Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Aanmelden

Personen die zorg nodig hebben via GGMD kunnen zich zelf aanmelden of doorverwezen worden via een huisarts, specialist of gemeente. Na aanmelding, neemt een van onze medewerkers contact met je op voor een aanmeldgesprek.

Aanmeldformulier
GGMD vind het belangrijk dat iedereen tevreden is over de zorg

Informatie over kosten en vergoedingen

Tijdens het aanmeldgesprek krijg je informatie over de betaling van de zorg. Wie de zorg of dienstverlening betaalt is afhankelijk van de nodige hulp én jouw situatie.

Soms wordt de zorg vergoed via de zorgverzekering. De kosten tellen mee voor je eigen risico. In veel gevallen is een verwijsbrief van een arts of specialist én audiogram nodig. Als de gemeente de zorg regelt en betaalt, heb je een Wmo-beschikking nodig.

Lees meer over kosten en vergoedingen
GGMD biedt zorg bij grensoverschrijdend gedrag

Met spoed hulp nodig?

In sommige gevallen is met spoed hulp nodig in de vorm van professionele zorg door bijvoorbeeld een ambulant begeleider, psycholoog, psychiater of noodopvang. Ook kan het gaan om direct noodzakelijke praktische ondersteuning bij problemen met instanties en administratieve zaken.

Bekijk meer informatie voor verwijzers: crisissituaties
Blijf niet zitten met je vraag of probleem