Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Tevreden of klachten? Laat het ons weten

GGMD vindt het belangrijk dat iedereen tevreden is met de zorg. Daar doen we ons best ook voor. Toch kan het voorkomen dat er iets is wat je graag met ons wil bespreken. We staan open voor tips ter verbetering van ons werk.

Communicatie tussen dove en slechthorende mensen. GGMD biedt hulp bij communicatieafspraken en geeft trainingen.

Meten van tevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat de behandeling of ondersteuning die je van ons krijgt het juist effect heeft. Daarom vragen wij je regelmatig om een korte vragenlijst in te vullen. Na afloop van de behandeling of zorgtraject kun je laten weten hoe tevreden je bent over onze zorg op Zorgkaart Nederland.

Bij het laatste cliënttevredenheidsonderzoek, gemeten met de CQi, is GGMD gewaardeerd met een 8,5. De presentatie van dit onderzoek staat hier.

Bij het laatste cliënttevredenheidsonderzoek is GGMD gewaardeerd met een 8,5.
GGMD vind het belangrijk dat iedereen tevreden is over de zorg

Vragenlijst via Zorgverzekeraar

Als jouw behandeling of ondersteuning betaald wordt door je zorgverzekeraar, zijn wij soms verplicht om elk half jaar, samen met jou, aanvullende vragenlijsten in te vullen. De zorgverzekeraar krijgt deze antwoorden niet te zien. Wij moeten alleen laten weten dat wij samen gemeten hebben. Aan de hand van die antwoorden bepalen we telkens samen met jou of we doorgaan of stoppen.

Niet tevreden?

Als je niet tevreden bent over de behandeling of ondersteuning adviseren we je dit eerst te bespreken met jouw hulpverlener (op wie de klacht betrekking heeft) of met de leidinggevende. Dat is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. Helpt dat niet of praat je liever met iemand anders? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van GGMD. Wij luisteren altijd naar tips over hoe we ons werk kunnen verbeteren.

Meer informatie

Als de zorg via GGMD niet loopt zoals gewenst kun je terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon.
Een cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt bij problemen die te maken hebben met de zorg, begeleiding, hulpverlening of behandeling.

Cliënten van GGMD kunnen terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon met hun verhaal. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert, geeft informatie en biedt zo nodig ondersteuning, met als doel dat cliënten voor hun eigen belang op kunnen komen en hun situatie kunnen verbeteren.

De clientvertrouwenspersoon kan een cliënt bijvoorbeeld bijstaan bij:

  • het duidelijk krijgen van het probleem.
  • het verduidelijken van onvrede en het verwoorden van klachten.
  • het organiseren van een gesprek tussen cliënt en zorgverlener en op verzoek van de cliënt aanwezig zijn bij dit gesprek.
  • het schrijven van brieven of e-mails.

De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de organisatie. Dat maakt dat de vertrouwenspersoon echt naast de cliënt kan staan en kan meedenken over oplossingsmogelijkheden. De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudings- en zwijgplicht. Je hoeft niet te betalen voor de hulp van een cliëntvertrouwenspersoon.

Je kunt de cliëntvertrouwenspersoon bereiken via de algemene contactgegevens van GGMD of je kunt mailen naar cvp@ggmd.nl. De cliëntvertrouwenspersoon neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Toelichting cliëntvertrouwenspersoon in NGT:

Probeer eerst de klacht te bespreken met uw zorgpverlener of de leidinggevende. Voor het indienen van een formele klacht kunt u contact opnemen met Pien den Hollander, de klachtenfunctionaris van GGMD.

Dat kan via kf@ggmd.nl.

Of via post:
Bestuurssecretariaat t.a.v. klachtenfunctionaris
Kanaalweg 93c
3533HH  Utrecht

Folder klachtenregeling GGMD

Formele klachtenregeling GGMD

Het kan voorkomen dat we samen niet tot een oplossing kunnen komen. Dan kunt u uw klacht indienen bij de regionale klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt eerst uw klacht en adviseert als onafhankelijke partij de raad van bestuur. Vervolgens oordeelt de raad van bestuur hoe er met de klacht omgegaan zal worden.

De contactgegevens van Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord-, Zuid-Holland en Utrecht zijn:
klachtencommissiemd@kpnmail.nl
06-21892058
Krokusstraat 47
2015 AE  Haarlem

Als u het niet eens bent met het oordeel van de raad van bestuur dan is er sprake van een geschil en kunt u in beroep gaan bij de Landelijke Geschillencommissie Zorg. De commissie houdt een hoorzitting waar u uw klacht kunt inbrengen en de betrokken medewerkers worden gehoord. De uitspraak van de landelijke geschillencommissie is bindend. Let op: deze geschillencommissie is niet voor de Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning.

Neem contact op