Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Leven met gehoorverlies

Ben je plotsdoof geworden of ervaar je de gevolgen van geleidelijk gehoorverlies in je dagelijkse leven? Hoe pas je je aan en zoek je naar balans? De training ‘Leven met gehoorverlies’ is hier specifiek voor ontworpen. Het biedt hulp bij gehoorverlies en praktische tips voor slechthorenden.

GGMD biedt hulp door trainingen voor het accepteren van en het leren omgaan met gehoorverlies
Deze training is al gestart. Je kunt je aanmelden voor een volgende training.
Locatie:
GGMD locatie Veldhoven
De Run 4238a
Leven met gehoorverlies

De ervaringsdeskundige SHPLD van GGMD geeft een basisuitleg over omgaan met gehoorverlies.

Groepsgrootte: Circa 8 deelnemers

Na aanmelding heb je een in individueel aanmeld/intake gesprek met een hulpverlener van GGMD (20 februari staan deze gesprekken gepland)

De training vindt plaats op de volgende data/tijden:

di 5 maart 13.30 - 16.00 uur
di 19 maart 13.30 - 16.00 uur
di 2 april 13.30 - 16.00 uur
di 16 april 13.30 - 16.00 uur
di 30 april 13.30 - 16.00 uur
di 14 mei 13.30 - 16.00 uur
di 28 mei 13.30 - 16.00 uur
di 18 juni 13.30 - 16.00 uur
Terugkombijeenkomst
di 25 juni 13.30 - 16.00 uur

Praktische tips en ondersteuning

Als je gehoor of gezondheidssituatie verslechtert, kan dat veel stress, bezorgdheid en vermoeidheid opleveren. Je moet leren omgaan met de huidige situatie. Het heeft ook invloed op je omgeving zoals familie, vrienden en collega’s. Medewerkers van GGMD begrijpen wat je meemaakt en geven praktische tips en bieden ondersteuning.

Tijdens de training ‘Leven met gehoorverlies’ krijg je

  • duidelijke informatie,
  • delen we ervaringen en
  • doen we praktische oefeningen, waaronder rollenspellen.

Daarmee krijg je handvatten om het gehoorverlies te accepteren en er mee om te gaan.

Meer informatie over deze training

Voor slechthorende, plots- en laatdove mensen en hun naasten

Dit programma is bedoeld voor personen die te maken hebben met geleidelijk gehoorverlies en plotsdoofheid (waarbij men in korte tijd volledig doof is geworden), en voor hun naasten. Zaken zoals eenzijdig gehoorverlies en conductief gehoorverlies behoren tot het complexe spectrum van gehoorbeperkingen waar velen mee te maken krijgen.

Bij enkele sessies kunnen partners deelnemen, omdat ook zij de impact van gehoorverlies ervaren.

Deze training ‘Leven met gehoorverlies’ bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten. Hierin komt aan bod:

  • Contact met anderen die hetzelfde doormaken is essentieel. Hulpverlening bij doofheid en slechthorendheid is van groot belang. Het uitwisselen van ervaringen, gevoelens en tips, geeft steun en biedt een ondersteunend netwerk.
  • Praktische oefeningen en simulaties, waaronder rollenspellen.
  • Diverse relevante onderwerpen worden besproken, zoals hulpmiddelen, communicatie, relaties, omgaan met vermoeidheid, werk & vrije tijd, en de voordelen en ervaringen rondom het cochleair implantaat (CI).

De training omvat 9 sessies en wordt in heel Nederland aangeboden.

Staat er nog geen training bij jou in de regio in de activiteitenagenda? Meld je toch aan; met genoeg belangstelling kunnen we nieuwe groepen opzetten of andere ondersteuning bieden.

Deze training wordt betaald door de zorgverzekering.

Je hebt nodig:

  • Verwijsbrief van je huisarts of hoorspecialist
  • Audiogram

GGMD factureert je zorgverzekering direct. Deze kosten kunnen meetellen voor je eigen risico. Nieuwe deelnemers hebben een verwijsbrief nodig. Bij een vastgesteld gehoorverlies van meer dan 35 db aan beide oren is een Zvw-ZG verwijzing van de huisarts voldoende. In andere gevallen is verwijzing door een audioloog of specialist vereist. Een audiogram is ook nodig.

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

Informatie voor verwijzers vind je hier.

Bij GGMD werken (zorg)professionals die begrijpen hoe het is om een gehoorprobleem te hebben of doof te zijn en kennen de Dovencultuur. Een kwart van onze medewerkers is namelijk zelf doof of slechthorend. Wij weten dat, wat je probleem ook is, het van belang is dat je goede hulp krijgt van mensen die met je kunnen communiceren.

Tijdens de training is altijd een (schrijf)tolk aanwezig.

Deelnemers wordt gevraagd akkoord te geven voor de tolk(en).

Ik vond de tips en ervaringen van andere slechthorende personen heel leerzaam. Ook is het prettig dat mijn partner ook bij enkele bijeenkomsten kon zijn.

Aanmelden voor deze training