Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Over de organisatie

GGMD hecht veel waarde aan een goed bestuur, waarin transparantie, kwaliteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. GGMD vindt ook de mening en inspraak van cliënten, medisch specialisten en medewerkers belangrijk en heeft daarvoor diverse medezeggenschapsorganen.

GGMD biedt hulp bij mentale problemen en GGZ diagnoses

Onze medewerkers

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen, communicatietrainers en docenten gebarentaal. Onze psychologen en behandelaren hebben een BIG registratie; ze zijn bevoegd en gekwalificeerd om het beroep uit te oefenen. We zijn er voor jou. We kijken wat jij en je naasten nodig hebben en passen het plan van aanpak hierop aan.

Lees meer over onze medewerkers

Meer informatie

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en bij alle bijbehorende gevolgen. Dat doen we door middel van maatschappelijke dienstverlening en ambulante begeleiding. We bieden bijvoorbeeld individuele begeleiding, groepsgesprekken, logopedie, ondersteuning en geven  training op gebied van:

Ook bieden we zorg bij mentale en psychische problemen zoals:

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen, communicatietrainers en docenten gebarentaal. Zij kunnen met je communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van dove en slechthorende mensen in een ‘horende’ wereld.

GGMD is er speciaal voor volwassenen, jongeren en kinderen die:

 • vroeg-, plots-, en laatdoof, doofblind of slechthorend zijn,
 • een cochleair implantaat (CI) hebben en
 • een ander gehoorbeperking hebben, zoals tinnitus, de ziekte van Ménière of hyperacusis.

Ook bieden we zorg en ondersteuning aan:

 • horende kinderen binnen dove cliëntsystemen, ofwel CODA’s (children of deaf adults) en
 • de naasten van personen met een gehoorbeperking, zoals de partner, familie, vrienden en collega’s

 

 

Waar we voor staan…

Je bent doof of hebt een gehoorbeperking en wil gezond, zelfstandig en gelukkig leven. Gewoon omdat je uit het leven wil halen wat erin zit! GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben. We geven hiervoor handvatten en ondersteunen je, zodat je vanuit een stevige basis kunt leven.

Waar we voor gaan…

GGMD is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening voor volwassenen, kinderen en jongeren die leven met doofheid of een gehoorbeperking. Onze kracht ligt in het behandelen, begeleiden en trainen van mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor.

Onze medewerkers werken samen aan jouw doel: beter door het leven met doofheid of een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers zijn ondernemend, vernieuwend en gericht op samenwerking. We werken samen in heel Nederland in multidisciplinaire teams.

In onze behandeling, begeleiding en training gaan wij uit van verschillende levensthema’s. Met deze thema’s leggen we samen de basis voor een gezonder, zelfstandiger en gelukkiger leven.

 • Communicatie: verbeteren van communicatieve zelfredzaamheid.
 • Energie: verbeteren van de energiebalans.
 • Gevoelens en gedrag: omgaan met emoties, stress, verlies en acceptatie.
 • Netwerk: in regie binnen het netwerk.
 • Denken en doen: verbeteren van focus, geheugen, plannen en organiseren.
 • Zelfstandigheid: (structureel) ondersteunen bij zelfstandig wonen en leven.

Ons doel is om samen je functioneren structureel en op alle levensthema’s te verbeteren, zodat jij uit het leven kunt halen wat erin zit. Daarbij gaan we uit van het maximaal inzetten van je veerkracht en eigen regie. Hoe we dit bereiken, leggen we vast in een persoonlijk plan. Dit plan vormt de basis voor je behandeling, begeleiding en/of training.

GGMD biedt een breed pakket aan behandelingen, begeleiding en training aan mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor én hun naasten. Ook alle bijbehorende gevolgen vallen onder het behandelaanbod van GGMD.

De professionele hulpverlening van GGMD bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, logopedie, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. In principe bieden we behandeling voor bijna alle GGZ-diagnoses.

Verwijzingen kunnen via ZorgDomein naar GGMD worden verstuurd of via het aanmeldformulier worden aangemeld.

Meer informatie en contact voor verwijzers en gemeenten vind je hier.

Ook werken bij GGMD?