Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Voor verwijzers en gemeenten

Deze pagina is voor huisartsen, KNO-artsen, audiologen, jeugdartsen en andere medisch specialisten én voor medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met de Wmo.

Doorverwijzen
GGMD informatie voor verwijzers: medisch specialisten, artsen en gemeenten

Communiceren met de dove of slechthorende cliënt

Een gesprek met een dove of slechthorende cliënt of patiënt kan erg lastig zijn. Voor een bezoek aan de arts of medisch specialist kan de patiënt een tolk of ambulant zorgverlener meenemen.

Als het wijkteam de persoon niet goed kan verstaan is het moeilijk om de zorgvraag in kaart te brengen. Voor de beschikking vanuit de gemeente kan GGMD de toeleiding overnemen, dit is opgenomen in de raamovereenkomst Wmo en Jeugdwet. Neem hiervoor contact op.

Lees meer informatie en tips voor communicatie
Als je doof wordt heeft dat gevolgen voor jou en je omgeving. GGMD biedt praktische hulp en leert je omgaan met de veranderde situatie.

Kan GGMD mijn patiënt of cliënt helpen?

GGMD biedt brede ondersteuning en professionele zorg bij alle problemen die mensen met gehoorproblemen en hun naasten kunnen hebben. Voor collegiaal overleg, vragen of informatie kunt u contact opnemen via 088 – 43 21 700 of contact@ggmd.nl.

Na aanmelding neemt één van onze medewerkers contact op met de cliënt voor een aanmeldgesprek. Wij kijken dan welke zorg het beste bij de situatie en planning past.

Trainingen via GGMD

Praktische informatie

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en bij alle bijbehorende gevolgen.

Voorbeelden van onze zorg:

Maatschappelijke dienstverlening en ambulante begeleiding

 • Oefenen van sociale vaardigheden
 • Zelfstandigheid creëren
 • Geldzaken, hulp bij instanties en administratie
 • Het zoeken van een woning

Hulp voor het gezin en jongeren

 • Praktische opvoedtraining en ambulante gezinsbehandeling
 • Hulp bij relaties binnen het gezin
 • Sociale of emotionele problemen van een kind
 • Vragen over seksualiteit en identiteit
 • Twee culturen in één gezin (Dovencultuur en horende cultuur)

Communicatietrainingen en logopedie

Hulp bij mentale en psychische problemen

 • Depressie en angst
 • Moeilijke omgang met gehoorverlies
 • Eenzaamheid
 • Pesten, seksueel misbruik en (huiselijk) geweld
 • Bijna alle GGZ-diagnoses, zoals Autisme, ADHD, angst- en dwangklachten, dementie, borderline, manie, schizofrenie, eetproblemen en verslaving.

Meer informatie over Basis-GGZ lees je hier en over specialistische GGZ lees je hier.

(Welke vorm van GGZ? Basis- of specialistische zorg?)

U kunt uw patiënt of cliënt doorverwijzen voor logopedie als onderdeel uit het pakket ‘Beter Communiceren’. Dit pakket omvat diverse vaardigheden die bijdragen aan een betere communicatie zoals een training NmG, een assertiviteitstraining, spraakafzien, persoonlijke begeleiding en advies over hulpmiddelen.

Meer informatie over communicatietrainingen en logopedie lees je hier.

VWS en VNG hebben de gespecialiseerde hulp- en dienstverlening voor dove mensen aangewezen voor een landelijke overeenkomst, omdat

 • er specifieke expertise noodzakelijk is waarover slechts enkele instellingen beschikken.
 • het per gemeente gaat om heel kleine doelgroep.

 

GGMD biedt zorg en ondersteuning aan volwassenen, jongeren en kinderen die:

 • vroeg-, plots-, en laatdoof, doofblind of slechthorend zijn,
 • een cochleair implantaat (CI) hebben en
 • een ander gehoorbeperking hebben, zoals tinnitus, de ziekte van Ménière of hyperacusis.

Ook helpen wij:

 • Horende kinderen binnen dove cliëntsystemen, ofwel CODA’s (children of deaf adults).
 • De naasten van personen met een gehoorbeperking, zoals de partner, familie, vrienden en collega’s.

Bij GGMD werken professionele medewerkers zoals psychologen, psychiaters, communicatietrainers en ambulant begeleiders. Zij kennen de samenhang van auditieve- en psychische stoornissen. Wat betreft communicatie geven zij de behandeling onder andere vorm met communicatietherapeuten en (schrijf)tolken, gebarentaal en non-verbale therapievormen.

Tijdens het aanmeldgesprek krijg je informatie over de betaling van de zorg.
Wie de zorg of dienstverlening betaalt is afhankelijk van de benodigde hulp én jouw situatie.

Soms wordt de zorg vergoed via de zorgverzekering. De kosten tellen soms mee voor je eigen risico. In veel gevallen is een verwijsbrief van een arts of specialist én audiogram nodig. Als de gemeente de zorg regelt en betaalt heb je een Wmo-beschikking nodig.

Meer informatie over kosten en vergoedingen lees je hier.

Contact: overleg met GGMD-behandelaars

Voor meer informatie, vragen of collegiaal overleg met onze behandelaars verbinden wij u graag door via 088 – 43 21 700. Ook kunt u een mail sturen naar contact@ggmd.nl.

Aanmelden bij GGMD