Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Behandelprogramma hyperacusis

Mensen met hyperacusis kunnen vaak gewone geluiden niet verdragen. Via een individueel programma biedt GGMD handvatten om hiermee om te gaan.

Mensen met hyperacusis kunnen vaak gewone geluiden niet verdragen. Het gerinkel van een lepeltje in een kopje, het gekletter van water, of de piep van de magnetron, kan al pijn doen aan hun gehoor. Recruitment lijkt op hyperacusis maar gaat gepaard met gehoorverlies.

Meer informatie over hyperacusis of recruitment vind je hier.

GGMD heeft een behandelprogramma dat aansluit bij de ernst van de hyperacusisklachten en de zorgvraag. Gezien de aard van de klachten
wordt dit behandelprogramma individueel aangeboden. Het behandelprogramma hyperacusis bestaat uit twee onderdelen:

Dit programma bestaat uit individuele psycho-educatie door een GZ-psycholoog. Je staat stil bij wat hyperacusis voor jou betekent. En wat je kunt doen om de ervaren last te verminderen. Dit programma omvat 4 tot 6 gesprekken. Na deze gesprekken wordt samen met jou gekeken of het geleerde voldoende houvast geeft om zelf verder te kunnen.

Dit behandelprogramma is voor mensen met ernstige hyperacusisklachten en sluit aan op het programma ‘Controle over
hyperacusis’. De daar behandelde onderwerpen worden in dit programma verder uitgediept.

Je wordt behandeld door een GZ-psycholoog. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en klachtenpatroon kunnen een of meerdere behandelvormen worden ingezet, bijvoorbeeld:

  • Steunende gesprekken; hoe ga je in het dagelijks leven om met jouw hyperacusis.
  • Exposure in real life; onder begeleiding stap voor stap blootgesteld worden aan de geluiden die je niet verdagen kunt.
  • Cognitieve Gedragstherapie; het aan- en afleren van bepaald gedrag.
  • EMDR; Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een behandeling om nare ervaringen te verwerken.
  • Eventueel kunnen ook psychofarmaca (geneesmiddelen) voorgeschreven worden door onze psychiater.

 

Meer informatie

Deze training wordt betaald door de zorgverzekering.

GGMD factureert je zorgverzekering direct. Deze kosten kunnen meetellen voor je eigen risico.

Om het programma ‘Controle over hyperacusis’ te kunnen volgen, heb je een verwijzing nodig van je huisarts en moet sprake zijn van GGZ-problematiek. Als na deze training verdere hulp nodig is met een vervolgbehandeling kan hiervoor opnieuw een verwijzing door jouw huisarts nodig zijn.

Informatie voor verwijzers vind je hier.

 

Je kunt je aanmelden voor deze training door het aanmeldformulier in te vullen. Neem de tijd om dit formulier in te vullen. Vraag hier eventueel hulp bij.

Na aanmelding voor het ‘Behandelprogramma hyperacusis’ heb je eerst een aanmeldgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we wat jouw hulpvraag in grote lijnen is en of deze training passend is. We controleren ook je gegevens.

Daarna volgt een intakegesprek. In dit gesprek brengen wij jouw klachtenpatroon nauwkeurig in kaart en kijken we of er sprake is van GGZ-problematiek. Is hier sprake van? Dan krijg je een GGZ-diagnose.

Om het ‘Behandelprogramma hyperacusis’ te kunnen volgen, heb je de GGZ-diagnose nodig. Ook heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig.

Meer informatie over aanmelden vind je hier.