Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Medezeggenschap en advies

GGMD vindt medezeggenschap van cliënten en medewerkers belangrijk. De ondernemingsraad, cliëntenraad en medische staf zijn belangrijke gesprekspartners en het klankbord van de bestuurder.

GGMD medezeggenschap
GGMD vindt medezeggenschap van cliënten en medewerkers belangrijk. De ondernemingsraad, cliëntenraad en medische staf zijn belangrijke gesprekspartners en het klankbord van de bestuurder.

Meer informatie

GGMD hecht veel waarde aan een goed bestuur, waarin transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. GGMD hanteert de code bij haar functioneren en is daarop intern en extern aanspreekbaar.

Ja, de ondernemingsraad van GGMD is bereikbaar via or@ggmd.nl.

Waar we voor staan…

Je bent doof of hebt een gehoorbeperking en wil gezond, zelfstandig en gelukkig leven. Gewoon omdat je uit het leven wil halen wat erin zit! GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben. We geven hiervoor handvatten en ondersteunen je, zodat je vanuit een stevige basis kunt leven.

Waar we voor gaan…

GGMD is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening voor volwassenen, kinderen en jongeren die leven met doofheid of een gehoorbeperking hebben. Onze kracht ligt in het behandelen, begeleiden en trainen van mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor.

Onze medewerkers werken samen aan jouw doel: beter door het leven met doofheid of een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers zijn ondernemend, vernieuwend en gericht op samenwerking. We werken samen in heel Nederland in multidisciplinaire teams.

In onze behandeling, begeleiding en training gaan wij uit van verschillende levensthema’s. Met deze thema’s leggen we samen de basis voor een gezonder, zelfstandiger en gelukkiger leven.

  • Communicatie: verbeteren van communicatieve zelfredzaamheid.
  • Energie: verbeteren van de energiebalans.
  • Gevoelens en gedrag: omgaan met emoties, stress, verlies en acceptatie.
  • Netwerk: in regie binnen het netwerk.
  • Denken en doen: verbeteren van focus, geheugen, plannen en organiseren.
  • Zelfstandigheid: (structureel) ondersteunen bij zelfstandig wonen en leven.

Ons doel is om samen je functioneren structureel en op alle levensthema’s te verbeteren, zodat jij uit het leven kunt halen wat erin zit. Daarbij gaan we uit van het maximaal inzetten van je veerkracht en eigen regie. Hoe we dit bereiken, leggen we vast in een persoonlijk plan. Dit plan vormt de basis voor je behandeling, begeleiding en/of training.

Bij GGMD werken collega’s van verschillende disciplines intensief samen om de cliënten de juiste zorg te bieden. Werken voor en met een bijzondere doelgroep maakt het werken bij GGMD betekenisvol. Nieuwsgierig naar welke rol jij hierin kan spelen?

Bekijk het overzicht met vacatures en stages.

Meer informatie?