Ga naar inhoud
Kruimelpad:
  • Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

GGMD vindt privacy heel belangrijk. Met de persoonlijke gegevens die u op onze website invult, gaan wij zo om dat uw privacy wordt beschermd. Wij handelen daarbij binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de privacywet genoemd.

Bestuur en toezicht

Verantwoordelijkheid persoonsgegevens

De stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden is verantwoordelijk voor het op juiste wijze omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Heeft u vragen over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan? Neem dan contact op via:
GGMD voor Doven en Slechthorenden
Kanaalweg 93 C
3533 HH Utrecht
telefoon: 088 – 43 21 700
e-mail: contact@ggmd.nl

Meer informatie over de privacyverklaring

U kunt zich op onze website aanmelden voor zorg, ondersteuning of een training. U kunt ook folders opvragen en vragen stellen. Wij hebben hiervoor gegevens nodig zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Als u zich aanmeldt vragen wij ook uw BSN-nummer en informatie over uw gezondheid. Wij hebben deze gegevens nodig om uw aanvraag te beoordelen en u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Als u uw gegevens invult op de website van GGMD, dan mogen wij deze gegevens gebruiken. De rechtsgrond daarvoor is: toestemming.

Als u zich via het aanmeldformulier op de website aanmeldt bij GGMD, gebruiken wij een deel van uw persoonlijke gegevens om een behandelovereenkomst of hulp- en dienstverleningsplan te maken. De rechtsgrond hiervoor is: overeenstemming.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is. Wij kijken daarbij naar waarom we de gegevens hebben gevraagd, en naar de wettelijke bewaarplicht.

GGMD geeft de via zijn website opgegeven persoonlijke gegevens niet aan derden.

GGMD zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

U mag uw persoonlijke gegevens altijd inzien. U mag persoonlijke gegevens die fout zijn laten veranderen. En u mag aangeven dat wij uw map met persoonlijke gegevens (uw dossier) moeten vernietigen.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, veranderen of laten vernietigen, neem dan contact op via contact@ggmd.nl.

Wordt aan uw verzoek niet voldaan, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van GGMD via privacy@ggmd.nl. Lost dit uw probleem niet op, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

GGMD gebruikt alleen technische en functionele cookies. We hoeven daarvoor niet om toestemming te vragen. Deze cookies hebben namelijk geen invloed op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met privacy@ggmd.nl.