Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Ondersteuning en advies bij opvoeden

Heb je vragen over het opvoeden van jouw kinderen? Bijvoorbeeld over het oplossen van ruzies binnen en buiten het gezin, het omgaan met doof of slechthorend zijn of het hebben van twee culturen in één gezin (Dovencultuur en horende cultuur)? Dan kun je terecht bij de ambulant gezinsbehandelaars van GGMD.

Ambulante gezinsbehandeling

Wij bieden hulp bij opvoeding door middel van ambulante gezinsbehandeling aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De ondersteuning passen we altijd aan op de leeftijd van het kind. De ambulant gezinsbehandelaars van GGMD komen bij je thuis. Want het gaat om jouw kind en gezin. Als dat nodig is, gaan we ook mee naar organisaties zoals het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), school of de huisarts.

Meer informatie

Voor wie is ons advies en onze ondersteuning bij het opvoeden van kinderen?

Wij geven advies of ondersteunen bij opvoeding voor de volgende doelgroepen:

  • dove ouders met dove, slechthorende of horende kinderen,
  • slechthorende ouders met dove, slechthorende of horende kinderen en
  • horende ouders met dove of slechthorende kinderen.

Wij bieden ondersteuning bij opvoeding door middel van ambulante gezinsbehandeling aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De ondersteuning passen we altijd aan op de leeftijd van het kind.

Wij werken systeemgericht. Systeemgericht betekent dat onze ambulant gezinsbehandelaars ondersteuning bieden aan het hele gezin, dus zowel aan de ouders als aan de kinderen.

Bij GGMD kun je je vragen stellen over bijvoorbeeld:
• het voorkomen of oplossen van ruzies binnen en buiten het gezin,
• seksualiteit en identiteit,
• het omgaan met doof of slechthorend zijn,
• het stimuleren van gewenst gedrag en het omgaan met ongewenst gedrag of
• twee culturen in één gezin (Dovencultuur en horende cultuur)

Je kunt ons ook inschakelen als:
• jouw kind tegen sociale of emotionele problemen aanloopt,
• je een kind hebt met een beperking of
• er een ondertoezichtstelling (ots) is.

We gaan met de betrokkenen in gesprek en kijken per situatie wat de beste aanpak is. Onze gezinsbehandelaars kunnen met jullie communiceren en kennen de Dovencultuur. Als je dat prettig vindt, is er een schrijftolk- of gebarentolk bij de gesprekken aanwezig.

Zorg voor kinderen en het gezin wordt geregeld vanuit de gemeente (Jeugdwet). Je betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage. Om met de zorg te kunnen starten, heb je een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

Aanmelden voor deze training