Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Privacy en beroepsgeheim

GGMD heeft privacyregels voor bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Medewerkers hebben zwijgplicht. Bij het delen van informatie vragen we jouw toestemming.

GGMD biedt hulp bij mentale problemen en GGZ diagnoses

Privacyregels

Om jouw privéleven te beschermen heeft GGMD privacyregels opgesteld. In de privacyregels staat onder andere dat onze medewerkers zwijgplicht hebben. De dovenwereld is klein. De kans bestaat dat je bij ons een hulpverlener tegenkomt die je kent. Als je daar moeite mee hebt, kun je dat aangeven. Wij houden daar dan rekening mee.

Om goede zorg te kunnen bieden, hebben wij soms informatie nodig van andere behandelaars of specialisten. Deze informatie vragen wij alleen op als je ons daar toestemming voor geeft.

Persoonlijke gegevens

Bij GGMD vinden we privacy heel belangrijk. We begrijpen dat cliënten, medewerkers en anderen veiligheid en vertrouwen nodig hebben. Daarom behandelen we persoonlijke gegevens op een eerlijke, open en zorgvuldige manier.

Om je goed te kunnen helpen, bewaren we je gegevens op de computer. Alleen medewerkers van GGMD hebben toegang tot deze informatie. Als de hulpverlening stopt, worden je gegevens na een bepaalde periode vernietigd, zoals vastgelegd in de wet. In onze privacyverklaring vind je meer informatie.

GGMD biedt zorg bij mentale problemen en ggz diagnoses

Beroepsgeheim of zwijgplicht

Jouw hulpverlener heeft beroepsgeheim of zwijgplicht. In de regel zullen zij zonder jouw toestemming, geen informatie over jou opvragen of doorgeven aan anderen.

Echter, er zijn uitzonderingen op deze regel:

  • Bent u door een huisarts, audioloog of specialist verwezen naar GGMD, dan informeren wij deze verwijzer over je behandeling.
  • Als we ernstig gevaar voor je gezondheid kunnen voorkomen.
  • Als wij wettelijke verplichtingen moeten nakomen.

Om goede zorg te kunnen geven, hebben wij soms informatie nodig van andere behandelaars of specialisten. Deze informatie vragen wij alleen op als jij ons daar toestemming voor geeft

Zorg, training en begeleiding via GGMD

Meer informatie

Binnen de geestelijke gezondheidszorg van GGMD vertellen we jouw verwijzer en/of huisarts over jouw resultaten en behandelingen, zowel aan het begin als aan het einde van jouw behandeling. Als je ergens anders ook behandeling krijgt, kunnen we met jouw toestemming informatie uitwisselen.

GGMD is gespecialiseerd in behandeling en begeleiding bij gehoorproblemen. Als we niet genoeg weten om jou te helpen, kijken we samen met jouw GGMD-behandelaar waar je het beste geholpen kunt worden. In dat geval adviseren we jouw huisarts om jou door te verwijzen.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen met jou zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

Je kunt je bij GGMD aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Neem de tijd om dit uitgebreide formulier in te vullen (je hebt hiervoor je Burgerservicenummer en gegevens van je verwijzer nodig). Vraag hier eventueel hulp bij. Je verwijzer kan ook het formulier invullen of de aanvraag doen via ZorgDomein.

Na het aanmelden neemt een van onze medewerkers contact met je op voor een aanmeldgesprek. Wij kijken dan of wij je kunnen helpen en hoe het beste gecommuniceerd kan worden. Meer informatie over hoe het werkt en wat de kosten zijn voor hulp vind je in onze werkwijze.

Blijf niet zitten met je vraag of probleem