Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Informatiebijeenkomst gehoorverlies

Tijdens deze bijeenkomst krijgen mensen uit de omgeving van doven en slechthorenden meer informatie over wat het betekent om minder te horen.

Begrip en communicatie

Gehoorverlies heeft gevolgen voor de communicatie met anderen, zowel thuis, als op het werk als in alle sociale contacten. Vaak kan men niet volgen wat er gezegd wordt en heeft de gesprekspartner niet door dat dat het geval is.

GGMD biedt daarom de ‘Informatiebijeenkomst gehoorverlies’. Tijdens deze bijeenkomst krijgen mensen uit de omgeving van doven en slechthorenden meer informatie over wat het betekent om minder te horen. Ook worden er tips gegeven om de communicatie te verbeteren.

Meer informatie

Gehoorverlies zorgt snel voor miscommunicatie en dat de persoon zich buitengesloten voelt tot gevolg. Een goede communicatie vraagt inspanning van twee kanten. Goede communicatie vraagt inspanning van degene met gehoorverlies én van diens gesprekspartner.

Voor doven en slechthorenden is het dan belangrijk om aandacht te vragen voor wat zij nodig hebben om het gesprek te volgen. En hun gesprekspartners moeten even de tijd nemen om zich het anders communiceren eigen te maken. Want vaak wordt wel gemeld dat men slecht hoort, en gevraagd of men luider of langzamer wil praten, maar dat is ook snel weer vergeten.

In het programma komen onderwerpen aan bod als:
· Hoe werkt het gehoor en waar gaat het mis bij gehoorproblemen?
· Wat is het gevolg van een bepaalde vorm van gehoorverlies?
· Wat zijn eventueel bijkomende problemen zoals tinnitus?
· Welke gevolgen hebben gehoorproblemen voor het dagelijks leven?
· Wat kan er misgaan in de communicatie?
· Wat kan degene met gehoorverlies hier aan doen?
· Wat kan de omgeving doen?

De bijeenkomst wordt verzorgd door een medewerker van GGMD. Samen met degene die doof of slechthorend is wordt het programma voorbereid zodat het nauw aansluit bij hun situatie. Aan het eind van de bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie mee om na te lezen.

De bijeenkomst kan ingezet worden door iedereen met gehoorverlies die problemen ervaart in de communicatie met anderen. Het programma richt zich altijd op de naasten van slechthorenden en doven, bijvoorbeeld (horende) gezinsleden, familie, vrienden en collega’s.

De bijeenkomst wordt in overleg met jou gepland op een ochtend, middag of avond. De bijeenkomst kan bij je thuis, op een locatie van GGMD of op je werk plaatsvinden.

De training kan deel uitmaken van een zorg-, jobcoach- of re-integratietraject van iemand die doof of slechthorend is, en valt dan binnen de financiering van dit traject. Is hiervan geen sprake dan kan een offerte gemaakt worden op basis van de duur van de training.

Aanmelden voor deze bijeenkomst