Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Onze teams

Onze medewerkers werken samen aan jouw doel: beter door het leven met doofheid of een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers zijn ondernemend, vernieuwend en gericht op samenwerking. We werken samen in heel Nederland in multidisciplinaire teams.

GGMD-hulp voor mensen met een gehoorbeperking - ondersteuning bij geldzaken, wonen en communicatie met instanties
GGMD biedt zorg bij mentale problemen en ggz diagnoses

Onze medewerkers

GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben. We geven je hiervoor handvatten en ondersteunen je, zodat je vanuit een stevige basis kunt leven.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen, communicatietrainers en docenten gebarentaal. Onze psychologen en behandelaren hebben een BIG registratie; ze zijn bevoegd en gekwalificeerd om het beroep uit te oefenen. We zijn er voor jou. We kijken wat jij en je naasten nodig hebben en passen het plan van aanpak hierop aan.

Onze expertise

Wij van GGMD weten waarover we ’t hebben. Wij weten hoe het is om doof te zijn of met een gehoorbeperking te leven; een kwart van onze medewerkers is dat namelijk zelf. Hierdoor “spreken” we dezelfde taal en is een deel van onze medewerkers gebaartaalvaardig. Ook kennen wij de leefwereld en cultuur van mensen met doofheid of een gehoorbeperking.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede hulp krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in.

Zorg via GGMD, hoe werkt dat?

 • Stap 1
  Aanmelden
 • Stap 2
  Communicatie-check
 • Stap 3
  Intakegesprek
 • Stap 4
  Zorgverlening
Zorg, training en begeleiding via GGMD

Meer over GGMD

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en bij alle bijbehorende gevolgen. Dat doen we door middel van maatschappelijke dienstverlening en ambulante begeleiding. We bieden bijvoorbeeld individuele begeleiding, groepsgesprekken, logopedie, ondersteuning en geven training op gebied van:

Ook bieden we zorg bij mentale en psychische problemen zoals:

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen, communicatietrainers en docenten gebarentaal. Zij kunnen met je communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van dove en slechthorende mensen in een ‘horende’ wereld.

Waar we voor staan…

Je bent doof of hebt een gehoorbeperking en wil gezond, zelfstandig en betekenisvol leven. Gewoon omdat je uit het leven wil halen wat erin zit!

GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben. We geven hiervoor handvatten en ondersteunen je, zodat je vanuit een stevige basis kunt leven. Samen zetten we ons in voor een kansrijke toekomst.

Waar we voor gaan…

GGMD is gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor volwassenen, kinderen & jongeren (en hun gezinnen) die leven met doofheid, slechthorendheid of een ander gehoorprobleem (zoals tinnitus, hyperacusis of de ziekte van Ménière).

Onze kracht ligt in het behandelen, begeleiden en trainen van cliënten (en hun omgeving) die zich begrensd voelen door hun gehoor of door de samenleving. We bieden onze zorg zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

In onze behandeling, begeleiding en training gaan wij uit van verschillende levensthema’s. Met deze thema’s leggen we samen de basis voor een gezonder, zelfstandiger en gelukkiger leven.

 • Communicatie: verbeteren van communicatieve zelfredzaamheid.
 • Energie: verbeteren van de energiebalans.
 • Gevoelens en gedrag: omgaan met emoties, stress, verlies en acceptatie.
 • Netwerk: in regie binnen het netwerk
 • Denken en doen: verbeteren van focus, geheugen, plannen en organiseren.
 • Zelfstandigheid: (structureel) ondersteunen bij zelfstandig wonen en leven.

Ons doel is om samen je functioneren structureel en op alle levensthema’s te verbeteren, zodat jij uit het leven kunt halen wat erin zit. Daarbij gaan we uit van het maximaal inzetten van je veerkracht en eigen regie. Hoe we dit bereiken, leggen we vast in een persoonlijk plan. Dit plan vormt de basis voor je behandeling, begeleiding en/of training.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen met jou zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

Bij GGMD werken collega’s van verschillende disciplines intensief samen om de cliënten de juiste zorg te bieden. Werken voor en met een bijzondere doelgroep maakt het werken bij GGMD betekenisvol.

Wij stimuleren de veerkracht, zelfstandigheid en eigen regie van onze cliënten én van onze medewerkers. Samen werken wij aan een vitale organisatie. Daarbij hebben wij oog voor het talent,

de ontwikkeling en gezondheid van onze medewerkers, met als doel om hen tot bloei te laten komen. Daarbij vormen eigenaarschap, daadkracht, kansen pakken en voortbouwen op onze kennis en ervaring de basis van onze organisatie.

Nieuwsgierig naar welke rol jij kan spelen?

Bekijk het overzicht met vacatures en stages.

GGMD biedt een breed pakket aan behandelingen, begeleiding en training aan mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor én hun naasten. Ook alle bijbehorende gevolgen vallen onder het behandelaanbod van GGMD.

De professionele zorgverlening van GGMD bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, logopedie, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. In principe bieden we behandeling voor bijna alle GGZ-diagnoses.

Verwijzingen kunnen via ZorgDomein naar GGMD worden verstuurd of via het aanmeldformulier worden aangemeld.

Meer informatie en contact voor verwijzers en gemeenten vind je hier.

 

Blijf niet zitten met je vraag of probleem