Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Communicatietraining bij beperkingen in horen én zien

Ben jij doof en slechtziend? Of blind en slechthorend? GGMD biedt communicatietrainingen die passen bij wat jij nodig hebt.

Diverse communicatievormen

Doofblindheid maakt het dagelijks leven moeilijk. Het heeft invloed op de communicatie, mobiliteit en zelfstandigheid. De gevolgen voor iedere dove en slechthorende die slechtziend of blind wordt, zijn anders. GGMD helpt je door middel van communicatietrainingen die passen bij wat jij nodig hebt. Als je dat nodig hebt, helpen we je ook om te leren lezen en schrijven. Na aanmelding gaan we in gesprek om te kijken welke communicatievorm en -training het beste bij jou en jouw situatie past.

De communicatievormen waarin wij training geven, zijn:

Als je slechter gaat zien, kan het moeilijk worden om te communiceren met gebaren. Bij tactiele gebaren liggen de handen van de personen die met elkaar gebaren op elkaar. Het gebaar kan worden gevoeld door degene van wie de handen bovenop liggen.

Het alfabet wordt met een vinger op de handpalm geschreven. Vingerspellen kan een aanvulling zijn op tactiele gebaren, bijvoorbeeld bij namen of als er voor iets geen gebaar is.

Het LORM-alfabet lijkt een beetje op Braille. LORM wordt vooral gebruikt door mensen die blind zijn geboren en later slechthorend of doof zijn geworden. Zij hebben geen ervaring met gebaren en vingerspellen, maar wel met Braille.

Bij LORM worden op afgesproken plekken op de handpalm tikjes gegeven. Elke letter heeft een andere plek op de hand. Door deze letters met elkaar te verbinden wordt een woord gevormd.

In jouw eigen tempo leer je stap voor stap Braille lezen met je vingers. Hierdoor wordt het lezen van boeken, kranten en sociale media weer mogelijk. Braille kan ook goed gebruikt worden naast het lezen van teksten met grote letters. Naast Braille lezen, leer je ook met een brailleregel en/of met een brailletypemachine omgaan. (Braille wordt alleen in en rondom Brabant aangeboden).

Ervaar je gebrek aan informatie, bijvoorbeeld op het gebied van gezichtsuitdrukkingen of informatie over de omgeving? SHC is een aanvullende vorm van communiceren. Met aanraking (handen) op het lichaam wordt informatie gegeven, bijvoorbeeld over emoties, de sfeer en de indeling van een ruimte. In de basistraining maak je stap voor stap kennis met deze aanvullende vorm van communiceren.

Meer informatie over de training

De meeste communicatietrainingen worden bij jou thuis gegeven. Ook je partner, familie en vrienden kunnen meedoen met de training. Braille wordt alleen in en rondom Brabant aangeboden.

Onze medewerkers communiceren met jou op maat en gebruiken daarvoor onder andere tactiele gebaren, vingerspellen in de hand of LORM. Onze medewerkers kennen de gevolgen die het beperkt zijn in horen en zien, voor jou én de mensen om je heen kan hebben. Zij kennen de moeilijkheden waar mensen die beperkt zijn in horen en zien mee te maken krijgen. En zij kennen hun mogelijkheden.

Het leren omgaan met je beperking en de communicatietrainingen worden door jouw zorgverzekering betaald.

De kosten voor deze behandelingen en trainingen tellen mee voor je eigen risico. Om de kosten door de verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief nodig. Voor volwassen vroegdoven die ook beperkt zijn in zien, is een verklaring van de huisarts voldoende.

Voor slechthorenden en plots- en laatdoven die beperkt zijn in zien, geldt: is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of de specialist je verwijzen. Naast een verwijsbrief heb je ook het audiogram nodig.

 

Krijg je, naast deze communicatietraining ook begeleiding bij zelfstandig wonen?

De begeleiding van GGMD bij het zo zelfstandig mogelijk wonen en functioneren wordt betaald door je gemeente. Je hebt daarvoor wel een Wmo-beschikking nodig. Misschien moet je een eigen bijdrage betalen. Hoeveel eigen bijdrage je moet betalen, is in elke gemeente anders. Voor dovenmaatschappelijk werk geldt dat je 10 uur gratis kunt krijgen. Onze medewerkers kunnen je hierover informeren.

Aanmelden voor deze training