Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Boosheidscontrole (Agressie Regulatie)

Kom je soms in de problemen omdat je snel boos wordt? Wij kunnen je helpen om jouw boosheid onder controle te krijgen. In de ‘Agressie Regulatie Training’ leer je sociale vaardigheden, het onder controle krijgen van boosheid en het verplaatsen in anderen.

zorg voor het gezin, jongeren en kinderen

Agressie Regulatie Training (ART)

Deze training bestaat uit drie delen:

 • De sociale vaardigheidstraining
  In dit onderdeel leer je nieuwe manieren om met andere mensen om te gaan.
 • De boosheidcontrole training
  Je leert om meer controle te krijgen over je boosheid en leer je te zorgen dat je minder agressief reageert. Je leert in plaats daarvan een sociale vaardigheid in te zetten.
 • De training moreel redeneren
  In dit onderdeel van de ART krijg je dilemma’s voorgelegd. We kijken samen wat een goede oplossing voor deze dilemma’s zou kunnen zijn. Daarbij leer je om na te denken hoe iets voor een ander is.

Meer informatie

Deze training wordt gegeven door GGMD. Bij GGMD werken deskundige medewerkers die begrijpen hoe het is om doof te zijn. Zij kennen de Dovencultuur. Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede hulp krijgt van mensen die met je kunnen communiceren. Wij kennen de gevolgen van een gehoorbeperking voor jou en de mensen om je heen.

De medewerkers van GGMD kunnen met jou communiceren. Als je dat prettig vindt, is een schrijf- of gebarentolk bij de bijeenkomsten aanwezig. Deelnemers worden gevraagd akkoord te geven voor de tolk(en).

Deze training wordt betaald door de zorgverzekering.

Je hebt nodig:

 • Verwijsbrief van je huisarts of gehoorspecialist
 • Audiogram

GGMD factureert je zorgverzekering direct. Deze kosten kunnen meetellen voor je eigen risico. Nieuwe deelnemers hebben een verwijsbrief nodig. Bij een vastgesteld gehoorverlies van meer dan 35 db aan beide oren is een Zvw-ZG verwijzing van de huisarts voldoende. In andere gevallen is verwijzing door een audioloog of specialist vereist. Een audiogram is ook nodig.

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

Informatie voor verwijzers vind je hier.

Aanmelden voor deze training