Ga naar inhoud

GGMD cliëntenraad

De cliëntenraad van GGMD bestaat uit maximaal 7 betrokken personen. Zij zijn meestal (plots)doof of slechthorend. Het zijn cliënten met brede ervaring en deskundigheid die meepraten over de gang van zaken binnen de organisatie.

GGMD medezeggenschap

Functie van de cliëntenraad

De cliëntenraad van GGMD praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de bestuurder van GGMD over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten met brede ervaring en deskundigheid, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen.

De cliëntenraad komt graag met cliënten van GGMD in contact. Wil je iets kwijt waar de cliëntenraad wat mee kan of heb je vragen/opmerkingen/tips of tops? Wij horen graag hoe je de zorg van GGMD ervaart.

Inspraak en advies

De cliëntenraad van GGMD wordt ondersteund door een onafhankelijk ondersteuner. Deze persoon ondersteunt de raad inhoudelijk bij advies- en instemmingsaanvragen, wet- en regelgeving, overlegvergaderingen, werkgroepen etc.

Het is belangrijk dat cliënten kunnen meepraten over de kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkelingen binnen GGMD. De cliëntenraad heeft daarom inspraak, recht op informatie, adviesrecht- of instemmingsrecht en recht op voordracht van een lid van de Raad van Toezicht.

Meer informatie

De cliëntenraad van GGMD bestaat uit maximaal 7 personen. Zij zijn meestal (plots)doof of slechthorend.

De cliëntenraad vergadert 8 keer per jaar op een locatie van GGMD. De bestuurder is bij het tweede gedeelte van het overleg aanwezig. Tijdens de vergaderingen zijn (indien gewenst) gebaren-, schrijf- en NmG-tolken aanwezig.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor heeft GGMD een klachtenprocedure.

De cliëntenraad komt graag met cliënten van GGMD in contact. Wil je iets kwijt waar de cliëntenraad wat mee kan of heb je vragen/opmerkingen/tips of tops? Wij horen graag hoe je de zorg van GGMD ervaart.

De cliëntenraad kun je bereiken per mail: clientenraad@ggmd.nl.

Of per brief:
Cliëntenraad GGMD
t.a.v. ambtelijk secretaris Jacqueline Cox
Kanaalweg 93 C
3533 HH Utrecht

Vermeld in de brief jouw adres. Als dat nodig is, kan de cliëntenraad dan contact met je opnemen. De cliëntenraad gaat altijd vertrouwelijk met jouw informatie om.

Deel jouw ervaringen