Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Beperkingen in horen én zien bij ouderen

Beperkingen in horen én zien komen veel voor binnen de (complexe) ouderenzorg. Eén op de vijf zelfstandig wonende ouderen heeft te maken met zowel gehoor- als zichtproblemen. De training ‘Oor- en oog problematiek bij ouderen’ is speciaal ontwikkeld voor professionals die werkzaam zijn binnen de ouderenzorg.

Begrip en communicatie

Een beperking in horen én zien heeft een grote impact op het dagelijkse leven. Het heeft invloed op het welbevinden, het gevoel van veiligheid, de zelfredzaamheid en het aangaan van sociale contacten. Het maakt ouderen die hier last van hebben kwetsbaar en eenzaam.

Structureel aandacht besteden aan oor- en oog problematiek draagt bij aan de kwaliteit van leven. Door kennis te hebben van wat het betekent om een beperking in horen én zien te hebben en op de juiste manier te communiceren met deze ouderen, is veel winst te behalen. Dat kan al door te signaleren, simpele handelingen te verrichten en adviezen te geven.

Wat leer je in deze training?

In deze training staan de volgende onderwerpen centraal:

  • basiskennis en –vaardigheden over oor- en oogproblematiek,
  • kennis van de psychosociale gevolgen,
  • onderdompeling in de wereld van beperkt zijn in horen én zien,
  • herkennen van signalen die duiden op oor– en oogproblemen,
  • stapsgewijs de oor- en oogproblematiek in kaart brengen,
  • adviezen over een goede bejegening, en
  • samenwerking met ketenpartners in de regio.

Het geleerde is zowel inzetbaar in de intramurale zorg als bij zelfstandig wonende ouderen.

Meer informatie

De training ‘Oor- en oogproblematiek bij ouderen’ duurt één dagdeel en wordt meerdere keren per jaar georganiseerd door GGMD. Medewerkers van verschillende organisaties kunnen zich hiervoor inschrijven. Daarvoor brengt GGMD geen kosten in rekening.

Bekijk onze activiteitenkalender wanneer er een training gepland staat.

De training wordt ook incompany aangeboden. De dag waarop de training plaatsvindt, wordt in overleg met de zorginstelling vastgesteld. Wij gaan ervan uit dat de instelling een trainingsruimte beschikbaar heeft.

De training ‘Oor- en oogproblematiek bij ouderen’ is geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden voor de algemeen verzorgenden en verpleegkundigen. Voor deze training ontvang je 3 punten.

Bij deze training ontvang je de reader ‘Vergeetachtig? Dat niet! Over oor- en oog problematiek bij ouderen’.

Inschrijven en meer informatie