Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Kosten en vergoedingen

Als je je bij GGMD aanmeldt voor zorg of dienstverlening, krijg je informatie over de betaling van de zorg.

Wie de zorg of dienstverlening betaalt, is afhankelijk van wat voor zorg je krijgt én van jouw situatie.

Aanmelden
GGMD biedt hulp bij mentale problemen en GGZ diagnoses

Betaling van zorg voor:

De zorg en dienstverlening van GGMD voor vroegdove (doof geboren) en doofblinde volwassenen wordt als volgt betaald.

Via de gemeente met Wmo-beschikking wordt betaald:

 • maatschappelijke dienstverlening, ondersteuning bij dagelijkse bezigheden en verplichtingen,
 • ambulante begeleiding op gebied van wonen, ook voor ernstig slechthorenden en
 • vaardigheidstrainingen zoals ‘Omgaan met geld’.

Via de zorgverzekering (met verwijsbrief via arts of specialist) wordt betaald:

 • trainingen, zoals communicatie, sociale vaardigheden (Goldstein), assertiviteit,
 • individuele gesprekken en groepstrainingen zoals ‘Leren leven met uw beperking’,
 • geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor volwassenen en
 • het behandelprogramma ‘Werken aan tinnitus’.

De zorg en dienstverlening van GGMD voor mensen die slechthorend, plots- of laatdoof zijn en mensen met tinnitus, Ménière, hyperacusis en andere gehoorbeperkingen, wordt als volgt betaald.

Via de zorgverzekering (met verwijsbrief via arts of specialist) wordt betaald:

 • maatschappelijke dienstverlening, ondersteuning bij dagelijkse bezigheden en verplichtingen,
 • trainingen, zoals communicatie, sociale vaardigheden (Goldstein), assertiviteit,
 • informatie en advies van het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid,
 • individuele gesprekken en groepstrainingen zoals ‘Leren leven met uw beperking’,
 • geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor volwassenen,
 • het behandelprogramma ‘Werken aan tinnitus’ en
 • het behandelprogramma ‘Hyperacusis’.

Via de gemeente met Wmo-beschikking wordt betaald:

 • ambulante begeleiding op gebied van wonen, voor ernstig slechthorenden.

De zorg en dienstverlening van GGMD voor kinderen en jongeren tot 18 jaar bestaat uit:

 • geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor kinderen en jeugd en
 • ambulante gezinsbehandeling, waaronder ondersteuning bij opvoeding.

De gemeente betaalt deze zorg vanuit de Jeugdwet. Je betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage.
Om met de zorg te kunnen starten, heb je een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

GGMD biedt diensten aan horende mensen met een directe relatie tot een doof of slechthorend persoon (familie, vrienden en collega’s). Als die persoon zorg of begeleiding krijgt, valt de hulp aan de horende binnen de financiering van die zorg of begeleiding. Is hiervan geen sprake dan kan een offerte gemaakt worden op basis van de duur van de training.

Aan bedrijven, scholen en instellingen geven we voorlichting en training. Hiervoor maken wij op verzoek een offerte.

Tijdens het aanmeldgesprek krijg je informatie over de kosten en vergoedingen. De GGMD medewerker kan je ook helpen met het regelen van een doorverwijzing of Wmo-beschikking.

Verwijzing of Wmo-beschikking

Voor het ontvangen van zorg via GGMD is vaak een verwijzing (door middel van een verwijsbrief) nodig. Dit is nodig om de kosten door je zorgverzekering vergoed te krijgen. De kosten kunnen meetellen voor je eigen risico.

Maak voor een verwijsbrief een afspraak bij je huisarts of medisch specialist.

Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist je verwijzen.

In veel gevallen is een recent audiogram nodig. Neem daarvoor contact op met de hoorspecialist. Neem de verwijzing en/of audiogram mee naar de eerste afspraak met GGMD.

GGMD heeft voor 2024 met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Als de gemeente de zorg via GGMD betaalt heb je een Wmo- of Jeugdwet-beschikking nodig. In sommige gemeenten moet je een eigen bijdrage betalen.

 • Maak melding van jouw zorgvraag bij het wijkteam of Wmo-loket van jouw gemeente.
  Lukt dit niet? Neem dan contact op met GGMD.
 • De gemeente onderzoekt jouw situatie en zorgbehoefte. GGMD kan hierbij ondersteunen als de communicatie lastig verloopt.
 • De gemeente doet een voorstel voor zorg.
 • De gemeente of een specialist kan voorstellen dat je zorg krijgt van een andere zorgaanbieder dan GGMD. Wil je dit niet? Of wil je eerst advies of informatie over wat wij je kunnen bieden? Neem dan contact op met GGMD.

 

In veel gevallen is een recent audiogram nodig. Neem daarvoor contact op met de hoorspecialist.

Neem de Wmo-beschikking en/of audiogram mee naar de eerste afspraak met GGMD.

GGMD informatie voor verwijzers: medisch specialisten, artsen en gemeenten

Voor verwijzers en gemeenten

GGMD biedt brede ondersteuning en professionele zorg bij alle problemen die mensen met gehoorproblemen en hun naasten kunnen hebben. U kunt iemand direct doorverwijzen naar GGMD via ZorgDomein of de cliënt ondersteunen bij het invullen van het aanmeldformulier.

Lees meer informatie voor verwijzers en gemeenten
Als je doof wordt heeft dat gevolgen voor jou en je omgeving. GGMD biedt praktische hulp en leert je omgaan met de veranderde situatie.

Professionele zorg via GGMD

GGMD is er speciaal voor mensen die doof of slechthorend zijn of een andere gehoorbeperking hebben. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben. Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede hulp krijgt van mensen die met je kunnen communiceren.

De gemeente of een specialist kan voorstellen dat je zorg krijgt van een andere zorgaanbieder dan GGMD. Wil je dit niet? Of wil je eerst advies of informatie over wat wij je kunnen bieden? Neem dan contact op met GGMD.

Meer informatie

Voor de bekostiging van de GGZ is het zorgprestatiemodel van toepassing. GGMD past voor de tijdsregistratie de mogelijkheid van planning is realisatie toe. Dit houdt in dat de geplande tijd van de afspraak gelijk is aan de in rekening te brengen tijd (planning = realisatie). Alleen bij grote afwijkingen van de realisatie (meer of minder dan 15 minuten ten opzichte van de oorspronkelijke planning) wordt de tijd aangepast aan de werkelijk gerealiseerde tijd.

Aan de hand van voorbeelden lichten we bovenstaande toe:

Voorbeeld 1:
Een afspraak is ingepland voor 1 uur en duurt 50 minuten. We registreren en declareren 1 uur.

Voorbeeld 2:
Een afspraak is ingepland voor 1 uur en duurt 1 uur en 10 minuten. We registreren en declareren 1 uur.

Voorbeeld 3:
Een afspraak is ingepland voor 1 uur en duurt 1 uur en 15 minuten. We registreren en declareren 1 uur en 15 minuten.

GGMD heeft voor 2024 met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Het hele overzicht van zorgverzekeraars vind je hier.

Voor 2024 heeft GGMD met twee zorgverzekeraars GEEN contract afgesloten. Dat zijn: Caresq/Aevitae en ENO/Salland

Wanneer je bij één van deze zorgverzekeraars bent aangesloten geldt: Cliënten die in 2023 al in behandeling waren bij GGMD ontvangen van GGMD de declaratie(s). Deze declaratie(s) kan de cliënt indienen bij de verzekeraar welke een deel van de kosten vergoedt (afhankelijk van de polisvoorwaarden). Cliënten die in 2024 voor het eerst in zorg willen komen bij GGMD worden niet in behandeling genomen. In dat geval dien je contact op te nemen met de zorgbemiddeling van jouw zorgverzekeraar.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Daarom controleren wij jouw verzekering tijdens de intake.

Als je ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, kun je alsnog een basisverzekering afsluiten. Heb je geen verzekering afgesloten, dan brengen wij de volledige kosten van de behandeling bij jou in rekening. De tarieven zijn gebaseerd op het maximale NZa tarief.

 

Prestaties Zintuigelijke gehandicaptenzorg Maximum tarief NZa 2024 (€ uurtarief)
AC10 Intake 603,27
AC41 Diagnostiek en behandelcoördinatie 770,43
AC42 Behandeling 157,72
AC50 Reistoeslag 161,59
Meer informatie over aanmelden