Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Wat we doen

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en bij alle bijbehorende gevolgen. Dat doen we door middel van ambulante begeleiding, geestelijke gezondheidszorg en trainingen.

GGMD training en informatiebijeenkomsten

Onze missie, waar staan we voor?

Je bent doof of hebt een gehoorbeperking en wil gezond, zelfstandig en gelukkig leven. Gewoon omdat je uit het leven wil halen wat erin zit! GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben. We geven hiervoor handvatten en ondersteunen je, zodat je vanuit een stevige basis kunt leven.

Lees meer over zelfstandig leven

Onze visie, waar gaan we voor?

GGMD is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening voor volwassenen, kinderen en jongeren die leven met doofheid of een gehoorbeperking hebben. Onze kracht ligt in het behandelen, begeleiden en trainen van mensen die zich begrensd voelen door hun gehoor.

Onze medewerkers werken samen aan jouw doel: beter door het leven met doofheid of een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers zijn ondernemend, vernieuwend en gericht op samenwerking. We werken samen in heel Nederland in multidisciplinaire teams.

Meer informatie

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en bij alle bijbehorende gevolgen.

Dat doen we door middel van maatschappelijke dienstverlening en ambulante begeleiding. We bieden bijvoorbeeld individuele begeleiding, groepsgesprekken, logopedie, ondersteuning en geven training op gebied van:

Ook bieden we zorg bij mentale en psychische problemen zoals:

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen, communicatietrainers en docenten gebarentaal. Zij kunnen met je communiceren op de manier die bij jou past. Zij kennen de mogelijkheden en moeilijkheden van dove en slechthorende mensen in een ‘horende’ wereld.

GGMD is er speciaal voor volwassenen, jongeren en kinderen die:

 • vroeg-, plots-, en laatdoof, doofblind of slechthorend zijn,
 • een cochleair implantaat (CI) hebben en
 • een ander gehoorbeperking hebben, zoals tinnitus, de ziekte van Ménière of hyperacusis.

Ook bieden we zorg en ondersteuning aan:

 • horende kinderen binnen dove cliëntsystemen, ofwel CODA’s (children of deaf adults) en
 • de naasten van personen met een gehoorbeperking, zoals de partner, familie, vrienden en collega’s.

GGMD is er speciaal voor dove en slechthorende mensen en anderen met een gehoorbeperking. Onze professionele medewerkers weten wat het is om een gehoorbeperking te hebben.

Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede zorg krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Onze medewerkers spreken duidelijk en kunnen gebaren of zetten indien nodig of gewenst een gebaren- of schrijftolk in. Zij weten wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn van mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben.

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, psychologen en communicatietrainers samen om jou de juiste zorg te bieden. GGMD richt zich op jou, op je veerkracht en je eigen regie. Samen met jou zorgen we ervoor dat je kunt omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen waarmee je te maken kunt hebben.

In onze behandeling, begeleiding en training gaan wij uit van verschillende levensthema’s. Met deze thema’s leggen we samen de basis voor een gezonder, zelfstandiger en gelukkiger leven.

 • Communicatie: verbeteren van communicatieve zelfredzaamheid.
 • Energie: verbeteren van de energiebalans.
 • Gevoelens en gedrag: omgaan met emoties, stress, verlies en acceptatie.
 • Netwerk: in regie binnen het netwerk.
 • Denken en doen: verbeteren van focus, geheugen, plannen en organiseren.
 • Zelfstandigheid: (structureel) ondersteunen bij zelfstandig wonen en leven.

Ons doel is om samen je functioneren structureel en op alle levensthema’s te verbeteren, zodat jij uit het leven kunt halen wat erin zit. Daarbij gaan we uit van het maximaal inzetten van je veerkracht en eigen regie. Hoe we dit bereiken, leggen we vast in een persoonlijk plan. Dit plan vormt de basis voor je behandeling, begeleiding en/of training.

Ook werken bij GGMD?