Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Voor logopedisten: werkboek Spraakafzien

Mensen die hun gehoor verliezen dreigen in een isolement te geraken. Beperking in de communicatie heeft verstrekkende gevolgen voor sociale contacten, werk en hobby en kan tot frustratie of depressie leiden.

 

GGMD logopedie

Groepsbijeenkomsten leiden met behulp van het werkboek

Het werkboek Spraakafzien is samengesteld voor logopedisten, die zowel individueel als in groepsverband het spraakafzien willen oefenen met plots- en laatdoven en slechthorende Nederlandstalige volwassenen. Spraakafzien levert een belangrijke bijdrage aan beter communiceren.

Het werkboek bevat voor een belangrijk deel oefenmateriaal voor het spraakafzien, opgebouwd per bijeenkomst. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan het leren toepassen van communicatiestrategieën. In het werkboek staan ook een uitgebreide gebruiksaanwijzing, theoretische informatie en bijlagen voor extra achtergrondinformatie. Deze informatie kan naar eigen inzicht gebruikt worden, afhankelijk van de behoeften en vragen van de cursisten.

Bij een groot aantal oefeningen zijn oefenbladen toegevoegd. Met name in groepsbehandelingen, waarbij alle cursisten gelijktijdig een oefening doen, is het gebruik van schriftelijk antwoorden op het oefenblad aan te raden.

De logopedist kan gemakkelijk oefenmateriaal kopiëren en aanvullen. De opzet van het werkboek dient als leidraad die door de logopedist kan worden gehanteerd en aangepast aan de situatie van de cursisten.

Een training Spraakafzien bestaat uit groepsbijeenkomsten of individuele lessen. Uitgegaan wordt van 15 bijeenkomsten van 90 minuten bij een groepsles of 60 minuten voor een individuele les.

  • De oefeningen uit bijeenkomst 1 tot en met 10 zijn in moeilijkheidsgraad opgebouwd. De volgorde waarin de mondbeelden aan bod komen, is gebaseerd op de mate waarin een mondbeeld visueel waarneembaar is. Het parallel behandelen van medeklinkers en klinkers maakt het spraakafzien van woorden direct mogelijk.
  • De oefeningen in bijeenkomst 11 tot en met 14 zijn op thema ingedeeld.
  • Bijeenkomst 15 is een afsluiting van het geheel, waarin aandacht wordt besteed aan evaluatie en informatievoorziening.
  • Maak oogcontact
  • Duidelijk articuleren
  • Schrijf belangrijke informatie op
Werkboek Spraakafzien bestellen