Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Ambulante en maatschappelijke dienstverlening

Wij helpen bij vragen of problemen waar personen met een gehoorbeperking én hun naasten in het dagelijks leven tegenaan kunnen lopen. Dat kan over communicatie gaan maar ook over zelfstandigheid, relaties, opvoeden, geldzaken of werk.

GGMD biedt indivuele begeleiding en training

Begeleiding en ondersteuning

GGMD biedt zorg aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor en bij alle bijbehorende gevolgen. Dat doen we door middel van maatschappelijke dienstverlening en ambulante begeleiding. We bieden bijvoorbeeld individuele begeleiding, groepsgesprekken, ondersteuning en geven training op gebied van:

 

Ondersteunen en stimuleren

Wij bieden ambulante begeleiding aan mensen die vroegdoof of ernstig slechthorend zijn, of beperkt zijn in horen én zien. Deze vorm van begeleiding stemmen we af op de persoon.

 

We ondersteunen bij het op orde brengen van administratieve zaken en dagelijkse bezigheden zoals het regelen van dingen met de huisarts, gemeente, bank of UWV.  Een ambulant begeleider stimuleert en oefent ook samen met de cliënt als het gaat om zelfstandigheid, sociale vaardigheden en initiatief nemen.

Ambulante begeleiding door GGMD wordt betaald vanuit de gemeente. Daarvoor is wel een Wmo-beschikking nodig.

Aanmelden bij GGMD