Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Omgaan met mensen met een auditieve beperking

Deze training is voor horenden die in hun werk of op school contact hebben met mensen die doof of slechthorend zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: collega’s en leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, hulpverleners in de gezondheidszorg of docenten en groepsbegeleiders.

problemen op school, werk of buren door communicatie

Begrip en communicatie

De omgang tussen horenden en mensen met een auditieve beperking verloopt niet altijd makkelijk. Hierdoor blijft het contact vaak oppervlakkig. Mensen met een auditieve beperking kunnen zich hierdoor geïsoleerd voelen, ook als hun horende omgeving denkt dat de communicatie goed gaat.

Het is voor horende mensen moeilijk om echt te begrijpen wat het betekent om doof of slechthorend te zijn of last van tinnitus of hyperacusis te hebben. Het betekent niet alleen dat je niet of minder hoort of last hebt van geluiden, maar ook dat je verstoken blijft van veel informatie. Bij veel doven is daarbij de taalontwikkeling anders en hebben zij eigen tradities, gewoonten, normen en waarden.

Doel van deze training is het bevorderen van wederzijds begrip en het verbeteren van de communicatie. Horenden krijgen vaardigheden en tips aangereikt om de communicatie met de dove of slechthorende te verbeteren. Het uitgangspunt is dat mensen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. En van goed contact profiteren alle betrokkenen.

In deze training kunnen, afhankelijk van de auditieve beperking, verschillende thema’s worden behandeld:
• Wat is doofheid, slechthorendheid, tinnitus of hyperacusis?
• Hoe klinkt slechthorendheid of tinnitus?
• Hoe voelt het? De rollen omgedraaid.
• Waarom is lezen en schrijven voor dove mensen moeilijker dan voor horenden?
• Welke talen gebruiken doven?
• Hoe communiceer je met doven en slechthorenden? Mimiek en articulatie.
• Hoe lossen we lastige situaties in de omgang met elkaar op?

Het programma wordt voor wat betreft duur en inhoud afgestemd op de vraag van de opdrachtgever, en op maat gemaakt voor de doelgroep. Indien gewenst kan in de training een ‘basisgebarenschat’ opgenomen worden. De deelnemers leren dan een aantal veelvoorkomende gebaren.

De training wordt op maat gemaakt zodat bij alle bijeenkomsten de persoon met de auditieve beperking centraal staat. De training wordt zo mogelijk verzorgd door een ervaringsdeskundige docent. Indien nodig wordt deze vergezeld door een tolk gebarentaal of een schrijftolk.

Deze training is voor horenden die in hun werk of op school contact hebben met mensen die doof of slechthorend zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: collega’s en leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, hulpverleners in de gezondheidszorg of docenten en groepsbegeleiders.

De training ‘Omgaan met auditief beperkten’ wordt alleen in groepen en in opdracht van een organisatie gegeven. Het is dus niet mogelijk je individueel voor deze training aan te melden.

Voor deze training kan een offerte gemaakt worden op basis van de duur van de training. De training kan ook deel uitmaken van een jobcoach traject van de collega met een auditieve beperking en valt dan binnen de daarvoor geldende financiering.

Aanmelden voor deze training