Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Kwalitatieve zorg en ondersteuning

GGMD vindt kwalitatieve zorg belangrijk en voert deze uit binnen de sector geldende zorgprogramma’s en kwaliteitseisen. De keurmerken waar GGMD aan voldoet zijn het HKZ-kwaliteitskeurmerk, het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2024 en het Kwaliteitskader auditief/communicatief SIAC.

GGMD biedt hulp bij mentale problemen en GGZ diagnoses

HKZ-Kwaliteitskeurmerk

GGMD heeft het HKZ-Kwaliteitskeurmerk. Dat betekent dat we goed georganiseerd zijn en werken met ervaren medewerkers. We zetten de zorg voor cliënten op de eerste plaats.

We voldoen aan de kwaliteitseisen wat betekent dat GGMD…

  • goed georganiseerd is,
  • cliënten centraal stelt,
  • cliënten snel en effectief helpt,
  • deskundige en ervaren medewerkers in dienst heeft en
  • continu werkt aan verbetering van de dienstverlening.
GGMD vindt kwalitatieve zorg belangrijk. We luisteren naar jou en passen onze ondersteuning en begeleiding op jou aan. We hebben deskundige medewerkers en werken samen met andere zorgaanbieders.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2024

GGMD voor Doven en Slechthorenden voldoet aan alle normen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2024. Daarmee maken we bepaalde cliëntbeloftes. We spannen ons extra in om ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis-GGZ te verlenen. We zorgen dat onze cliënten goed geïnformeerd zijn.

Bij GGMD hebben cliënten hebben zelf regie over hun behandeling, we beslissen samen wat het beste is voor jou. Onze zorg is daardoor altijd op jouw afgestemd. We werken daarbij samen met andere aanbieders en jouw eigen zorgverleners. We luisteren hoe jij de zorg ervaart en passen onze zorgsystemen en het beleid erop aan.

 

Cliënttevredenheid binnen de Basis-GGZ

GGMD meet de cliënttevredenheid binnen de Basis-GGZ met behulp van CQI. CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van cliënten in kaart kunnen brengen. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om het aantal deelnemers aan de tevredenheidsmeting te verhogen. In 2023 hebben we de cliënttevredenheid gemeten.

De komende jaren doen we ons best het aantal gemeten ervaringen voldoende hoog te houden, zodat we dan kunnen gaan vergelijken met voorgaande jaren. Dan kunnen we reflecteren op de inhoud en leren waar we verder kunnen verbeteren. In 2022 is GGMD gewaardeerd met een 8,6.

We zijn verheugd dat onze cliënten ons in 2023 waardeerden met een 8,5.

Kwaliteitskader auditief/communicatief SIAC

Het Kwaliteitskader auditief/communicatief SIAC geeft de kwaliteitseisen weer waar een instelling aan moet voldoen om zich een aanbieder van ZG-behandeling auditief/communicatie in de Zorgverzekeringswet te kunnen noemen en dus zo de best mogelijke ZG-zorg te bieden.

“Het Kwaliteitskader SIAC” beschrijft kwaliteitsnormen waarin duidelijk wordt gemaakt wat de eigen beroepsgroep, de cliënt en de maatschappij van GGMD en haar medewerkers mag verwachten.
Deze normen zijn onder te verdelen in Kwaliteitsbevordering en Het afleggen van verantwoording.

Op basis van een zelfevaluatie scoort GGMD, d.d.  december 2023, op alle 12 gestelde kwaliteitsnormen een voldoende.

Ga naar SIAC

Kwaliteitsstatuut

De Zorgverzekeringswet verplicht alle aanbieders van GGZ om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het doel van het kwaliteitsstatuut is dat zowel patiënten als zorgverzekeraars weten:

  • welke zorgverleners bij een GGZ-behandeling betrokken zijn en
  • welke afspraken over de samenwerking deze zorgverleners hebben.

Bekijk het kwaliteitsstatuut van GGMD.

Meer informatie?