Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Partners en andere hulporganisaties

GGMD wil graag dat iedereen de juiste zorg krijgt. Daarvoor werken wij samen met en linken wij graag naar partners en andere organisaties.

Als je doof wordt heeft dat gevolgen voor jou en je omgeving. GGMD biedt praktische hulp en leert je omgaan met de veranderde situatie.

 • Dovenschap – Landelijke koepelorganisatie voor belangenbehartiging voor doven
 • Stichting Hoormij – Belangenvereniging voor Slechthorenden; voor mensen die slecht horen, lijden aan hyperacusis, ménière of tinnitus, of een cochleair implantaat hebben (NVVS)
 • Stichting Plotsdoven – Belangenorganisatie voor plots- en laatdoven
 • FODOK – Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen
 • FOSS – Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak- taalmoeilijkheden
 • Divers Doof – Federatie voor dove, plots-/laatdove en ernstig slechthorende mensen en hun ouders, ongeacht hun leeftijd
 • Helen Keller Stichting – Belangenorganisatie van en voor prelinguale doofblinden
 • NCBD – Nederlandse Christelijke Bond van Doven
 • NDJ – Nederlandse Dove Jongeren, voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar
 • SH-Jong – Slechthorende Jongeren Organisatie voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar

 • GGZDS.nl – Informatie over psychische problemen voor doven en slechthorenden (geheel in gebarentaal te bekijken)
 • DB-connect – Landelijke informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien (doofblindheid)
 • Kentalis – Landelijke organisatie gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren
 • Koninklijke Auris Groep – Voor kinderen en volwassenen die moeilijkheden hebben met horen, spreken of gebruik van taal
 • MIND Korrelatie – Nationaal publiekscentrum waar iedereen terecht kan voor informatie, advies en hulp op het gebied van gezondheid en welzijn
 • Noorderbrug – Voor ondersteuning op het gebied van wonen, werken en vrije tijd aan mensen met een lichamelijke handicap en aan doven. In Noord- en Oost-Nederland
 • Gelderhorst – Centrum voor huisvesting, zorg, verpleging en dienstverlening aan oudere doven
 • ZAAMzorg – Kleinschalige woonvoorziening in Amsterdam waar mensen met een verstandelijke en auditieve beperking langdurig wonen
 • MEE – Ondersteunt mensen met een beperking bij opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken

 • Nederlands Gebarencentrum – Expertisecentrum op het gebied van cursussen en trainingen Nederlandse Gebarentaal en coördinatiepunt voor activiteiten op het gebied van tweetalig onderwijs
 • Tolkcontact – Voor het aanvragen van tolkuren voor privé-, werk en onderwijssituaties
 • Stichting RTG – Kwaliteitsregister voor tolken gebarentaal en schrijftolken
 • NBTG – Nederlandse beroepsvereniging tolken gebarentaal
 • NSV – Nederlandse schrijftolken vereniging

 • Erbij horen – Voor dove en slechthorende jongeren die ervaringen met elkaar willen delen en tips kunnen geven.
 • Keuzehulp plotsdoven – Informatie die helpt bij het overzien van uw mogelijkheden en het maken van keuzes hierin.
 • Keuze hulp CI – Informatie die helpt als u zich afvraagt of een cochleair implantaat mogelijk iets voor u is.
 • Sterker door – Praktische informatie en advies aan mensen die doof(blind) of slechthorend zijn en hun naasten.
 • Hoorwijzer – Onafhankelijke website van de NVVS voor en door slechthorenden; met hoortest, informatie over hulpmiddelen en vergoedingen
 • Dovenagenda – Agenda voor doven en slechthorenden in Nederland
 • OPCI web – Ontmoetingscentrum voor CI-dragers en mensen die een CI overwegen en voor ouders van kinderen die een CI dragen of overwegen
 • De negende van – Voor mensen met DFNA9, een autosomaal dominant progressief perceptief gehoorverlies met een begin in de hoge frequenties
 • SWODB – Stichting wetenschappelijk onderzoek doofblindheid
 • Klinktprima – Verzameling verhalen van dove en slechthorende werknemers om te laten zien dat zij prima kunnen werken
 • Woord & Gebaar – Onafhankelijk, landelijk dovenblad
 • Doof.nl – Ontmoetingsplaats voor doven en slechthorenden; nieuws, informatie, amusement
 • Liever Sportiever – Sportvereniging voor doven, slechthorenden en horenden
 • Koninklijke Nederlandse Dovensport Bond
 • Nederlandse Stichting voor Doofblinden – Bevordert het onderling contact tussen doofblinde mensen.
 • Wesemann Travel – Reisorganisatie gespecialiseerd in het organiseren van op maat gemaakte reizen
 • Veilig achter het stuur – Informatie over medische en wettelijke bepalingen rondom autorijden met doof- of slechthorendheid
 • Handtheater
 • NOS Teletekst
 • Wegenwacht – pechmelding voor doven en slechthorenden Wegenwacht – pechmelding voor doven en slechthorenden

 • Oog op Zorg – Informatie over zorg en begeleiding in het nieuwe zorgstelsel

 • Mens en gezondheid: Hyperacusis een auditieve nachtmerrie
 • KNO – patiëntenvoorlichting op medisch terrein
 • Audiologieboek – Informatie over het gehoor en ziekten van het oorw
 • Fenac – Adressen en informatie van audiologische centra
 • Thuisarts – Informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen.

Zorg via GGMD, hoe werkt dat?

 • Stap 1
  Aanmelden
 • Stap 2
  Communicatie-check
 • Stap 3
  Intakegesprek
 • Stap 4
  Hulpverlening