Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Alle zorg op een rij

GGMD is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening voor volwassenen, kinderen en jongeren die leven met doofheid of een gehoorbeperking.

GGMD biedt zorg bij mentale problemen en ggz diagnoses

GGZ, maatschappelijke- en ambulante ondersteuning

GGMD biedt zorg aan mensen die doof zijn of een gehoorbeperking hebben, en aan de horende mensen om hen heen zoals de partner, familie, vrienden en collega’s. Zij kunnen allemaal verschillende hulpvragen hebben. Wat zij nodig hebben om geholpen te worden, kan ook verschillen.

We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en aan alle bijbehorende gevolgen. Dat doen we door middel van individuele begeleiding, groepsgesprekken, logopedie, ondersteuning en training.

Cliënt aanmelden
Communicatie tussen dove en slechthorende mensen. GGMD biedt hulp bij communicatieafspraken en geeft trainingen.

Gespecialiseerde hulp- en dienstverlening via GGMD

GGMD is er speciaal voor volwassenen, jongeren en kinderen die:

 • vroeg-, plots-, en laatdoof, doofblind of slechthorend zijn,
 • een cochleair implantaat (CI) hebben en
 • een ander gehoorbeperking hebben, zoals tinnitus, de ziekte van Ménière of hyperacusis.

Ook bieden we zorg en ondersteuning aan:

 • Horende kinderen binnen dove cliëntsystemen, ofwel CODA’s (children of deaf adults).
 • De naasten van personen met een gehoorbeperking, zoals de partner, familie, vrienden en collega’s.

Bij GGMD werken professionele medewerkers zoals psychologen, psychiaters, communicatietrainers en ambulant begeleiders. Zij kennen de samenhang van auditieve en psychische stoornissen. Wat betreft communicatie geven zij de behandeling onder andere vorm met communicatietherapeuten en (schrijf)tolken, gebarentaal en non-verbale therapievormen.

Trainingen via GGMD

Meer informatie

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en bij alle bijbehorende gevolgen.

Voorbeelden van onze zorg:

Maatschappelijke dienstverlening en ambulante begeleiding

 • Oefenen van sociale vaardigheden
 • Zelfstandigheid
 • Geldzaken, hulp bij instanties en administratie
 • Het zoeken van een woning

Hulp voor het gezin en jongeren

 • Ondersteuning bij opvoeding en ambulante gezinsbehandeling
 • Hulp bij relaties binnen het gezin
 • Sociale of emotionele problemen van een kind
 • Vragen over seksualiteit en identiteit
 • Twee culturen in één gezin (dove en horende cultuur)

Communicatietrainingen en logopedie

Hulp bij mentale en psychische problemen

 • Depressie en angst
 • Moeilijke omgang met gehoorverlies
 • Eenzaamheid
 • Pesten, seksueel misbruik en (huiselijk) geweld
 • Bijna alle GGZ diagnoses, zoals Autisme, ADHD, angst- en dwangklachten, dementie, borderline, manie, schizofrenie, eetproblemen en verslaving

Informatie over Basis-GGZ lees je hier en over specialistische GGZ lees je hier.

(Welke GGZ vorm? Basis- of specialistische zorg?)

U kunt uw patiënt of cliënt doorverwijzen voor logopedie als onderdeel uit het pakket ‘Beter Communiceren’. Dit pakket omvat diverse vaardigheden die bijdragen aan een betere communicatie zoals een training NmG, een assertiviteitstraining, spraakafzien, persoonlijke begeleiding en advies over hulpmiddelen.

Meer informatie over communicatietrainingen en logopedie lees je hier.

VWS en VNG hebben de gespecialiseerde hulp- en dienstverlening voor dove mensen aangewezen voor een landelijke overeenkomst, omdat:

 • Er specifieke expertise noodzakelijk is waarover slechts enkele instellingen beschikken.
 • Het per gemeente gaat om heel kleine doelgroep.

 

GGMD biedt zorg en ondersteuning aan volwassenen, jongeren en kinderen die:

 • vroeg-, plots-, en laatdoof, doofblind of slechthorend zijn,
 • een cochleair implantaat (CI) hebben en
 • een ander gehoorbeperking hebben, zoals tinnitus, de ziekte van Ménière of hyperacusis.

Ook helpen wij:

 • Horende kinderen binnen dove cliëntsystemen, ofwel CODA’s (children of deaf adults).
 • De naasten van personen met een gehoorbeperking, zoals de partner, familie, vrienden en collega’s.

Bij GGMD werken professionele medewerkers zoals psychologen, psychiaters, communicatietrainers en ambulant begeleiders. Zij kennen de samenhang van auditieve en psychische stoornissen. Qua communicatie geven zij de behandeling onder andere vorm met communicatietherapeuten en (schrijf)tolken, gebarentaal en non-verbale therapievormen.

Tijdens het aanmeldgesprek krijg je informatie over de betaling van de zorg.

Wie de zorg of dienstverlening betaalt is afhankelijk van de benodigde hulp én jouw situatie.

Soms wordt de zorg vergoed via de zorgverzekering. De kosten tellen soms mee voor je eigen risico. In veel gevallen is een verwijsbrief van een arts of specialist én audiogram nodig. Als de gemeente de zorg regelt en betaalt heb je een Wmo-beschikking nodig.

Meer informatie over kosten en vergoedingen lees je hier.

Contact: overleg met GGMD behandelaars

Voor meer informatie, vragen of collegiaal overleg met onze behandelaars verbinden wij u graag door via 088 – 43 21 700. Ook kunt u een mail sturen naar contact@ggmd.nl.

Aanmelden bij GGMD