg je een afspraak niet op tijd af, dan kan het zijn dat je voor die afspraak en voor de tolk moet betalen.

Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kun je terecht bij de huisartsenpost of de politie, deze kunnen zo nodig andere diensten inschakelen. Heb je met spoed een tolk nodig, neem dan contact op met Tolkcontact.

Zeker in crisissituaties vraagt het contact maken met dove en slechthorende mensen om specifieke deskundigheid. Neem geen risico. Neem contact op met GGMD voor gespecialiseerde hulp.

Bij GGMD kun je terecht voor verschillende vormen van ondersteuning en zorg. Meestal kunnen we de gevraagde zorg snel leveren. In een aantal gevallen geldt een wachttijd, met name voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De wachttijden kunnen per behandeling variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Meer informatie over wachtlijsten vind je hier.

De wachttijd voor GGZ gaat in nadat ons Team Aanmelding & Contact (TAC) je aanvraag heeft verwerkt en de verwijsbrief heeft ontvangen. Na de wachttijd volgt eerst een intakegesprek. Na het intakegesprek kan het ook een aantal weken duren voordat de behandeling start.

Voor eenmalige vragen en adviezen kun je vaak zonder verwijzing terecht bij onze medewerkers.

Volwassen, vroegdoof of doofblind

De zorgverzekering betaalt je zorg (misschien met eigen bijdrage). Je hebt een verwijzing van je huisarts, audioloog of specialist nodig voor:

 • Trainingen, zoals communicatie, sociale vaardigheden (Goldstein), assertiviteit
 • Individuele gesprekken en groepstrainingen, zoals ‘Leren leven met uw beperking’
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor volwassenen
 • Behandelprogramma ‘Werken aan tinnitus’

Je hebt een Wmo-beschikking via de gemeente nodig voor:

 • Maatschappelijke dienstverlening, ondersteuning bij dagelijkse bezigheden en verplichtingen
 • Ambulante begeleiding op gebied van wonen, ook voor ernstig slechthorenden
 • Vaardigheidstrainingen zoals ‘Omgaan met geld’ en ‘Mijn gewicht in evenwicht’

Volwassen, slechthorend, plots- of laatdoof. En volwassenen met tinnitus, Ménière, hyperacusis en/of andere gehoorbeperking

De zorgverzekering betaalt je zorg (misschien met eigen bijdrage). Je hebt een verwijzing van je huisarts, audioloog of specialist nodig.

Kinderen en jongeren

De gemeente betaalt deze zorg vanuit de Jeugdwet. Je betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage.
Om met de zorg te kunnen starten, heb je een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

GGMD biedt een breed pakket aan behandelingen, begeleiding en training aan mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor én aan hun naasten. Ook alle bijbehorende gevolgen vallen onder het behandelaanbod van GGMD.

De professionele hulpverlening van GGMD bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, logopedie, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. In principe bieden we behandeling voor bijna alle GGZ-diagnoses.

Verwijzingen kunnen via ZorgDomein naar GGMD worden verstuurd of via het aanmeldformulier worden aangemeld.

Meer informatie en contact voor verwijzers en gemeenten vind je hier.

Blijf niet zitten met je vraag of probleem